Organisatie

Pensioenfonds PGB is hét pensioenfonds voor en door sociale partners uit verschillende sectoren. Samen met hen werken wij aan een betaalbaar en zo goed mogelijk pensioen.

Elke sector en elke werkgever is verschillend. Daarom beslissen sociale partners en werkgevers zelf hoe hun pensioenregeling er bij ons uitziet. Met een belegd vermogen van € 32,0 miljard (31 december 2023) staan wij in de top 10 van grootste pensioenfondsen in Nederland. Het fonds is in 1953 opgericht door werkgevers en werknemers uit de grafimedia. Inmiddels zijn er meerdere bedrijfstakken bij ons aangesloten.

Meer weten over ons verleden, wie we zijn en onze visie op de toekomst?
Bekijk de Canon van PGB.

Bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor de uitvoering van de pensioenregelingen.

Onze missie, visie en merkwaarden

Pensioenfonds PGB biedt houvast voor de toekomst en is meer dan geld.

Toezicht

Pensioenfonds PGB heeft één interne toezichthouder en 2 externe toezichthouders.

Verantwoordingsorgaan

Het verantwoordingsorgaan komt op voor de belangen van alle werkgevers, deelnemers en gepensioneerden in het pensioenfonds.

Belangenbehartiging

Verschillende organisaties dragen kandidaten voor het bestuur voor.

Overleg

Wij overleggen regelmatig met sectorcommissies, de werkgeversraad en klantenpanels over de uitvoering van de pensioenregelingen en de communicatie met deelnemers.

Statuten en reglementen

Pensioenfonds PGB heeft statuten en reglementen opgesteld. Je kunt ze nu direct lezen, printen of downloaden.

Ben je ontevreden?

Wij doen er alles aan om je zo goed mogelijk van dienst te zijn. Helaas gaat er soms iets mis. Het is belangrijk dat je ons dat laat weten. Want alleen dan kunnen wij onze service verbeteren of naar een oplossing zoeken.