Financiële situatie

Hier lees je alles over de financiële situatie van Pensioenfonds PGB. Je vindt informatie over onze dekkingsgraad, cijfers en kosten. Zo weet jij hoe jouw pensioenfonds er financieel voor staat. Ook lees je wanneer Pensioenfonds PGB de pensioenen kan verhogen of moet verlagen.

Dekkingsgraad

Aan de dekkingsgraad zie je hoe wij er financieel voor staan.

Pensioenfonds PGB in cijfers

Onze belangrijkste cijfers in één overzicht.

Verhoging 2024

Het bestuur van Pensioenfonds PGB besloot in november alle pensioenen te verhogen met 5,2%. De verhoging gaat in per 1 januari 2024. 

Kosten

Pensioenfonds PGB probeert de kosten zo laag mogelijk te houden
Wij maken kosten voor het beheren en beleggen van de pensioenen. Die kosten willen we zo laag mogelijk houden. Er zijn 2 soorten kosten:

Kosten voor pensioenbeheer
Dit zijn de kosten voor de pensioenadministratie en het informeren van deelnemers over hun pensioen. Ook de kosten van het bestuur horen hierbij. In 2023 waren de kosten per deelnemer € 210.

Kosten voor vermogensbeheer
Dit zijn de kosten voor het beleggen van de pensioenen. In 2023 waren deze kosten 0,46% van het belegde vermogen.

Financiële rapportages

Regelmatig rapporteren wij over onze financiële situatie. Wij publiceren ieder kwartaal een kwartaalbericht en één keer per jaar ons jaarverslag.

Rekenrente en pensioen

Met ons vermogen moeten we de pensioenen van al onze deelnemers nu en in de toekomst kunnen betalen. Om te bepalen of we hiervoor genoeg vermogen hebben, rekenen we met een rente: de rekenrente. 

Verhogen of verlagen

Of de pensioenen kunnen worden verhoogd of moeten worden verlaagd, hangt af van onze financiële situatie.

 

Herstelplan

In het herstelplan staat hoe wij ervoor willen zorgen dat de dekkingsgraad weer omhoog gaat

De dekkingsgraad van Pensioenfonds PGB is op dit moment te laag. Daarom hebben we een herstelplan. Daarin staat hoe wij ervoor willen zorgen dat de dekkingsgraad binnen 10 jaar weer boven de 122% uitkomt. Zolang de dekkingsgraad lager is dan 122%, moeten wij elk jaar een nieuw herstelplan inleveren bij De Nederlandsche Bank.

Wil je meer weten? Bekijk hier het herstelplan.

Rente, rendement en dekkingsgraad

Welke rol spelen de rente, het rendement en de dekkingsgraad voor jouw pensioen? Je ziet het in onderstaand filmpje.