Pensioenfonds PGB in cijfers

Op deze pagina zie je in één overzicht hoeveel mensen pensioen bij ons hebben. Ook zie je ons actuele belegd vermogen en beleggingsrendement.

Een overzicht van Pensioenfonds PGB in cijfers 
(afgeronde aantallen op 30 september 2023)

​Mensen die pensioen opbouwen  129.234
​Mensen die geen pensioen meer opbouwen  211.406
​Mensen die pensioen krijgen  99.360
​Werkgevers die zijn aangesloten  4.046 
Belegd vermogen​ € 28,6 miljard
​Beleggingsrendement (sinds eind 2022) 4,5 %
Kosten vermogensbeheer (2022) 0,53% van het belegd vermogen 
Kosten voor pensioenbeheer (2022) € 195 per deelnemer

In onderstaande tabel staat een overzicht van het aantal deelnemers dat pensioen opbouwt of ontvangt van Pensioenfonds PGB (inclusief toerekening wegens arbeidsongeschiktheid). ​ 

Aantal deelnemers 31-12-2022 31-03-2023 30-06-2023 30-09-2023
Agrarische en voedselvoorzieningshandel 24.861 24.790 24.891  24.937
Grafimedia en reprografie  19.597 19.394 19.273 19.158
Procesindustrie  10.344 10.339 10.332 10.479
Chemische en farmaceutische industrie  9.383 9.438 9.528 9.002
Uitgeverijbedrijf  8.590 8.424 8.562 8.511
Dienstverlening  8.415 8.351 8.467 8.495
Groothandel in bloemen en planten  8.013 8.055 7.880 7.656
Reisbranche 6.605 6.871 7.376 7.603
Kartonnage- en flexibele verpakkingenbedrijf  6.130 6.180 6.121 6.128
Kunststof-, rubber- en lijmindustrie  5.568 6.109 6.142 6.099
Maritieme aannemerij  5.400 5.494 5.580 5.658
(Technische) Groothandel  4.496 4.525 4.554 4.561
Papierindustrie  2.812 2.829 2.570 2.542
Verf- en drukinktindustrie  1.969  1.951 1.950 1.943
Zeevisserij  721 718 718 714
Informatie- en communicatie-industrie 290 287 286 277
Overig 358 545 440 373
Deelnemers met meerdere dienstverbanden -490 -556 -592 -692
Deelnemers met toerekening wegens arbeidsongeschiktheid  5.623 5.741 5.788 5.790
Deelnemers 128.685 129.485 129.866 129.234
Pensioenontvangers 97.259 97.340 98.535 99.360
Totaal 225.944 226.825 228.401 228.594