Pensioenfonds PGB in cijfers

Op deze pagina zie je in één overzicht hoeveel mensen pensioen bij ons hebben. Ook zie je ons actuele belegd vermogen en beleggingsrendement.

Een overzicht van Pensioenfonds PGB in cijfers 
(afgeronde aantallen op 31 december 2023)

​Mensen die pensioen opbouwen  128.862
​Mensen die geen pensioen meer opbouwen  214.777
​Mensen die pensioen krijgen  100.361
​Werkgevers die zijn aangesloten  4.022 
Belegd vermogen​ € 33,0 miljard
​Beleggingsrendement (sinds eind 2023) 3,3 %
Kosten vermogensbeheer (2022) 0,46% van het belegd vermogen 
Kosten voor pensioenbeheer (2022) € 210 per deelnemer

In onderstaande tabel staat een overzicht van het aantal deelnemers dat pensioen opbouwt of ontvangt van Pensioenfonds PGB (inclusief toerekening wegens arbeidsongeschiktheid). ​ 

Aantal deelnemers 31-12-2022 31-03-2023 30-06-2023 30-09-2023 31-12-2023 31-03-2024
Agrarische en voedselvoorzieningshandel 24.861 24.790 24.891  24.937 24.966 25.248
Grafimedia en reprografie  19.597 19.394 19.273 19.158 18.931 18.758
Procesindustrie  10.344 10.339 10.332 10.479 10.506 10.405
Chemische en farmaceutische industrie  9.383 9.438 9.528 9.002 9.027 9.059
Uitgeverijbedrijf  8.590 8.424 8.562 8.511 8.476 8.291
Dienstverlening  8.415 8.351 8.467 8.495 8.655 8.675
Groothandel in bloemen en planten  8.013 8.055 7.880 7.656 7.703 7.924
Reisbranche 6.605 6.871 7.376 7.603 7.424 7.404
Kartonnage- en flexibele verpakkingenbedrijf  6.130 6.180 6.121 6.128 6.092 6.058
Kunststof-, rubber- en lijmindustrie  5.568 6.109 6.142 6.099 6.091 6.060
Maritieme aannemerij  5.400 5.494 5.580 5.658 5.343 5.330
(Technische) Groothandel  4.496 4.525 4.554 4.561 4.598 4.471
Papierindustrie  2.812 2.829 2.570 2.542 2.699 2.594
Verf- en drukinktindustrie  1.969  1.951 1.950 1.943 1.958 1.977
Zeevisserij  721 718 718 714 692 687
Informatie- en communicatie-industrie 290 287 286 277 280 274
Overig 358 545 440 373 351 468
Deelnemers met meerdere dienstverbanden -490 -556 -592 -692 -713 -794
Deelnemers met toerekening wegens arbeidsongeschiktheid  5.623 5.741 5.788 5.790 5.907 5.973
Deelnemers 128.685 129.485 129.866 129.234 128.986 128.862
Pensioenontvangers 97.259 97.340 98.535 99.360 99.917 100.361
Totaal 225.944 226.825 228.401 228.594 228.903 229.223