Disclaimer

De website van Pensioenfonds PGB is primair bedoeld voor het verstrekken van informatie aan werkgevers, werknemers en gepensioneerden uit de verschillende branches die bij PGB zijn aangesloten.

De informatie en de rekenmodules worden gepubliceerd voor persoonlijk gebruik. Het kopiëren, bewerken of verspreiden van de inhoud van de website kan dan ook niet zonder toestemming van Pensioenfonds PGB.

Hoewel Pensioenfonds PGB zijn informatie met grote zorgvuldigheid samenstelt en actueel houdt kan zij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor juistheid en/of volledigheid van de inhoud van de website en het gebruik en de interpretatie daarvan. Ook kan zij geen foutloos en ononderbroken functioneren garanderen.

Bij eventuele geschillen met Pensioenfonds PGB kan, gezien het doel van de website, geen beroep gedaan worden op de informatie van onze site. In dat geval gelden de door het bestuur vastgestelde statuten, reglementen en jaarverslagen van Pensioenfonds PGB.

Op de informatie van deze website en op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.