Verhoging of verlaging van de pensioenen

Of de pensioenen worden verhoogd of worden verlaagd, hangt af van onze financiële situatie.

Onze dekkingsgraad was op 31 december 2021 111,5%. Dat betekent dat wij de pensioenen in 2022 kunnen verhogen. Op deze pagina lees je meer over het verhogen van de pensioenen.

In ons herstelplan staat hoe wij ervoor willen zorgen dat de dekkingsgraad weer omhoog gaat en boven de 123% uitkomt. Zolang de dekkingsgraad lager is dan 123%, moeten wij elk jaar een nieuw herstelplan inleveren bij De Nederlandsche Bank.

 • Verhoging of verlaging van de pensioenen

  Elk jaar beslist het bestuur of de pensioenen worden verhoogd. Daarvoor kijkt het bestuur naar de dekkingsgraad. Dat is de verhouding tussen ons vermogen en de pensioenen die we moeten uitbetalen.

  Is onze dekkingsgraad lager dan circa 105%*?
  De pensioenen worden niet verhoogd. En misschien worden ze zelfs verlaagd.

  Is onze dekkingsgraad tussen de circa 105%* en 110%
  De pensioenen worden niet verhoogd.

  Is onze dekkingsgraad tussen de 110% en 126*%
  De pensioenen gaan in stapjes met 0% tot 2% omhoog.

  Is onze dekkingsgraad circa 126%* of hoger
  De pensioenen gaan met 2% omhoog. Misschien is er ruimte voor een extra verhoging van maximaal 1%.

  * Genoemde percentages zijn naar boven afgerond en staan niet vast, maar worden periodiek opnieuw vastgesteld.​

 • Hoe zijn de pensioenen de afgelopen jaren verhoogd?

  - In 2021 zijn de pensioenen niet verhoogd. De prijzen stegen met 2,39%.
  - In 2020 zijn de pensioenen niet verhoogd. De prijzen stegen met 0,71%.
  - In 2019 zijn de pensioenen niet verhoogd. De prijzen stegen met 2,84​%.
  - In 2018 zijn de pensioenen niet verhoogd. De prijzen stegen met 2,08​%.
  - In 2017 zijn de pensioenen niet verhoogd. De prijzen stegen met 1,38%
  - In 2016 zijn de pensioenen niet verhoogd. De prijzen stegen met 0,19%.
  - In 2015 zijn de pensioenen niet verhoogd. De prijzen stegen met 0,71%.
  - In 2014 zijn de pensioenen niet verhoogd. De prijzen stegen met 0,96%.
  - In 2013 zijn de pensioenen niet verhoogd. De prijzen stegen met 2,81%.
  - In 2012 zijn de pensioenen niet verhoogd. De prijzen stegen met 2,26%.

 • Wanneer worden de pensioenen verlaagd?

  - Als onze beleidsdekkingsgraad 5 jaar lang lager is dan 105%.
  - Als uit berekeningen blijkt dat de dekkingsgraad naar verwachting niet binnen de wettelijke termijn van 10 jaar weer hoger is dan 123%*.

  Als jouw pensioen wordt verlaagd, spreiden wij die verlaging over 10 jaar. Wij hebben de pensioenen tot nu toe nog nooit hoeven te verlagen.

   
  * Genoemde percentages zijn naar boven afgerond en staan niet vast, maar worden periodiek vastgesteld.

Veelgestelde vragen over verhoging van de pensioenen

 • Waarom worden de pensioenen verhoogd per 1 januari 2022?

  Op 31 december 2021 was de beleidsdekkingsgraad 111,5%. Mede door onze verbeterde financiële heeft het bestuur besloten om de pensioenen te verhogen met 0,23%. De verhoging gaat later dit jaar in met terugwerkende kracht per 1 januari 2022 en geldt voor alle pensioenen.

 • Ik krijg al pensioen. Wanneer gaat de verhoging in?

  Jouw pensioen is met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2022 verhoogd. Dat geldt voor iedereen die pensioen van ons ontvangt, bij ons opbouwt of nog bij ons heeft staan. Krijg je een pensioenuitkering van ons? Dan verhoogden we jouw uitkering in de maand mei. Je kreeg in dezelfde maand ook een nabetaling voor de verhogingen vanaf januari.

 • Waarom kunnen de pensioenen niet verder omhoog?

  Dat komt omdat pensioenfondsen zich moeten houden aan wettelijk regels. De beleidsdekkingsgraad van het Pensioenfonds PGB kwam eind december uit op 111,5%. Pas vanaf een beleidsdekkingsgraad van 110% kunnen wij de pensioenen in stapjes verhogen. Dit doen we tot maximaal 2% bij een beleidsdekkingsgraad van 126%. 

 • Is er al meer bekend over de nieuwe regels voor verhoging?

  Er zijn door het kabinet overgangsregels aangekondigd. Daardoor ontstaat er mogelijk ruimte om de pensioenen verder te verhogen. Maar die nieuwe regels zijn er nu nog niet. Als er later dit jaar wettelijke ruimte komt, kijkt het bestuur zorgvuldig naar de mogelijkheden om de pensioenen verder te verhogen. Daarbij houden we rekening met de belangen van alle betrokkenen van het pensioenfonds.

 • Ik bouw pensioenkapitaal op in een beschikbare premieregeling. Geldt de verhoging ook voor mij?

  Bouw je pensioenkapitaal op in een beschikbare premieregeling? Bijvoorbeeld omdat je werkt in de zeevisserij of de groothandel in bloemen en planten? Dan bouw je pensioenkapitaal bij ons op. Jouw pensioen is dan niet afhankelijk van de dekkingsgraad. Dit betekent dat we jouw pensioenkapitaal niet verhogen. Andersom verlagen we jouw pensioen ook niet als de dekkingsgraad te laag is. Jouw pensioenkapitaal stijgt door het bedrag dat je samen met jouw werkgever betaalt. En door het beleggingsrendement op jouw pensioenkapitaal. Kochten wij al pensioen in van jouw opgebouwde pensioenkapitaal of krijg je al pensioen van ons? Dat pensioen wordt dan wel verhoogd.

 • Ondanks de verhoging van 0,23% is mijn nettopensioen lager geworden. Hoe komt dat?

  De belasting en de bijdrage voor de zorgverzekeringswet houden wij elke maand automatisch voor je in. Op de uitkeringsspecificatie die je in juni 2022 van ons krijgt, zie je hoeveel we inhouden op basis van de belastingregels van dit jaar. De inhoudingen betalen we aan de Belastingdienst. Afhankelijk van jouw persoonlijke situatie kan het zijn dat je ondanks de verhoging van jouw brutopensioen van 0,23%, netto toch minder overhoudt. Daar hebben we als pensioenfonds geen invloed op.

 • Wanneer krijg ik mijn maandspecificatie?

  Uiterlijk 15 juni krijg je de maandspecificatie van mei 2022. Hierin zie je je nieuwe brutopensioen en de nabetaling van de verhoging van januari tot en met april 2022. Wilt je je specificatie al eerder bekijken? Deze staat vanaf 1 juni klaar op mijnpgbpensioen.nl. Als je in je communicatievoorkeuren hebt aangegeven digitale post te willen ontvangen, dan krijg je hiervan automatisch bericht. Als je geen digitale post wilt ontvangen, dan krijg je de papieren versie van je specificatie uiterlijk 15 juni. Je kunt je communicatievoorkeuren zelf wijzigen op mijnpgbpensioen.nl.