Verhoging of verlaging van de pensioenen

Of de pensioenen worden verhoogd of worden verlaagd, hangt af van onze financiële situatie. Hieronder lees je daar meer over. Wil je meer weten over de verhoging in 2024? Klik hier voor de veelgestelde vragen over verhoging 2024.

Algemene informatie over verhogen en verlagen 

 • Verhoging of verlaging van de pensioenen

  Elk jaar beslist het bestuur of de pensioenen worden verhoogd. We proberen jouw pensioen te verhogen met de gemiddelde prijsstijging (inflatie) in het afgelopen jaar. Hiervoor kijken we naar het 12-maands gemiddelde van de ‘consumentenprijsindex (CPI) alle huishoudens afgeleid’ over de periode van oktober van het voorgaande jaar tot en met september van het lopende jaar. Voor 2023 is die ‘CPI alle huishoudens afgeleid’ dus over de periode oktober 2022 tot en met september 2023. We kunnen jouw pensioen alleen verhogen als onze financiële situatie goed genoeg is. Daarvoor kijkt het bestuur naar de dekkingsgraad. Dat is de verhouding tussen ons vermogen en de pensioenen die we moeten uitbetalen.

  Is onze dekkingsgraad lager dan circa 105%*?
  De pensioenen worden niet verhoogd. En misschien worden ze zelfs verlaagd.

  Is onze dekkingsgraad tussen de circa 105%* en 110%**
  De pensioenen worden niet verhoogd.

  Is onze dekkingsgraad tussen de 110%** en 134*%
  De pensioenen worden verhoogd met een gedeelte van de gemiddelde prijsstijging.

  Is onze dekkingsgraad circa 134%* of hoger
  De pensioenen worden verhoogd met de gemiddelde prijsstijging. Zijn de pensioenen eerder verlaagd? Dan kan deze verlaging worden teruggedraaid.

  *Deze percentages zijn naar boven afgerond en staan niet vast. Het bestuur stelt deze percentages periodiek vast.​​

  ** Pensioenfondsen mochten van de overheid tijdelijk de pensioenen verhogen als de beleidsdekkingsgraad 105% of hoger is. Die grens was eerder 110%. Deze regel geldt tot 1 januari 2024.

 • Hoe zijn de pensioenen de afgelopen jaren verhoogd?

  - In 2023 zijn de pensioenen verhoogd met 5,2%. De prijzen daalden met 1,4%.
  - In 2022 zijn de pensioenen verhoogd met 7,0%. De prijzen stegen met 17,2%.
  - In 2021 zijn de pensioenen verhoogd met 3,0%. De prijzen stegen met 2,4%.
  - In 2020 zijn de pensioenen niet verhoogd. De prijzen stegen met 0,7%.
  - In 2019 zijn de pensioenen niet verhoogd. De prijzen stegen met 2,8​%.
  - In 2018 zijn de pensioenen niet verhoogd. De prijzen stegen met 2,1​%.
  - In 2017 zijn de pensioenen niet verhoogd. De prijzen stegen met 1,4%
  - In 2016 zijn de pensioenen niet verhoogd. De prijzen stegen met 0,2%.
  - In 2015 zijn de pensioenen niet verhoogd. De prijzen stegen met 0,7%.
  - In 2014 zijn de pensioenen niet verhoogd. De prijzen stegen met 1,0%.

 • Wanneer worden de pensioenen verlaagd?

  - Als onze beleidsdekkingsgraad 5 jaar lang lager is dan 105%.
  - Als uit berekeningen blijkt dat de dekkingsgraad naar verwachting niet binnen de wettelijke termijn van 10 jaar weer hoger is dan 122%*.

  Als jouw pensioen wordt verlaagd, spreiden wij die verlaging over 10 jaar. Wij hebben de pensioenen tot nu toe nog nooit hoeven te verlagen.

  * Deze percentages zijn naar boven afgerond en staan niet vast. Het bestuur stelt deze percentages periodiek vast.​​

Herstelplan

In ons herstelplan staat hoe wij ervoor willen zorgen dat de dekkingsgraad weer omhoog gaat en boven de 122% uitkomt. Zolang de dekkingsgraad lager is dan 122%, moeten wij elk jaar een nieuw herstelplan inleveren bij De Nederlandsche Bank.