Verhoging of verlaging van de pensioenen

Of de pensioenen worden verhoogd of worden verlaagd, hangt af van onze financiële situatie. Hieronder lees je daar meer over. Wil je meer weten over de verhoging in 2023, ga naar het Snel naar menu onderaan de pagina en klik op veelgestelde vragen over verhoging 2023.

Algemene informatie over verhogen en verlagen 

 • Verhoging of verlaging van de pensioenen

  Elk jaar beslist het bestuur of de pensioenen worden verhoogd. Daarvoor kijkt het bestuur naar de dekkingsgraad. Dat is de verhouding tussen ons vermogen en de pensioenen die we moeten uitbetalen.

  Is onze dekkingsgraad lager dan circa 105%*?
  De pensioenen worden niet verhoogd. En misschien worden ze zelfs verlaagd.

  Is onze dekkingsgraad tussen de circa 105%* en 110%**
  De pensioenen worden niet verhoogd.

  Is onze dekkingsgraad tussen de 110%** en 126*%
  De pensioenen gaan in stapjes met 0% tot 2% omhoog.

  Is onze dekkingsgraad circa 126%* of hoger
  De pensioenen gaan met 2% omhoog. Misschien is er ruimte voor een extra verhoging van maximaal 1%.

  * Genoemde percentages zijn naar boven afgerond en staan niet vast, maar worden periodiek opnieuw vastgesteld.​

  ** Pensioenfondsen mogen van de overheid de pensioenen verhogen als de beleidsdekkingsgraad 105% of hoger is. Die grens was eerder 110%. Deze regel geldt tot 1 juli 2023.

 • Hoe zijn de pensioenen de afgelopen jaren verhoogd?

  - In 2021 zijn de pensioenen niet verhoogd. De prijzen stegen met 2,39%.
  - In 2020 zijn de pensioenen niet verhoogd. De prijzen stegen met 0,71%.
  - In 2019 zijn de pensioenen niet verhoogd. De prijzen stegen met 2,84​%.
  - In 2018 zijn de pensioenen niet verhoogd. De prijzen stegen met 2,08​%.
  - In 2017 zijn de pensioenen niet verhoogd. De prijzen stegen met 1,38%
  - In 2016 zijn de pensioenen niet verhoogd. De prijzen stegen met 0,19%.
  - In 2015 zijn de pensioenen niet verhoogd. De prijzen stegen met 0,71%.
  - In 2014 zijn de pensioenen niet verhoogd. De prijzen stegen met 0,96%.
  - In 2013 zijn de pensioenen niet verhoogd. De prijzen stegen met 2,81%.
  - In 2012 zijn de pensioenen niet verhoogd. De prijzen stegen met 2,26%.

 • Wanneer worden de pensioenen verlaagd?

  - Als onze beleidsdekkingsgraad 5 jaar lang lager is dan 105%.
  - Als uit berekeningen blijkt dat de dekkingsgraad naar verwachting niet binnen de wettelijke termijn van 10 jaar weer hoger is dan 123%*.

  Als jouw pensioen wordt verlaagd, spreiden wij die verlaging over 10 jaar. Wij hebben de pensioenen tot nu toe nog nooit hoeven te verlagen.

  * Genoemde percentages zijn naar boven afgerond en staan niet vast, maar worden periodiek vastgesteld.

Herstelplan

In ons herstelplan staat hoe wij ervoor willen zorgen dat de dekkingsgraad weer omhoog gaat en boven de 122% uitkomt. Zolang de dekkingsgraad lager is dan 122%, moeten wij elk jaar een nieuw herstelplan inleveren bij De Nederlandsche Bank.