Verhoging of verlaging van de pensioenen

Of de pensioenen worden verhoogd of worden verlaagd, hangt af van onze financiële situatie. Hieronder lees je daar meer over. Wil je meer weten over de verhoging in 2023? Klik hier voor de veelgestelde vragen over verhoging 2023.

Algemene informatie over verhogen en verlagen 

 • Verhoging of verlaging van de pensioenen

  Elk jaar beslist het bestuur of de pensioenen worden verhoogd. We proberen jouw pensioen te verhogen met de gemiddelde prijsstijging (inflatie) in het afgelopen jaar. Hiervoor kijken we naar de ‘consumentenprijsindex (CPI) afgeleid’, van september vergeleken met de maand september van het jaar ervoor. Voor 2022 is die ‘CPI afgeleid’ dus over de periode september 2021 tot september 2022. We kunnen jouw pensioen alleen verhogen als onze financiële situatie goed genoeg is. Daarvoor kijkt het bestuur naar de dekkingsgraad. Dat is de verhouding tussen ons vermogen en de pensioenen die we moeten uitbetalen.

  Is onze dekkingsgraad lager dan circa 105%*?
  De pensioenen worden niet verhoogd. En misschien worden ze zelfs verlaagd.

  Is onze dekkingsgraad tussen de circa 105%* en 110%**
  De pensioenen worden niet verhoogd.

  Is onze dekkingsgraad tussen de 110%** en 131*%
  De pensioenen worden verhoogd met een gedeelte van de prijsstijging.

  Is onze dekkingsgraad circa 131%* of hoger
  De pensioenen worden verhoogd met de prijsstijging. Zijn de pensioen eerder verlaagd? Dan kan deze verlaging worden teruggedraaid.

  *Deze percentages zijn naar boven afgerond en staan niet vast. Het bestuur stelt deze percentages periodiek vast.​​

  ** Pensioenfondsen mogen van de overheid de pensioenen verhogen als de beleidsdekkingsgraad 105% of hoger is. Die grens was eerder 110%. Deze regel geldt tot 1 januari 2024.

 • Hoe zijn de pensioenen de afgelopen jaren verhoogd?

  - In 2022 zijn de pensioenen verhoogd met 7%. De prijzen stegen met 17,20%.
  - In 2021 zijn de pensioenen verhoogd met 3%. De prijzen stegen met 2,39%.
  - In 2020 zijn de pensioenen niet verhoogd. De prijzen stegen met 0,71%.
  - In 2019 zijn de pensioenen niet verhoogd. De prijzen stegen met 2,84​%.
  - In 2018 zijn de pensioenen niet verhoogd. De prijzen stegen met 2,08​%.
  - In 2017 zijn de pensioenen niet verhoogd. De prijzen stegen met 1,38%
  - In 2016 zijn de pensioenen niet verhoogd. De prijzen stegen met 0,19%.
  - In 2015 zijn de pensioenen niet verhoogd. De prijzen stegen met 0,71%.
  - In 2014 zijn de pensioenen niet verhoogd. De prijzen stegen met 0,96%.
  - In 2013 zijn de pensioenen niet verhoogd. De prijzen stegen met 2,81%.

 • Wanneer worden de pensioenen verlaagd?

  - Als onze beleidsdekkingsgraad 5 jaar lang lager is dan 105%.
  - Als uit berekeningen blijkt dat de dekkingsgraad naar verwachting niet binnen de wettelijke termijn van 10 jaar weer hoger is dan 122%*.

  Als jouw pensioen wordt verlaagd, spreiden wij die verlaging over 10 jaar. Wij hebben de pensioenen tot nu toe nog nooit hoeven te verlagen.

  * Deze percentages zijn naar boven afgerond en staan niet vast. Het bestuur stelt deze percentages periodiek vast.​​

Herstelplan

In ons herstelplan staat hoe wij ervoor willen zorgen dat de dekkingsgraad weer omhoog gaat en boven de 122% uitkomt. Zolang de dekkingsgraad lager is dan 122%, moeten wij elk jaar een nieuw herstelplan inleveren bij De Nederlandsche Bank.