Verantwoordingsorgaan

Het verantwoordingsorgaan komt op voor de belangen van de vele werkgevers die zijn aangesloten bij Pensioenfonds PGB. En natuurlijk alle deelnemers: werknemers, oud-werknemers en gepensioneerden. Op deze pagina lees je wat het verantwoordingsorgaan is en wat de leden hiervan doen.

Wie zijn wij?

Het verantwoordingsorgaan bestaat uit 15 leden. Je leest hieronder wie in het verantwoordingsorgaan zitten en hoe zij toezien op een juiste uitvoering van de pensioenregeling voor (oud-)werknemers, gepensioneerden en werkgevers.

 • 3 vertegenwoordigers van de werknemers

  Pieter Verhorst

  "Als lid van het verantwoordingsorgaan ben ik er trots op dat ons Pensioenfonds PGB professioneler is geworden en steeds meer deelnemers krijgt. Enige zorg heb ik wel, dat de kosten per deelnemer nog niet navenant afnemen."

  Pieter Verhorst zit namens CNV Vakmensen in het verantwoordingsorgaan en is lid van:
  - Commissie financiën, beleggingen en jaarverslag.

  Peter Schimmel

  "Pensioen is een zeer belangrijke arbeidsvoorwaarde met als hoofddoel om later een goede aanvulling te hebben op de wettelijke AOW. In deze turbulente tijd waarbij het pensioenstelsel moet worden omgezet naar een meer individueel stelsel is het belangrijk te borgen dat er geen rechten verloren gaan. Evenwichtig is hierbij een kernwoord. Als oud bestuurder van het bedrijfspensioenfonds PFNEG wil ik mijn kennis graag inzetten voor alle deelnemers van Pensioenfonds PGB. Om zo in mijn zittingsperiode een gebalanceerde transitie te begeleiden."                               

  Peter Schimmel is benoemd door FNV en lid van:
  - Commissie Financiën, Beleggingen en jaarverslag

  Camiel Camps

  "Het nieuwe pensioenstelsel zal in de toekomst veel veranderingen brengen. Dat doet mij denken aan een citaat van David Suzuki: 'De toekomst bestaat niet. Het enige dat bestaat is het heden en onze herinnering aan wat in het verleden is gebeurd. Doordat wij het idee van de toekomst hebben uitgevonden, zijn wij het enige wezen dat begrijpt dat we de toekomst kunnen beïnvloeden door wat we in het heden doen.'"

  "Ik ga me inspannen om de toekomst van het nieuwe pensioen bij PGB zo rechtvaardig mogelijk vorm te geven."

  Camiel Camps is benoemd door FNV.

 • 5 vertegenwoordigers van de gepensioneerden

  Bas Rietdijk

  "Pensioenfonds PGB heeft als kenmerk dat het naast verplichte aansluitingen veel vrijwillige aansluitingen heeft uit allerlei bedrijfstakken. Daarmee is het een toevluchtsoord voor veelal kleinere pensioenfondsen die niet meer zelfstandig verder kunnen of willen. De flexibiliteit die dat mogelijk maakt is een kracht van Pensioenfonds PGB. Natuurlijk is het pensioenfonds daarmee een complexe organisatie geworden, zowel in de besturing als in de uitvoering. Complexiteit kost geld en dat vertaalt zich in de kosten per deelnemer. Een belangrijk aandachtspunt, want geld dat besteed wordt aan kosten is niet beschikbaar voor pensioenuitkering."

  Bas Rietdijk is benoemd door de Vereniging van Gepensioneerden van Pensioenfonds. Hij is voorzitter en lid van:
  - Commissie Governance
  - Commissie Finance, beleggingen en jaarverslag

  Tonnie Klein Hemmink

  "Als vertegenwoordiger van de gepensioneerden namens de Vereniging van Gepensioneerden van Pensioenfonds PGB (VVG) is het informeren en luisteren naar de signalen van de achterban van belang om tot evenwichtige afwegingen te komen."

  Tonnie Klein Hemmink is benoemd door de Vereniging van Gepensioneerden van Pensioenfonds PGB en is lid van:

  - Commissie Aansluitingen (voorzitter)
  - Commissie Governance
  - Werkgroep ICT (voorzitter)

  Jos van Rijsingen

  "Ik zit namens de gepensioneerden in het verantwoordingsorgaan en let dus bij alle plannen en voorstellen van het bestuur erg goed op of met onze belangen voldoende rekening wordt gehouden. Maar eigenlijk willen we in het verantwoordingsorgaan allemaal dat iedereen fair wordt behandeld. Dat heet solidariteit!"

  Jos van Rijsingen is lid van:
  - Commissie Communicatie

  Harrie Vugs

  "Pensioen is uitgesteld loon dat door het pensioenfonds zo goed mogelijk beheerd moet worden. Daarbij moet zo goed mogelijk rekening gehouden worden met de belangen van werkgevers (hoogte van de premie), werknemers (hoogte van de premie, op te bouwen pensioen) en gepensioneerden (uitkering van het opgebouwde pensioen). Het bestuur legt over dat beheer verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan. Als VO-lid ben je als het ware het verlengstuk van deelnemers en gepensioneerden."

  Harrie Vugs is benoemd door CNV Vakmensen namens gepensioneerden. Hij is vice-voorzitter en lid van:
  - Commissie Aansluitingen
  - Commissie Governance (voorzitter)
  - Werkgroep ICT

  Willy Rozenkamp

  "Pensioen is een arbeidsvoorwaarde die door veel werknemers echt wordt onderschat. Pensioen is uitgesteld loon, dus bij elke nieuwe baan die een werknemer aangaat zou de eerste vraag moeten zijn: “Bouw ik hier pensioen op”. Als lid van het VO wil ik dit graag onder de aandacht brengen. Natuurlijk ga ik mij inzetten voor alle deelnemers, of ze werknemer, gepensioneerde of slaper zijn mag geen onderscheid mogen maken. Ook niet in het nieuwe pensioenstelsel."

  Willy Rozenkamp is benoemd door FNV namens gepensioneerden en lid van:
  - Commissie Aansluitingen

 • 5 vertegenwoordigers van de werkgevers

  Govert van der Peijl

  "Het is onze taak om te zorgen dat deelnemers, gepensioneerden, slapers en werkgevers aangehaakt blijven in het complexe proces van pensioenen."

  Govert van der Peijl is benoemd door de Werkgeversraad van Pensioenfonds PGB en is lid van:
  - Commissie Financiën en balansbeheer
  - Werkgroep ICT

  Robert Manning

  "Veel deelnemers raken helaas pas geïnteresseerd in hun pensioen wanneer ze toe zijn aan hun eerste leesbril. Pensioen kent vele interessante facetten en de financiële en maatschappelijke belangen zijn bijzonder groot. Zorg dat je zicht hebt op het maandelijkse bedrag waar je straks boodschappen van moet doen!"

  Robert Manning is benoemd door de Werkgeversraad van Pensioenfonds PGB en lid van:
  - Commissie Governance
  - Commissie Financiën, Beleggingen en Jaarverslag (voorzitter)
  - Werkgroep ICT

  Jannet Visser

  "We vertegenwoordigen de belangen van werknemers, werkgevers en pensioengerechtigden. Velen weten dat niet. Ik zou daar graag meer bekendheid aan willen geven."

  Jannet Visser is benoemd door de Werkgeversraad van Pensioenfonds PGB en lid van:
  - Commissie Communicatie (voorzitter)
  - Commisie Governance

4 vacatures voor het verantwoordingsorgaan

Op dit moment zijn er 3 vacatures, waarvan 1 voor werkgevers en 2 voor de vakbonden. Wil je meer weten over de openstaande vacatures? Neem dan contact op met bestuursbureau@pensioenfondspgb.nl.

Wat doen wij?

Het bestuur van Pensioenfonds PGB legt verantwoording aan ons af over het gevoerde beleid. Wij praten regelmatig met het bestuur over actuele onderwerpen en over beleid dat in voorbereiding is. Het bestuur kan zo toetsen hoe wij als vertegenwoordigers van de belanghebbenden denken over deze kwesties. Ons oordeel over het gevoerde beleid wordt gepubliceerd in het jaarverslag van het pensioenfonds.

Als verantwoordingsorgaan kijken we graag vooruit. Daarom gaan we ook in gesprek met het bestuur over toekomstige ontwikkelingen. Bekijk hier onze brochure.

Advies geven

We hebben het recht om advies te geven over een aantal onderwerpen. Zoals over de hoogte van de pensioenpremie en aansluiting van nieuwe werkgevers. We hebben regelmatig overleg met het bestuur en de raad van toezicht. Natuurlijk is het niet de bedoeling dat we op de stoel van het bestuur gaan zitten, maar we kijken wel graag op hoofdlijnen mee.

Contact met deelnemers en werkgevers

We vinden het belangrijk te weten wat er speelt onder deelnemers en werkgevers. Om daar achter te komen bezoeken we bijeenkomsten van sectorcommissies, de werkgeversraad en de Vereniging van Gepensioneerden. Ook willen we (digitale) communities van geïnteresseerden vormen. Zo halen we informatie op en vertellen we waar we mee bezig zijn.

Belangrijke thema's voor het verantwoordingsorgaan in 2023

 • Als verantwoordingsorgaan besteden we dit jaar heel veel tijd om ons goed te verdiepen in het nieuwe pensioenstelsel. Dat doen we samen met het bestuur en de raad van toezicht. Als het bestuur met voorstellen komt hoe de nieuwe regelingen worden ingevuld, is het onze beurt om die te beoordelen. We kijken dan of de verschillende groeperingen in de nieuwe pensioenregeling een goede doorstart kunnen maken en een eerlijk aandeel in het pensioenvermogen krijgen.

 • Het verantwoordingsorgaan vindt het belangrijk om aan haar achterban te laten weten wat we doen, maar misschien vinden we wel nog belangrijker om van hen te horen wat de wensen en behoeften zijn van jonge en oude werknemers, gepensioneerden, slapers, grote en kleine werkgevers. In 2023 is dit wederom een van onze speerpunten. We zullen met nieuwe plannen komen hoe we onze achterban op een zo goed mogelijke manier kunnen bereiken en te betrekken bij de dingen die we doen.

Meer weten?

Wil je meer weten over ons werk? Maak dan een afspraak met een van de leden van het verantwoordingsorgaan via bestuursbureau@pensioenfondspgb.nl.