Verantwoordingsorgaan

Het verantwoordingsorgaan komt op voor de belangen van de vele werkgevers die zijn aangesloten bij Pensioenfonds PGB. En natuurlijk alle deelnemers: werknemers, oud-werknemers en gepensioneerden. Op deze pagina lees je wat het verantwoordingsorgaan is en wat de leden hiervan doen.

Wie zijn wij?

Het verantwoordingsorgaan bestaat uit 18 leden. Je leest hieronder wie in het verantwoordingsorgaan zitten en hoe zij toezien op een juiste uitvoering van de pensioenregeling voor werknemers, gepensioneerden en werkgevers.

 • 6 vertegenwoordigers van de werknemers

  Pieter Verhorst

  "Als lid van het verantwoordingsorgaan ben ik er trots op dat ons Pensioenfonds PGB professioneler is geworden en steeds meer deelnemers krijgt. Enige zorg heb ik wel, dat de kosten per deelnemer nog niet navenant afnemen."

  Pieter Verhorst zit namens CNV Vakmensen in het verantwoordingsorgaan en is lid van:
  - Commissie financiën en balansbeheer.

  Wil Monsieurs

  "Pensioen is gewoon uitgesteld loon. Daar moet het pensioenfonds prudent mee omgaan en streven naar indexatie."

  Wil Monsieurs is benoemd door de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) en is lid van:
  - Commissie Communicatie

  4 openstaande vacatures
  Op dit moment zijn er, of ontstaan er binnenkort 4 vacatures namens de werknemers (door FNV).
  Wil je meer weten over de openstaande vacatures? Neem dan contact op met bestuursbureau@pensioenfondspgb.nl.

 • 6 vertegenwoordigers van de gepensioneerden

  Tonnie Klein Hemmink

  "Als vertegenwoordiger van de gepensioneerden namens de Vereniging van Gepensioneerden van Pensioenfonds PGB (VVG) is het informeren en luisteren naar de signalen van de achterban van belang om tot evenwichtige afwegingen te komen."

  Tonnie Klein Hemmink is benoemd door de Vereniging van Gepensioneerden van Pensioenfonds PGB en is lid van:

  • Commissie Aansluitingen (voorzitter)
  • Commissie Governance
  • Werkgroep Pioen

  Jos van Rijsingen

  Ik zit namens de gepensioneerden in het verantwoordingsorgaan en let dus bij alle plannen en voorstellen van het bestuur erg goed op of met onze belangen voldoende rekening wordt gehouden. Maar eigenlijk willen we in het verantwoordingsorgaan allemaal dat iedereen fair wordt behandeld. Dat heet solidariteit!”

  Jos van Rijsingen is voorzitter van het verantwoordingsorgaan en lid van:
  - Commissie Governance
  - Commissie Communicatie

  Harrie Vugs

  Pensioen is uitgesteld loon dat door het pensioenfonds zo goed mogelijk beheerd moet worden. Daarbij moet zo goed mogelijk rekening gehouden worden met de belangen van werkgevers (hoogte van de premie), werknemers (hoogte van de premie, op te bouwen pensioen) en gepensioneerden (uitkering van het opgebouwde pensioen). Het bestuur legt over dat beheer verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan. Als VO-lid ben je als het ware het verlengstuk van deelnemers en gepensioneerden.”

  Harrie Vugs is benoemd door CNV Vakmensen namens gepensioneerden.

  Kas Langen

  "Pensioenfonds PGB, opgericht door de grafische sector, maar nu heel divers, is een pensioenfonds waar het belang van alle deelnemers nog steeds voorop staat."

  Kas Langen is benoemd door FNV namens gepensioneerden en lid van:
  - Commissie Financiën en balansbeheer (voorzitter)
  - Commissie Communicatie
  - Commissie Governance

  Nicoline Maarschalk Meijer

  "Het lidmaatschap van het verantwoordingsorgaan is boeiend en verantwoordelijk werk. Zeker in het nieuwe stelsel zijn wij als het ware de ogen en oren van deelnemers, slapers, gepensioneerden en werkgevers. Op gepaste afstand houden wij grote lijnen en evenwichtige belangenbehartiging in de gaten."


  Nicoline Maarschalk Meijer is benoemd door de Vereniging van Gepensioneerden van Pensioenfonds PGB en lid van:
  - Commissie Communicatie

  1 vacature namens de gepensioneerden
  Op dit moment is er, of ontstaat er binnenkort 1 vacature namens de gepensioneerden (door FNV). Wil je meer weten over de openstaande vacatures? Neem dan contact op met bestuursbureau@pensioenfondspgb.nl.

 • 6 vertegenwoordigers van de werkgevers

  Govert van der Peijl

  "Het is onze taak om te zorgen dat deelnemers, gepensioneerden, slapers en werkgevers aangehaakt blijven in het complexe proces van pensioenen."

  Govert van der Peijl is benoemd door de Werkgeversraad van Pensioenfonds PGB en is lid van:
  - Commissie Financiën en balansbeheer
  - Werkgroep Pioen

  Robert Manning

  “Veel deelnemers raken helaas pas geïnteresseerd in hun pensioen wanneer ze toe zijn aan hun eerste leesbril. Pensioen kent vele interessante facetten en de financiële en maatschappelijke belangen zijn bijzonder groot. Zorg dat je zicht hebt op het maandelijkse bedrag waar je straks boodschappen van moet doen!”

  Robert Manning is benoemd door de Werkgeversraad van Pensioenfonds PGB.

  Albert Emmink

  "Pensioenfonds PGB; een behoorlijk degelijke uitvoerder, meer dan gemiddeld presterend en enorm divers. Maar net als zovelen, heeft het pensioenfonds al meer dan een decennium indexering niet waar kunnen maken."

  Albert Emmink is benoemd door de Werkgeversraad van Pensioenfonds PGB en is lid van:
  - Commissie Financiën en balansbeheer

  Jannet Visser

  "We vertegenwoordigen de belangen van werknemers, werkgevers en pensioengerechtigden. Velen weten dat niet. Ik zou daar graag meer bekendheid aan willen geven."

  Jannet Visser is benoemd door de Werkgeversraad van Pensioenfonds PGB en lid van:

  - Commissie Communicatie (voorzitter)
  - Commisie Governance

  Riemer Warnar

  "Zorgen voor een zo goed mogelijk pensioen met aandacht voor een evenwichtige belangenbehartiging voor alle geledingen, deelnemers, slapers, gepensioneerden en werkgevers. Dat is onze taak."

  Riemer Warnar is benoemd door de Werkgeversraad van Pensioenfonds PGB en is lid van:
  - Commissie Financiën en balansbeheer
  - Commissie Aansluitingen

  Ruud de Bree

  "Sta één keer per dag drie minuten stil bij de vraag: If you love your Job, you never have to work a day in your life."

  "Ons pensioenstelsel is een geweldig estafettestokje die generaties aan elkaar overdragen om een goede en betaalbare financiële oude dag te kunnen waarborgen. Pensioenfonds PGB is onder de pensioenfondsen een herkenbare uitzondering, want het vertegenwoordigt vele sectoren. En heeft de uitvoeringsorganisatie in eigen beheer. Alles onder één dak en daarmee een waarborg voor de houvast die Pensioenfonds PGB zijn deelnemers biedt."

  Ruud de Bree is benoemd door de Werkgeversraad van Pensioenfonds PGB en is lid van:
  - Commissie Governance (voorzitter)
  - Commissie Aansluitingen
  - Commissie Communicatie

Vacatures
Op dit moment zijn er, of ontstaan binnenkort, 5 vacatures binnen het verantwoordingsorgaan:

 • 1 vacature namens de gepensioneerden (door FNV)
 • 4 vacatures namens de werknemers (door FNV)

Geef je mening via ons klankbord
Het verantwoordingsorgaan wil graag een klankbord in het leven roepen. We zoeken daarvoor betrokken mensen die we regelmatig om hun mening kunnen vragen. Als je meedoet krijg je meer kijk op alle pensioenontwikkelingen en leer je Pensioenfonds PGB beter kennen.

Wil je meer weten? Neem dan contact op met bestuursbureau@pensioenfondspgb.nl.

Wat doen wij?

Het bestuur van Pensioenfonds PGB legt verantwoording aan ons af over het gevoerde beleid. Wij praten regelmatig met het bestuur over actuele onderwerpen en over beleid dat in voorbereiding is. Het bestuur kan zo toetsen hoe wij als vertegenwoordigers van de belanghebbenden denken over deze kwesties. Ons oordeel over het gevoerde beleid wordt gepubliceerd in het jaarverslag van het pensioenfonds.

Als verantwoordingsorgaan kijken we graag vooruit. Daarom gaan we ook in gesprek met het bestuur over toekomstige ontwikkelingen. Bekijk hier onze brochure.

Advies geven

We hebben het recht om advies te geven over een aantal onderwerpen. Zoals over de hoogte van de pensioenpremie en aansluiting van nieuwe werkgevers. We hebben regelmatig overleg met het bestuur en de raad van toezicht. Natuurlijk is het niet de bedoeling dat we op de stoel van het bestuur gaan zitten, maar we kijken wel graag op hoofdlijnen mee.

Contact met deelnemers en werkgevers

We vinden het belangrijk te weten wat er speelt onder deelnemers en werkgevers. Om daar achter te komen bezoeken we bijeenkomsten van sectorcommissies, de werkgeversraad en de Vereniging van Gepensioneerden. Ook willen we (digitale) communities van geïnteresseerden vormen. Zo halen we informatie op en vertellen we waar we mee bezig zijn.

Belangrijke thema's voor het verantwoordingsorgaan in 2021

 • Als verantwoordingsorgaan besteden we dit jaar heel veel tijd om ons goed te verdiepen in het nieuwe pensioenstelsel. Dat doen we samen met het bestuur en de raad van toezicht. Als het bestuur vanaf 2022 met voorstellen komt hoe de nieuwe regelingen worden ingevuld, is het onze beurt om die te beoordelen. We kijken dan of de verschillende groeperingen in de nieuwe pensioenregeling een goede doorstart kunnen maken en een eerlijk aandeel in het pensioenvermogen krijgen.

 • Het verantwoordingsorgaan stelt dit jaar alles in het werk om meer in contact te komen met de achterban. We willen meer vertellen wat we doen. Maar we horen ook graag wat de wensen en behoeften zijn van jonge en oude werknemers en gepensioneerden, slapers en grote en kleine werkgevers. We gaan ook meer reclame maken voor onszelf zodat er meer belangstelling komt voor het invullen van de vrijkomende plaatsen in het verantwoordingsorgaan.

Meer weten?

Wil je meer weten over ons werk? Of ben je geïnteresseerd om lid te worden van het verantwoordingsorgaan? Maak dan een afspraak met een van de leden van het verantwoordingsorgaan via bestuursbureau@pensioenfondspgb.nl of 020 541 84 18.