Toezicht

Pensioenfonds PGB heeft één interne toezichthouder en 3 externe toezichthouders; De Nederlandsche Bank (DNB), Autoriteit Financiële Markten (AFM) en de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Intern toezicht

De raad van toezicht bestaat uit 3 leden en houdt toezicht op het beleid van het bestuur, de uitvoering van de strategie en de algemene gang van zaken binnen het pensioenfonds. Hoe gaan wij bijvoorbeeld om met risico’s? Is er sprake van een evenwichtige belangenafweging door het bestuur? En hoe wordt het vermogen belegd? De raad keurt ook belangrijke bestuursbesluiten goed, zoals het jaarverslag, de vergoedingen voor bestuursleden en de aansluiting van nieuwe werkgevers. Je leest hieronder wie in onze raad van toezicht zitten en hoe zij tegen hun taak als toezichthouder aankijken.

Wie zitten er in de raad van toezicht?

Han Noten

Han Noten is voorzitter van de raad van toezicht.
Han Noten is lid van de raad van toezicht sinds 2019.

'Een pensioen is letterlijk iets van lange duur. De periode dat je pensioen opbouwt en een uitkering krijgt, kan zomaar een halve eeuw duren. Zorgvuldige afwegingen door de tijd heen, daar wil ik aan bijdragen.'

Alfred Slager

Alfred Slager is verantwoordelijk voor het balansmanagement, actuariaat, vermogensbeheer en risicomanagement. Lid van de raad van toezicht sinds 2015.

'Deelnemers van Pensioenfonds PGB verwachten dat pensioenen gewoon goed geregeld zijn. Als intern toezichthouder kijk ik of keuzes van het bestuur bijdragen aan lagere kosten of betere spreiding van beleggingsrisico’s om het goed te kunnen blijven regelen. Zo zorgen we er samen voor dat het verantwoord, eerlijk en uitlegbaar is wat Pensioenfonds PGB doet.'

Marièle Poot

Marièle Poot is lid van de raad van toezicht sinds 2022. Haar aandachtsgebieden zijn: administratieve organisatie en interne controle, uitbesteding en communicatie.

‘We staan aan de vooravond van een grote verandering in ons pensioenstelsel. Dit betekent dat Pensioenfonds PGB haar deelnemers en werkgevers moet voorbereiden op en begeleiden in wat dit voor hen betekent. Dat doet PGB door nu, voor, tijdens en na de transitie zorgvuldig te administreren en daarover steeds begrijpelijk te communiceren. Vanuit mijn rol kijk ik of de beslissingen die het bestuur neemt hieraan bijdragen.’

In het jaarverslag lees je meer over de verantwoording van de raad van toezicht.  

Extern toezicht

Net als andere pensioenfondsen hebben we 3 externe toezichthouders:

  • De Nederlandsche Bank (DNB)
  • Autoriteit Financiële Markten (AFM)
  • Autoriteit Persoonsgegevens (AP)