Toezicht

Pensioenfonds PGB heeft één interne toezichthouder en 2 externe toezichthouders.

Intern toezicht

De raad van toezicht let op onze bedrijfsvoering. Hoe gaan wij bijvoorbeeld om met risico’s? En hoe wordt het vermogen belegd? De raad keurt ook belangrijke bestuursbesluiten goed, zoals het jaarverslag, de vergoedingen voor bestuursleden en de aansluiting van nieuwe werkgevers. Je leest hieronder wie in onze raad van toezicht zitten en hoe zij tegen hun taak als toezichthouder aankijken.

Wie zitten er in de raad van toezicht?

Han Noten

Han Noten is voorzitter van de raad van toezicht.
Lid van de raad van toezicht sinds 2019.

'Een pensioen is letterlijk iets van lange duur. De periode dat je pensioen opbouwt en een uitkering krijgt, kan zomaar een halve eeuw duren. Zorgvuldige afwegingen door de tijd heen, daar wil ik aan bijdragen.'

Orpa Bisschop

Orpa Bisschop is verantwoordelijk voor de administratieve organisatie, interne controle, compliance en integriteit. Orpa is lid van de raad van toezicht sinds 2014.

'Als lid van de raad van toezicht wil ik bijdragen aan ‘meer voor nu en later’ voor de deelnemers van Pensioenfonds PGB. Dit wil ik door altijd stil te staan bij de vraag of het beleid en de uitvoering verantwoord en evenwichtig zijn.'

Alfred Slager

Alfred Slager is verantwoordelijk voor het balansmanagement, actuariaat, vermogensbeheer en risicomanagement. Lid van de raad van toezicht sinds 2015.

'Deelnemers van Pensioenfonds PGB verwachten dat pensioenen gewoon goed geregeld zijn. Als intern toezichthouder kijk ik of keuzes van het bestuur bijdragen aan lagere kosten of betere spreiding van beleggingsrisico’s om het goed te kunnen blijven regelen. Zo zorgen we er samen voor dat het verantwoord, eerlijk en uitlegbaar is wat Pensioenfonds PGB doet.'

In het jaarverslag lees je meer over de verantwoording van de raad van toezicht.  

Extern toezicht

Net als andere pensioenfondsen hebben we 2 externe toezichthouders:

  • De Nederlandsche Bank (DNB)
  • Autoriteit Financiële Markten (AFM)