Belangenbehartiging

Verschillende organisaties dragen kandidaten voor het bestuur voor.

Werkgeversraad

In de werkgeversraad zitten vertegenwoordigers van werkgevers(organisaties) uit verschillende sectoren. Is er een vacature in het bestuur voor een bestuurslid namens de werkgevers? Dan draagt de werkgeversraad kandidaten voor.

Ook mag de raad voor het verantwoordingsorgaan leden benoemen die de werkgevers vertegenwoordigen.

Vakbonden

De vakbonden FNV, NVJ en CNV Vakmensen komen op voor de belangen van werknemers en gepensioneerden.

Is er een vacature voor een bestuurslid namens de werknemers of gepensioneerden? Dan mogen de vakbonden kandidaten voordragen. Zij wijzen voor het verantwoordingsorgaan ook leden aan die de werknemers of gepensioneerden vertegenwoordigen.

De Vereniging van Gepensioneerden

De Vereniging van Gepensioneerden VVG-PGB komt op voor de belangen van gepensioneerden en bijna-gepensioneerden die hun pensioen ontvangen van Pensioenfonds PGB of dat binnen afzienbare tijd gaan doen. De VVG-PGB telt eind 2022 ruim 15.000 leden.

De vereniging mag drie leden benoemen in het verantwoordingsorgaan. Als er een vacature is voor een PGB-bestuurslid namens de gepensioneerden, dan mag de vereniging een kandidaat voordragen. Zijn er voor deze vacature meer geschikte kandidaten voorgedragen, dan komen er verkiezingen.