Belangenbehartiging

Verschillende organisaties dragen kandidaten voor het bestuur voor.

Werkgeversraad

In de werkgeversraad zitten vertegenwoordigers van werkgevers(organisaties) uit verschillende sectoren. Is er een vacature in het bestuur voor een bestuurslid namens de werkgevers? Dan draagt de werkgeversraad kandidaten voor.

Ook mag de raad voor het verantwoordingsorgaan leden benoemen die de werkgevers vertegenwoordigen.

 

Vakbonden

De vakbonden FNV, NVJ en CNV Vakmensen komen op voor de belangen van werknemers en gepensioneerden.

Is er een vacature voor een bestuurslid namens de werknemers of gepensioneerden? Dan mogen de vakbonden kandidaten voordragen. Zij wijzen voor het verantwoordingsorgaan ook leden aan die de werknemers of gepensioneerden vertegenwoordigen.

 

 

De Vereniging van Gepensioneerden

De Vereniging van Gepensioneerden VVG-PGB bestaat sinds 2013 en komt op voor de belangen van gepensioneerden. Is er een vacature voor een bestuurslid namens de gepensioneerden? Dan mag deze vereniging kandidaten voordragen.

Ook mag de vereniging 3 leden benoemen voor het verantwoordingsorgaan. Zijn er meer kandidaten voor bestuursleden namens de gepensioneerden dan er vacatures zijn? Dan komen er verkiezingen.