Missie, visie en merkwaarden

Graag stellen wij ons aan je voor.
Pensioenfonds PGB is hét pensioenfonds voor en door sociale partners uit verschillende sectoren. Samen met hen werken wij aan een betaalbaar en zo goed mogelijk pensioen.

Missie

Pensioenfonds PGB biedt houvast voor de toekomst
Dat doen we door onze pensioenregelingen toekomstbestendig en met oog voor de belangen van alle betrokkenen uit te voeren en te streven naar optimale toegevoegde waarde voor de ingelegde premies. Zo zorgen wij er vandaag, morgen en ver in de toekomst voor dat onze deelnemers, ook als ze arbeidsongeschikt worden, op hun oude dag een aanvullend inkomen hebben. En dat hun nabestaanden verzekerd zijn tegen de gevolgen van overlijden. Onze ambitie is een betaalbare, moderne pensioenvoorziening die op de lange termijn zo veel mogelijk koopkracht behoudt.

Pensioenfonds PGB is meer dan geld
PGB wil ook op andere manier van betekenis zijn, zowel bij de opbouw van het pensioen als in de periode dat het pensioen wordt uitgekeerd. Vanuit onze sociale traditie geloven wij in samenwerken zonder winstoogmerk en de kracht van collectiviteit. Daarom werken wij via beheerste groei en partnerschappen aan schaalvoordelen in het belang van onze deelnemers. Wij geloven dat we daarmee zowel onze bestaande als nieuwe deelnemers het beste kunnen bedienen. En dat we zo bijdragen aan een gezond en toekomstbestendig pensioenstelsel.

Visie

Veel mensen zijn onzeker over het geld voor later
De wereld wordt steeds gecompliceerder en pensioen staat toenemend onder druk. Pensioenfonds PGB wil daar iets tegenoverstellen. Wij willen angst en onzekerheid over pensioen wegnemen. Dit doen wij door houvast te bieden, begrijpelijk te zijn, misstanden weg te nemen en door pensioen inzichtelijk te maken.

Inzetten op innovatie en beheerste groei
Pensioenfonds PGB heeft geleerd uitdagingen onder ogen te zien en in actie te komen. We zetten in op innovatie van onze dienstverlening aan deelnemers en werkgevers, pensioenregelingen en beleggingsbeleid. En door te streven naar beheerste groei zijn investeringen en kosten beter op te vangen en worden beleggingsrisico’s nog beter gespreid. Doordat meerdere sectoren en bedrijven zich kunnen aansluiten, heeft Pensioenfonds PGB zich ontwikkeld tot een betrouwbaar onderkomen waarin vele sectoren, werkgevers en deelnemers zich nu en in de toekomst thuis kunnen voelen.

Merkwaarden

Samen
We geloven in de kracht van collectiviteit en werken samen met onze partners. Dat doen we vanuit de gedachte dat we met elkaar verbonden zijn en we een positieve bijdrage willen leveren.

Betrokken
We besteden aandacht aan onze deelnemers, werkgevers en sociale partners, hun pensioen en hun toekomst. Dat doen we zo persoonlijk mogelijk.

Authentiek
Ons verleden kenmerkt wie we zijn: flexibel en innovatief in het belang van de deelnemers. We bewegen mee met de tijd, maar letten daarbij wel op de kosten.

Helder
Openheid vinden we belangrijk. Net als inzicht bieden in pensioen en het delen van expertise.

Bekijk onze merkfilm 

Wist je dat Pensioenfonds PGB 70 jaar oud is en werkt voor maar liefst 16 verschillende sectoren? Van zeevisserij tot reisbranche en van bloemen- en plantengroothandel tot papierindustrie? En dat we nog steeds groeiend, vernieuwend en ondernemend zijn?

We willen je graag laten zien wie we zijn, waar we voor staan en hoe we samen met sociale partners, werkgevers, deelnemers en gepensioneerden werken aan een goed pensioen in een leefbare wereld.

We vertellen ons verhaal in onze merkfilm. Dat doen we aan de hand van onze waarden: betrokken, authentiek, helder en samen. Neem een kijkje in onze keuken en maak kennis met ons en onze deelnemers in verschillende sectoren! Bekijk onze merkfilm.