Keuze stabiel of variabel pensioen

Bouw je pensioenkapitaal bij ons op? Dan moet je als je 58 bent, of dat binnenkort wordt, een belangrijke keuze maken over jouw pensioen. Wil je als je met pensioen gaat een stabiel pensioen? Of maak je de keuze voor een variabel pensioen? Deze keuze bepaalt hoe wij jouw pensioen beleggen totdat je met pensioen gaat.

Bekijk onderstaand filmpje over deze keuze

Wat is wat? Wat krijg je als je later met pensioen gaat?

Je krijgt als je later met pensioen gaat een stabiel of een variabel pensioen. Vanaf eind 2019 krijgen deelnemers die pensioenkapitaal bij ons opbouwen rond hun 58e verjaardag een keuze voorgelegd. Ben je ouder dan 58 jaar? En ga je pensioen opbouwen in de beschikbare premieregeling? Dan krijg je deze keuze ook voorgelegd.

Stabiel pensioen

Met een stabiel pensioen bedoelen we dat de hoogte van jouw pensioen de rest van jouw leven elke maand ongeveer gelijk blijft. Daarbij is het onze ambitie om dit pensioen te verhogen (indexeren), maar we moeten het verlagen (korten) als onze financiële situatie daarom vraagt.

Variabel pensioen

​Met een variabel pensioen bedoelen we dat de hoogte van jouw pensioen niet vast staat. Jouw pensioen blijft dan afhankelijk van beleggingsresultaten. Deze kunnen positief zijn. Maar ook negatief. Het bedrag dat je elke maand krijgt is dus veranderlijk.

De keuze die je maakt rond je 58e verjaardag

Wil je later een stabiel of variabel pensioen?
Tot jouw 58e beleggen wij jouw opgebouwde pensioenkapitaal volledig. Word je binnenkort 58? Dan moet je aan het eind van dat jaar een keuze maken of je later een stabiel of een variabel pensioen wilt. Je krijgt hierover dan een brief van ons.

 • Als je kiest voor een stabiel pensioen

  Wat gebeurt er dan met mijn pensioenkapitaal totdat ik met pensioen ga?
  Wij gebruiken elk jaar een deel van jouw pensioenkapitaal om stabiel pensioen voor je in te kopen. Dat doen we op de volgende manier:

  • Ben je 58 jaar? Dan zetten wij 1/10 deel van jouw kapitaal om. Volgend jaar 1/9 deel, het jaar daarop 1/8 deel en zo verder.
  • Wij kopen jaarlijks pensioen voor je in, totdat je met pensioen gaat. Ga je eerder met pensioen? Dan kopen wij van het pensioenkapitaal dat je nog hebt in 1 keer pensioen in.


  Wat krijg ik als ik met pensioen ga? 
  Je krijgt dan een stabiel pensioen van ons. Iedere maand, zolang je leeft.

  Hoe zit dat met beleggen?

  Tot het moment dat ik met pensioen ga
  Het pensioenkapitaal dat nog niet is omgezet in pensioen, blijven wij voor je beleggen. Bekijk hier op welke manier we dat doen.

  Vanaf het moment dat je met pensioen gaat
  Je krijgt een stabiel pensioen van ons. Dat betekent dat jouw pensioen geen grote schommelingen ondergaat door positieve of negatieve beleggingsresultaten. Wel kan het zijn dat we jouw pensioen moeten verlagen (korten) als onze financiële situatie daarom vraagt. Of we kunnen jouw pensioen verhogen als we daarvoor voldoende geld hebben. Wil je meer weten over het verhogen en verlagen van jouw pensioen? Je leest het hier.

  Welke voordelen zijn er?
  Tot het moment dat ik met pensioen ga

  • We spreiden het renterisico door in stappen een stabiel pensioen in te kopen.
  • We spreiden het risico op tegenvallende beleggingsresultaten door in stappen een stabiel pensioen in te kopen.
  • We kunnen jouw ingekochte pensioen verhogen, als onze financiële situatie dat toelaat. Dit noemen we ook wel ‘indexeren’.
  • Jouw al ingekochte pensioen is niet onmiddellijk afhankelijk van tegenvallende beleggingsresultaten.
  • Als we jouw ingekochte pensioen toch moeten verlagen (korten), doen we dat in stappen.


  Vanaf het moment dat ik met pensioen ga

  • Je weet ongeveer welk bedrag je iedere maand van ons kunt verwachten.
  • We kunnen jouw pensioen verhogen, als onze financiële situatie dat toelaat. Dit noemen we ook wel indexeren.
  • Jouw pensioen is niet onmiddellijk afhankelijk van de beleggingsresultaten.

  Welke nadelen zijn er?
  Tot het moment dat ik met pensioen ga

  • Je profiteert minder van positieve beleggingsresultaten.
  • We kunnen jouw ingekochte pensioen verlagen, als onze financiële situatie daarom vraagt. Dit noemen we ook wel korten. 

  Vanaf het moment dat ik met pensioen ga

  • Het is niet mogelijk om jouw pensioen mee te nemen naar een andere aanbieder.
  • We kunnen jouw pensioen verlagen, als onze financiële situatie daarom vraagt. Dit noemen we ook wel korten.
  • Je profiteert minder van positieve beleggingsresultaten.
 • Als je kiest voor een variabel pensioen

  Wat gebeurt er dan met mijn pensioenkapitaal totdat ik met pensioen ga?
  Wij blijven jouw pensioenkapitaal volledig doorbeleggen tot het moment dat je met pensioen gaat. Als je met pensioen gaat, maak je opnieuw een keuze over jouw pensioen. Je vindt meer informatie over die keuze onder ‘De keuze die je maakt als je met pensioen gaat’.


  Wat krijg ik als ik met pensioen ga?
  Ga je met pensioen? Dan kun je er voor kiezen of je bij Pensioenfonds PGB in 1 keer een stabiel pensioen inkoopt. Of je kiest er voor om jouw pensioenkapitaal mee te nemen naar een andere aanbieder. Je krijgt van ons een voorstel voor een stabiel pensioen bij ons. Je vraagt zelf een voorstel aan voor een variabel pensioen bij een (of meerdere) andere aanbieder(s). Dat betekent dat jouw pensioen afhankelijk blijft van de beleggingsresultaten van de andere aanbieder.


  Hoe zit dat met beleggen?
  Tot het moment dat ik met pensioen ga
  Om het risico op tegenvallende resultaten op de beleggingen kleiner te maken, beleggen wij jouw pensioenkapitaal met een voorzichtig beleggingsprofiel. Bij het beleggen houden wij er rekening mee dat je later een variabel pensioen wilt. En dat je nadat je met pensioen gaat beleggingsrisico wilt blijven lopen. Bekijk hier op welke manier we dat doen.


  Vanaf het moment dat ik met pensioen ben
  Variabel pensioen betekent dat jouw pensioen afhankelijk blijft van beleggingen. Je kunt op jouw pensioendatum geen variabel pensioen bij ons inkopen. Dat doe je bij een andere aanbieder. De hoogte van jouw pensioen is dan afhankelijk van de beleggingsresultaten van deze andere aanbieder.


  Welke voordelen zijn er?
  Tot het moment dat ik met pensioen ga 

  • Je profiteert van positieve beleggingsresultaten.
  • Wij kunnen jouw pensioen niet verlagen (korten). Wel is jouw pensioen afhankelijk van onze beleggingsresultaten.

  Vanaf het moment dat ik met pensioen ga

  • Je hebt de vrijheid om jouw pensioenkapitaal mee te nemen naar een andere aanbieder. Deze keuze maak je vlak voordat je met pensioen gaat. Je kunt bij een andere aanbieder een variabel pensioen krijgen. Dat betekent dat je ook na jouw pensioendatum blijft doorbeleggen.
  • Je maakt kans op een hoger pensioen als de beleggingsresultaten van de andere aanbieder positief zijn (ook de rente en levensverwachting spelen een rol).

  Welke nadelen zijn er?
  Tot het moment dat ik met pensioen ga

  • Je loopt beleggingsrisico. Beleggingsresultaten kunnen negatief zijn.
  • Wij verhogen jouw pensioenkapitaal niet (indexeren) als onze financiële situatie dit toelaat.

  Vanaf het moment dat ik met pensioen ga

  • Je loopt bij een andere aanbieder het risico op een lager pensioen. Je krijgt een lager pensioen als de beleggingsresultaten van de andere aanbieder tegenvallen.
  • Wil je als je met pensioen gaat in 1 keer een stabiel pensioen bij ons inkopen? Dan ben je afhankelijk van de rentestand op dat moment. De rentestand beïnvloedt hoeveel pensioen je kunt inkopen.

Hoe kom je tot een goede keuze?

 • We vinden het belangrijk dat je weet wat de keuzes voor je betekenen. Daarom informeren wij je over deze keuzes. Je bepaalt uiteindelijk zelf welke keuze het beste bij je past. Je krijgt aan het eind van het jaar waarin je 58 wordt informatie van ons toegestuurd. Je krijgt dan ook de keuzevergelijker waarin we de belangrijkste kenmerken van de keuzes voor je op een rij hebben gezet.
 • Ook de informatie op deze pagina helpt je om een keuze te maken. 
 • Goed te weten: wij helpen je graag bij het maken van je keuze.  Je kunt ons bellen op 020 541 82 00 of mailen via ks@pensioenfondspgb.nl om een afspraak te maken voor een persoonlijk gesprek. Laat je ons dan ook weten of je met ons wilt bellen of dat je ons graag wilt bezoeken? Wij maken dan graag een afspraak met je.
 • Een stabiel pensioen past bij je als…

  Een stabiel pensioen past bij je als...

  • Je graag zoveel mogelijk zekerheid wilt over de hoogte van jouw pensioen.
  • Je die zekerheid belangrijker vindt dan de kans op een hoger pensioen door beleggingsresultaten.
  • Je in financiële problemen kunt komen bij een lager pensioeninkomen.
  • Je er na pensionering slecht van zou slapen als jouw pensioen het ene jaar (veel) lager is dan het andere jaar.
  • Je het renterisico liever spreidt. De rentestand beïnvloedt hoeveel pensioen je kunt inkopen van jouw pensioenkapitaal.
  • Je kans wilt hebben dat jouw pensioen door ons verhoogd wordt als we daarvoor voldoende geld hebben (indexeren).
 • Een variabel pensioen past bij je als…

  Een variabel pensioen past bij je als….

  • Je de kans op een hoger pensioen belangrijker vindt dan zekerheid over de hoogte van het pensioen.
  • Je begrijpt dat jouw pensioen lager wordt als de beleggingsresultaten tegenvallen.
  • Je niet in financiële problemen komt als de verlaging bij zeer negatieve beleggingsresultaten kan oplopen tot zo’n 15%.
  • Je begrijpt dat als je er later voor kiest om een stabiel pensioen bij ons in te kopen, je meer renterisico loopt. Dat komt omdat je in 1 keer pensioen inkoopt. De rente kan op dat moment gunstig zijn, maar ook ongunstig. De rentestand beïnvloedt hoeveel pensioen je kunt inkopen.
  • Je de vrijheid wilt hebben om jouw pensioenkapitaal mee te nemen naar een andere aanbieder als je met pensioen gaat (let op: je kunt bij deze andere aanbieder géén stabiel pensioen inkopen).

Koos je eerder voor een stabiel pensioen?
Je krijgt als je met pensioen gaat iedere maand een stabiel pensioen van ons. Meer informatie over pensioen aanvragen en de keuzes die je hebt, vind je hier.

Koos je eerder voor een variabel pensioen?
Dan moet je als je met pensioen gaat definitief kiezen of je een stabiel pensioen bij ons inkoopt óf dat je jouw pensioenkapitaal meeneemt naar een andere aanbieder. Je krijgt daar dan een variabel pensioen. Je krijgt van ons automatisch een voorstel toegestuurd voor een stabiel pensioen bij ons. Je vraagt zelf voorstellen voor een variabel pensioen aan bij andere aanbieders.

 • In 1 keer stabiel pensioen bij ons inkopen

  Hoe werkt dat?
  Als je met pensioen gaat, koop je in 1 keer een stabiel pensioen bij ons in. Dat betekent dat je iedere maand een stabiel pensioen van ons krijgt zo lang je leeft.

  Hoe zit dat met beleggen?
  Je krijgt een stabiel pensioen van ons. Dat betekent dat jouw pensioen geen grote schommelingen ondergaat door positieve of negatieve beleggingsresultaten. Wel kan het zijn dat we jouw pensioen moeten verlagen (korten) als onze financiële situatie daarom vraagt.


  Welke voordelen zijn er?

  • Vanaf het moment dat je het pensioen hebt ingekocht, weet je wat je kunt verwachten aan pensioen. Dat noemen we een stabiel pensioen.
  • Jouw pensioen ondergaat geen grote schommelingen door (negatieve) beleggingsresultaten.
  • Kunnen wij de pensioenen verhogen omdat onze financiële situatie dat toelaat (indexeren)? Dan wordt ook jouw pensioen verhoogd.

  Welke nadelen zijn er?

  • Je koopt in 1 keer pensioen in van jouw pensioenkapitaal. Dat betekent dat je afhankelijk bent van de rente op 1 moment. Dat kan negatief voor je uitpakken.
  • Jouw pensioen gaat niet onmiddellijk omhoog door goede beleggingsresultaten.
  • Moeten wij de pensioenen verlagen omdat onze financiële situatie daarom vraagt? Dan wordt ook jouw pensioen in stappen verlaagd.
 • Een variabel pensioen bij een andere aanbieder

  Hoe werkt dat?
  Pensioenfonds PGB biedt geen variabel pensioen aan. Wil je graag na jouw pensioen blijven doorbeleggen? Dan vraag je voorstellen aan bij andere aanbieders. Je neemt jouw pensioenkapitaal dan mee naar de aanbieder van jouw keuze. Bij deze aanbieder krijg je dan een variabel pensioen. Je kunt niet kiezen voor een stabiel pensioen bij een andere aanbieder.

  Hoe zit dat met beleggen?
  Neem je jouw pensioenkapitaal mee naar een andere aanbieder? Dan is jouw variabele pensioen bij deze aanbieder afhankelijk van de beleggingsresultaten van deze aanbieder.

  Welke voordelen zijn er?
  Je maakt kans op een hoger pensioen als de beleggingsresultaten van de andere aanbieder positief zijn (ook de rente en levensverwachting spelen een rol).

  Welke nadelen zijn er?

  • Jouw pensioen is variabel omdat deze afhankelijk is van de beleggingsresultaten van de andere aanbieder. Deze kunnen positief zijn. Maar ook negatief. De hoogte van jouw pensioen is ook afhankelijk van de ontwikkeling van de rente en de gemiddelde levensverwachting. Jouw pensioen kan dan ieder jaar tot wel 15% stijgen of dalen.
  • Jouw pensioen wordt niet verhoogd als de financiële situatie van de aanbieder dat toelaat (noemen we ook wel ‘indexeren’).

Hoe kom je tot een goede keuze?

We vinden het belangrijk dat je weet wat de keuzes voor je betekenen. Daarom informeren wij je over de keuzes. Je bepaalt uiteindelijk zelf welke keuze bij je past.

 • Je krijgt als je binnenkort met pensioen gaat informatie van ons toegestuurd. Je ontvangt dan ook een voorstel van ons om een stabiel pensioen in te kopen bij ons.
 • Ook de informatie op deze site helpt je om een keuze te maken.

Of wil je weten wat anderen vragen over dit onderwerp?

 • Ik ben ouder dan 58 maar heb deze keuze nooit gekregen. Klopt dat wel?

  Ja, dat klopt. Deelnemers krijgen pas sinds eind 2019 deze keuze. Was je eind 2019 58 of ouder en kreeg je deze keuze niet? Dan krijg je later iedere maand een stabiel pensioen van ons. Wij kopen in stappen pensioen voor je in totdat je met pensioen gaat. Je kunt dus niet meer kiezen voor een variabel pensioen. Ook kun je er niet voor kiezen om op jouw pensioendatum jouw pensioen mee te nemen naar een andere aanbieder.

 • Kan ik Pensioenfonds PGB vragen mij te helpen bij het maken van een keuze?

  Wij kunnen niet voor jou bepalen wat voor jou de beste keuze is. Wel proberen wij je zo goed mogelijk te helpen bij het maken van een persoonlijke keuze. Daarom krijg je automatisch informatie toegestuurd als je een keuze moet maken. Ook kun je contact met ons opnemen als je vragen hebt of hulp nodig hebt bij het maken van de keuze. Je belt ons op 020 541 82 00 of mailt ons via ks@pensioenfondspgb.nl. Voordat je een beslissing maakt, kun je eventueel hulp inroepen van een financieel adviseur.

 • Is mijn beleggingskeuze definitief?

  Kies je rond jouw 58e verjaardag voor een stabiel pensioen? Dan is jouw keuze definitief. Je krijgt dan later als je met pensioen gaat een stabiel pensioen van ons.

  Kies je rond jouw 58e verjaardag voorlopig voor een variabel pensioen? Dan kun je daarna alsnog (en eenmalig) kiezen voor een stabiel pensioen. Wij gaan dan in stappen stabiel pensioen voor je inkopen. Anders blijven we volledig doorbeleggen. Ga je met pensioen? Dan kies je op dat moment of je in één keer stabiel pensioen bij ons inkoopt óf dat je jouw pensioenkapitaal meeneemt om bij een andere aanbieder een variabel pensioen te krijgen.

 • Wat gebeurt er als ik rond mijn 58e verjaardag geen keuze doorgeef?

  Wij vinden het belangrijk dat je een bewuste keuze maakt over jouw pensioen. Daarom vragen wij je, nadat je onze informatie gelezen hebt, jouw keuze aan ons door te geven. Dat kun je hier doen. Geef je geen keuze aan ons door? Dan gaan wij in stappen stabiel pensioen voor je kopen. Je kunt dan niet alsnog kiezen voor volledig doorbeleggen.