Verhoging 2024

Het bestuur van Pensioenfonds PGB besloot in november 2023 alle pensioenen te verhogen met 5,2%. De verhoging gaat in per 1 januari 2024 en geldt voor iedereen die op 31 december 2023 pensioen van ons krijgt, bij ons opbouwt of nog bij ons heeft staan. Op deze pagina lees je onze antwoorden op veelgestelde vragen over de verhoging van de pensioenen.

 • Hoe is het verhogingspercentage van 5,2% tot stand gekomen?

  Voor het verhogen van de pensioenen kijken we naar de gemiddelde prijsstijging (inflatie) in het afgelopen jaar. Daarnaast hebben we bij de berekening van de verhoging gekeken naar de meest actuele dekkingsgraad van het fonds. De dekkingsgraad is de verhouding tussen ons vermogen en de pensioenen die we moeten uitbetalen. Ook hebben we rekening gehouden met de overstap die we gaan maken naar het nieuwe pensioenstelsel. Daarvoor moeten we als fonds een financiële buffer aanhouden.

 • Ik bouw pensioenkapitaal op in een beschikbare premieregeling. Geldt de verhoging ook voor mij?

  Bouw je pensioenkapitaal op in een beschikbare premieregeling? Bijvoorbeeld omdat je werkt in de zeevisserij of de groothandel in bloemen en planten? Dan bouw je pensioenkapitaal bij ons op. Jouw pensioen is dan niet afhankelijk van de dekkingsgraad. Dit betekent dat we jouw pensioenkapitaal niet verhogen. Andersom verlagen we jouw pensioen ook niet als de dekkingsgraad te laag is. Jouw pensioenkapitaal stijgt door het bedrag dat je samen met jouw werkgever betaalt. En door het beleggingsrendement op jouw pensioenkapitaal. Kochten wij al pensioen in van jouw opgebouwde pensioenkapitaal of krijg je al pensioen van ons? Dat pensioen is dan wel verhoogd.

 • Wanneer krijg ik mijn maandspecificatie met de verhoging?

  Dat hangt af van je communicatievoorkeur.

  Koos je voor digitale post?
  Dan staat jouw maandspecificatie van januari uiterlijk eind februari voor je klaar op jouw persoonlijke pagina op mijnpgbpensioen.nl. Je krijgt hiervan automatisch bericht.

  Koos je voor een papieren maandspecificatie?
  Dan krijg je uiterlijk eind februari jouw maandspecificatie van januari 2024. Je kunt jouw specificatie ook bekijken op jouw persoonlijke pagina op mijnpgbpensioen.nl. Daar staat uiterlijk eind februari jouw maandspecificatie van januari klaar.

 • Ik ontvang al pensioen en heb ook recht op toeslagen van de overheid. Heeft de verhoging gevolgen voor mijn toeslagen?

  Krijg je al pensioen en heb je recht op toeslagen van de overheid? Bijvoorbeeld huur- of zorgtoeslag. Dan kan het zijn dat jouw toeslag voor 2024 te hoog is vastgesteld. Door de verhoging van jouw pensioen is jouw inkomen in 2024 namelijk gestegen. Hierdoor heb je misschien geen recht meer op toeslagen of worden deze lager. Geef jouw nieuwe inkomen daarom snel door aan de belastingdienst via ’Mijn toeslagen’. Zo voorkom je dat je te veel gekregen toeslagen later moet terugbetalen.

  Heb je vragen hierover of twijfel je over wat je moet doen? Neem dan contact op met de BelastingTelefoon: 0800 0543 (gratis).

 • Ik ontvang al pensioen. Heeft de verhoging van mijn pensioen gevolgen voor de belasting die ik betaal?

  Dat hangt af van jouw persoonlijke financiële situatie. Jouw bruto jaarinkomen gaat door de verhoging van jouw pensioen misschien omhoog. Hierdoor valt een deel van jouw inkomen misschien in een hogere belastingschijf. Over dat deel betaal je dan meer belasting. Meer informatie over de actuele tarieven en belastingschijven vind je op Belastingdienst.nl. Heb je naast het pensioen dat je van ons krijgt nog andere inkomens? Bijvoorbeeld AOW of pensioen van een andere pensioenuitvoerder? Dan kan het zijn dat je na afloop van het jaar belasting moet bijbetalen. Dit komt omdat de Belastingdienst al jouw inkomens in een jaar bij elkaar optelt. Een deel van jouw inkomen kan dan in een hogere belastingschijf vallen. Wil je vooraf weten hoeveel je ongeveer moet terugbetalen? Dan vraag je bij de Belastingdienst een voorlopige aanslag aan.

 • Kan Pensioenfonds PGB de pensioenen in 2025 opnieuw verhogen?

  Dat weten we nu nog niet. Eind 2024 beoordelen we opnieuw of we de pensioenen kunnen verhogen. Dat kan alleen als we genoeg geld in kas hebben. En als dit volgens de wettelijke regels mag. Ook moet een verhoging altijd eerlijk uitpakken voor al onze deelnemers.

 • Wat betekent de aanpassing in het meetmoment van het inflatiecijfer voor toekomstige verhogingen?

  Vorig jaar keek ons bestuur voor de verhoging naar de inflatiecijfers van september. Het inflatiecijfer geeft aan hoeveel de prijzen op een bepaald moment zijn gestegen. Deze momentopname geeft een goed beeld van de prijsstijging in een jaar als deze gelijkmatig is.

  Het bestuur verwacht voor de periode tot 2027 dat de inflatie onvoorspelbaar is. Deze wisselt van jaar tot jaar en zelfs van maand tot maand. Daarom kiezen we nu niet langer voor de inflatie van september (deze was -1,4%), maar voor de gemiddelde inflatie over het afgelopen jaar. Zo krijgen we een beheerstere gang van zaken.

  Met het toepassen van deze methode kunnen we in 2024 de pensioenen verhogen. De kans is groot dat het jaargemiddelde volgend jaar lager is dan het inflatiecijfer op het moment dat het besluit genomen wordt. Ook dat heeft het bestuur meegewogen in de keuze van de verhoging.

 • Wat betekent de verhoging op de korte en lange termijn?

  Bij elk besluit bekijkt ons bestuur wat de gevolgen zijn op korte en lange termijn. En wat dit betekent voor onze deelnemers: die van ons pensioen krijgen, bij ons pensioen opbouwen of die nog pensioen bij ons hebben staan. Zij krijgen er allemaal 5,2% pensioen bij. Dat is over het algemeen goed nieuws. Het is vooral gunstig voor de deelnemers die al pensioen krijgen. Voor jongere deelnemers die nog pensioen opbouwen, was het naar de toekomst toe iets gunstiger geweest om dit jaar minder te verhogen. Het bestuur heeft in haar besluitvorming alle belangen zorgvuldig afgewogen. Het bestuur acht het van belang dat voldoende reserves worden aangehouden, zodat het pensioenfonds gezond en verantwoord over kan stappen naar de nieuwe regels voor pensioen per 1 januari 2027. Daarnaast wil het bestuur in de komende jaren de kans op het moeten verlagen van pensioen zo klein mogelijk houden.

  Financiële positie
  De verhoging heeft wel gevolgen voor onze financiële situatie. Door de verhoging daalt namelijk onze dekkingsgraad. De dekkingsgraad is de verhouding tussen ons vermogen en de pensioenen die we moeten uitbetalen. Door de lagere dekkingsgraad wordt de financiële ruimte kleiner om in de toekomst de pensioenen te verhogen. Je kunt het geld namelijk maar één keer uitgeven. De gevolgen van het verhogingsbesluit per leeftijdsgroep staan los van andere ontwikkelingen die van invloed zijn op de dekkingsgraad. Deze is namelijk in 2023 gestegen. Dit kwam vooral door de gestegen rente.

  In de grafiek hieronder zie je wat het effect is van de verhoging van de pensioenen op het verwachte pensioen per leeftijdsgroep. Het effect is daarbij berekend per 1 januari 2027. Dit is de datum dat Pensioenfonds PGB overgaat naar het nieuwe pensioenstelsel. Pensioenopbouw na deze datum is niet in onderstaande percentages meegenomen. Wanneer deze pensioenopbouw wel wordt meegenomen, dan worden de percentages kleiner.
Bekijk de toelichting van Jochem Dijckmeester

We nemen je graag mee in ons besluit over de verhoging. In de video van Jochem kun je die uitleg onder meer bekijken.