Jouw pensioen gaat met 5,2% omhoog in 2024

Dat besloot het bestuur op 16 november 2023. De verhoging van 5,2% geldt voor alle (ex-) deelnemers, (ex-) partners en pensioenontvangers van Pensioenfonds PGB en gaat in per 1 januari 2024.  

23 november 2023

De belangen van álle deelnemers wegen we zorgvuldig af bij de besluitvorming
Onze bestuursvoorzitter Jochem Dijckmeester zegt over de verhoging: “Ik ben blij dat er voor het derde jaar op rij ruimte is voor verhoging. Als bestuur hebben we bij het nemen van deze beslissing de belangen van álle deelnemers van Pensioenfonds PGB, jong en oud, evenwichtig afgewogen en gekeken naar de toekomst. Daarbij hielden we ook rekening met de overgang naar het nieuwe pensioen in 2027. Een verhoging moet goed uitpakken voor iedereen die bij ons pensioen opbouwt of krijgt, voor nu en in de toekomst.”

Onze ambitie is een waardevast pensioen voor al onze deelnemers
Waardevast betekent dat je pensioen meegroeit met de prijsstijging (inflatie). Op die manier verlies je geen koopkracht. We hebben de verschillende mogelijkheden om de pensioenen te verhogen goed bekeken en tegen elkaar afgewogen. Dat was best een moeilijke puzzel. Meer over deze afwegingen lees je in de column van Jochem Dijckmeester.

Van peilmoment naar jaargemiddelde
Vorig jaar keek ons bestuur voor de verhoging naar het inflatiecijfer van september. Het inflatiecijfer geeft aan hoeveel de prijzen op een bepaald moment zijn gestegen. Deze momentopname gaf altijd een goed beeld van de prijsstijging in een jaar. Het bestuur ziet en verwacht voor de periode tot 2027 dat de inflatie onvoorspelbaar is. Deze wisselt van jaar tot jaar en zelfs van maand tot maand. Voor een beheerste gang van zaken kiezen we daarom niet langer voor de inflatie van september (deze was -1,4%), maar voor de gemiddelde inflatie over het afgelopen jaar. Met het toepassen van deze methode kunnen we in 2024 de pensioenen verhogen. De kans is groot dat het jaargemiddelde volgend jaar lager is dan het inflatiecijfer op het moment dat het besluit genomen wordt. Ook dat heeft het bestuur meegewogen in de keuze.

Bekijk de toelichting van Jochem Dijckmeester 
We nemen je graag mee in ons besluit over de verhoging. Je kunt die uitleg onder meer bekijken in een video van Jochem op onze speciale pagina over verhoging. Je leest natuurlijk ook meer informatie over de verhoging in onze digitale nieuwsbrief.

Ook mooi nieuws: de premie die jij en je werkgever samen betalen blijft gelijk
De pensioenpremie voor 2024 wordt niet verhoogd maar blijft net als in 2023 28%, en dat is positief. Het bestuur bekijkt nog welk premiebeleid voor de komende jaren tot 2027 gaat gelden. Wil je meer weten? Lees dan dit nieuwsbericht.

Wil je meer weten over de achtergronden van de verhoging?
Lees dan ook onze antwoorden op de veelgestelde vragen. Of lees dit eerdere nieuwsbericht.

Heb je nog vragen?
Stuur dan een e-mail naar ks@pensioenfondspgb.nl. Zet in de onderwerpregel ‘verhoging 2024’. Wij helpen je graag.

Heb je een beschikbare premieregeling bij ons? 

Bijvoorbeeld omdat je werkt in de zeevisserij of de groothandel in bloemen en planten? Dan bouw je pensioenkapitaal bij ons op. Jouw pensioen is dan niet afhankelijk van de dekkingsgraad. Dit betekent dat we jouw pensioenkapitaal niet verhogen. Andersom verlagen we jouw pensioen ook niet als de dekkingsgraad te laag is. Jouw pensioenkapitaal stijgt door het bedrag dat je samen met jouw werkgever betaalt. En door het beleggingsrendement op jouw pensioenkapitaal. Kochten wij al pensioen in van jouw opgebouwde pensioenkapitaal of krijg je al een pensioenuitkering van ons? Dat pensioen wordt dan wel verhoogd.