Pensioenpremie voor middelloonregelingen in 2024 ongewijzigd op 28%

Ieder jaar stelt het bestuur de basispremie voor komend jaar vast. Deze premie blijft in 2024 ongewijzigd, namelijk 28% van de pensioengrondslag. Dat heeft het bestuur besloten na een positief advies van het verantwoordingsorgaan. Heb jij een middelloonregeling bij ons? Dan wordt jouw specifieke premie van deze basispremie afgeleid.

2 november 2023

Belangrijkste uitgangspunt: rust creëren in aanloop naar het nieuwe pensioen
Bij de vaststelling van de premie zijn stabiliteit en evenwichtigheid voor langere tijd belangrijke uitgangspunten. De sociale partners in al onze sectoren en de werkgevers zijn op dit moment volop bezig met het maken van nieuwe afspraken voor het nieuwe pensioen. Een intensief proces. Het bestuur kiest ervoor om, net als de afgelopen 2 jaren, rust te creëren in het huidige pensioenstelsel.

Vooruitblik naar premie voor 2025
In het eerste kwartaal van 2024 onderzoekt het bestuur de mogelijkheden voor de premieontwikkeling voor 2025. Daarbij wordt goed gekeken naar de wettelijke bepalingen en de (economische) omstandigheden van dat moment.

Wordt mijn pensioen komend jaar verhoogd?
Het bestuur vindt een verhoging van de pensioenen een belangrijk middel om te zorgen voor behoud van koopkracht. Voor zowel pensioenontvangers als voor deelnemers die pensioen opbouwen of bij ons hebben staan. Of Pensioenfonds PGB de pensioenen komend jaar kan verhogen, en zo ja, met hoeveel, is nu nog niet bekend. Daarover besluit het bestuur in november. Wil je hier meer over weten? Lees dan de column van bestuursvoorzitter Jochem Dijckmeester. 

Ben je werkgever? Dan lees je hier wat het besluit over de premie voor jou betekent

De basispremie is gebaseerd op de DB-basispensioenregeling (basismiddelloonregeling). Bijna iedereen heeft een afwijkende middelloonregeling. Jouw premie is daarom afgeleid van de basispensioenregeling.

Ben jij vrijwillig aangesloten bij PGB?
Uiterlijk in december 2023 informeren wij je over de definitieve premie voor jouw organisatie. Ook al blijft de basispremie gelijk, jouw eigen premie kan wel enige verandering ondergaan, afhankelijk van de gemaakte afspraken daarover. Heb je een beschikbare premieregeling? Dan geldt de basispremie voor jou niet: jouw premie wijzigt alleen bij het einde van je contract of als je de regeling aanpast.

Als jouw pensioenregeling verandert, horen wij dit graag uiterlijk 15 december van jou. Dan kunnen wij de verandering in jouw pensioenregeling en de premie op tijd voor je verwerken.

Ben je verplicht aangesloten bij Pensioenfonds PGB? Of is jouw regeling afgeleid van een verplichte bedrijfstakpensioenregeling?
Dan publiceren wij hier de premie en de pensioenopbouw voor 2024, zodra sociale partners deze aan ons hebben bevestigd. Houd deze pagina dus goed in de gaten. Wij streven ernaar om je ook binnen 4 weken na publicatie de nieuwe premiegegevens per brief te sturen.

Heb je vragen?
Neem dan contact op met onze werkgeversdesk. Je kunt ons bellen op 020 541 83 00 of mailen naar relatiebeheer@pensioenfondspgb.nl.