We bekijken of we jouw pensioen volgend jaar kunnen verhogen

De komende weken kijkt ons bestuur of we de pensioenen komend jaar weer kunnen verhogen. De afgelopen 2 jaar verhoogden wij de pensioenen met 3% en 7%. Ook in 2024 willen we verhogen, maar dat kan alleen als dit goed uitpakt voor iedereen. Het bestuur weegt daarom de belangen van al onze deelnemers goed af en brengt het effect van het verhogen van de pensioenen op onze financiële situatie in kaart. Dat doen zij uiteraard zeer zorgvuldig en in overleg met onder andere het verantwoordingsorgaan. In dit artikel lees je wat het bestuur (onder andere) meeneemt in deze beslissing.

27 oktober 2023

Onze ambitie
Hoeveel we willen verhogen, noemen we onze ambitie: we willen ervoor zorgen dat onze pensioenen waardevast zijn. Tot 2023 kenden wij als pensioenfonds een vaste ambitie. Dat betekent dat onze ambitie niet afhankelijk was van hoeveel de prijzen stijgen (de inflatie). Dus: hoe hoog de inflatie ook was, wij verhoogden met maximaal 3%. Omdat er een lange periode nauwelijks inflatie was, leek dit percentage hoog genoeg. Vorig jaar was de inflatie onverwachts veel hoger dan onze ambitie. Daarom nam het bestuur de vaste ambitie nog eens kritisch onder de loep en besloot hiervan af te stappen. Het bestuur koos ervoor de toeslagambitie te koppelen aan de inflatie. Hierdoor verhoogden wij in 2023 de pensioenen met 7%, in plaats van het eerdere maximum van 3%. Onze deelnemers merken nog steeds dat het leven duur is. Daarom kijkt het bestuur de komende weken naar de ambitie voor 2024.

De inflatie
Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) publiceert elke maand de inflatiecijfers. Deze cijfers bepaalde het CBS altijd door de prijzen aan het einde van een bepaalde maand te vergelijken met dezelfde maand een jaar eerder. Dit jaar paste het CBS de meetmethode aan. Omdat de manier waarop het CBS de energieprijzen gebruikte een te hoog inflatiecijfer gaf. Hierdoor lijkt het alsof er nu geen inflatie is. Terwijl de prijzen afgelopen jaar wel stegen. In september (de maand waar ons bestuur normaalgesproken naar kijkt), lijkt de inflatie zelfs negatief. Dat komt omdat de prijzen van september 2023 zijn vergeleken met september 2022, toen de meetmethode nog niet was aangepast.

We zien dus dat het moment van meten heel belangrijk is (in juli was de inflatie bijvoorbeeld wel 3%). En dat ook de komende jaren de inflatie onvoorspelbaar blijft. Dus willen we onze berekeningsmethode verfijnen. Zodat we de inflatie eerlijker berekenen en minder afhankelijk zijn van één meetmoment. Daarom bekijken we nu of we in plaats van met een momentopname, kunnen werken met een gemiddelde inflatie over de afgelopen 12 maanden. Want onze ambitie blijft: een waardevast pensioen, gekoppeld aan de inflatie.

Onze financiële situatie
Door het stijgen van de rente is onze financiële situatie dit jaar verbeterd. Maar onze beleggingen staan onder druk, bijvoorbeeld door de voortdurende oorlog in Oekraine en de actuele situatie in het Midden-Oosten. Dit maakt het onzeker of we de verbetering volgend jaar vast kunnen houden. Ook dat moeten wij meewegen in het bepalen hoeveel we de pensioenen eventueel kunnen verhogen.

Wil je meer weten over het verhogen van pensioenen?
Lees dan hier de column van onze bestuursvoorzitter Jochem Dijckmeester. Of kijk op onze pagina ‘financiële situatie’. Je vindt hier onze financiële rapportages en informatie over bijvoorbeeld verhogen en verlagen, rekenrente en de dekkingsgraad.