Wat houdt jou bezig als het gaat om pensioen?

“Pensioen is vaak een ver-van-mijn-bed-show”

Thijs Leurs (46 jaar) is hoofd salarisadministratie bij Corendon. Voor ongeveer 800 medewerkers in binnen- en buitenland verzorgt hij sinds een jaar of zes de salaris- en pensioenadministratie. Dat doet hij voor twee aparte bedrijfsonderdelen: de touroperator en de luchtvaartmaatschappij aan de ene kant, en de hotels aan de andere kant. Een afwisselende, brede functie, onder andere door de verschillende pensioenregelingen én de diverse pensioenfondsen en -uitvoerders waarmee hij te maken heeft.

Dat klinkt als een complexe baan, Thijs. Klopt dat?
“Het is natuurlijk mijn dagelijkse werk! Ik heb in feite een soort helikopterview. Al die verschillende regelingen maken het voor mij ook interessant, ik zie de verschillen daardoor beter. De luchtvaarttak valt bijvoorbeeld buiten de regeling van Pensioenfonds PGB. En de hoteltak valt ook weer onder een ander pensioenfonds. Je hebt per bedrijfsonderdeel soms ook te maken met een jongere populatie waardoor andere keuzes zijn gemaakt in de pensioenregeling, bijvoorbeeld over het wel of niet opnemen van het nabestaandenpensioen. Daar kun je je als deelnemer dan zelf voor verzekeren en dat doen er maar weinig. Ik zie het als mijn taak om mijn collega’s te informeren over dit soort individuele keuzes.”

Je hebt veel affiniteit met digitalisering. Helpt je dat in je werk?
“Bij mijn vorige werkgever in de hotelbranche had ik veel te maken met digitalisering en dat komt me nu goed van pas. Ik vind het ook leuk. Dus ook het maken van de koppelingen en de overgangen van onze salarissoftware naar de pensioenuitvoerder vind ik interessant om te doen. Soms ben ik dan wellicht een luis in de pels, omdat ik dingen signaleer die nog niet kloppen, en waarvoor ik aan de bel trek. Maar uiteindelijk wordt het er alleen maar beter door.”

Krijg je veel pensioenvragen van werknemers?
“Dat zouden er wat mij betreft meer mogen zijn. Ik maak wel eens de grap dat mensen te weinig bezig zijn met hun pensioen en te veel met wat ze nu verdienen. Ik weet niet of dat komt door een gebrek aan vertrouwen in pensioenfondsen en pensioenregelingen, of omdat pensioen een ver-van-mijn-bed-show is, maar het verbaast me wel. Kijk, het enthousiasmeren van de leeftijdsgroep 25 tot 45 jaar blijft moeilijk. De leeftijdsgroep daarboven is zich al meer bewust van zijn pensioen. Zij zullen niet aftellen naar hun pensioenleeftijd, maar zijn zich wel bewuster van de levensfase waarin ze zitten.”

Zijn je collega’s en jij bezig met het nieuwe pensioen?
“Uiteraard ben ik volop bezig met de keuzes die we als werkgever straks moeten maken. En ik denk dat de komst van het nieuwe pensioenstelsel een mooie aanleiding is voor mensen om zich te verdiepen in hun pensioen. En eventueel actie te ondernemen. Of om verwachtingen bij te stellen wellicht. Er leeft bij sommigen toch nog steeds het beeld van ‘ik ga met pensioen en dan begint mijn echte leven, ik koop een camper en ik ga reizen, het kan niet op’. Dat gold en geldt wellicht voor mensen met een goede middelloon- of eindloonregeling. De komst van een nieuw pensioenstelsel, met meer individuele keuzes, is een goed moment om na te denken over je eigen toekomst. Ik denk dat je je er bewust van moet zijn, vooral als je een wat hoger salaris hebt, dat je best een flinke terugval kan verwachten als je geen actie onderneemt. Dat klinkt wellicht wat negatief en dat ben ik helemaal niet, maar het is wel iets wat mensen zich niet altijd realiseren. Daarom is het goed dat er nu met die veranderingen in ieder geval noodzaak tot nadenken is. En ik hoop natuurlijk dat we als werkgever ook individueel of voor het collectief zaken kunnen regelen.”

Heb je vertrouwen in het nieuwe pensioenstelsel?
“Laat ik beginnen met dat ik vind dat we het in Nederland eigenlijk heel erg goed hebben en dat we een heel goede oudedagsvoorziening hebben. Maar toch denk ik dat verandering geen kwaad kan. De maatschappij verandert, wordt individueler, en het pensioen wordt ook individueler. Je werkt niet meer 40 jaar bij dezelfde werkgever. Kijk, ik sta natuurlijk langs de zijlijn. Maar om het daadwerkelijk uit te voeren en ervoor te zorgen dat bepaalde leeftijdsgroepen er niet veel nadelige gevolgen van ondervinden, is natuurlijk best lastig. De bal ligt ook bij de pensioenfondsen om dat goed uit te leggen naar de deelnemers. Als werkgever zijn we ons ook goed aan het voorbereiden, dus op het moment dat we over kunnen en moeten, zijn we er ook klaar voor.”