Wat houdt jou bezig als het gaat om pensioen?

Hoe neem je je collega’s mee op weg naar het nieuwe pensioen?

Annemarie Verkerk (53 jaar) werkt 4 jaar bij HR compensation & benefits bij Royal FloraHolland en is vanuit haar rol betrokken bij de cao, waar de pensioenregeling onderdeel van is. We spraken haar over de komst van het nieuwe pensioenstelsel en de uitdaging om alle medewerkers binnen het bedrijf mee te nemen in de soms complexe materie.

Is het inderdaad zo complex, Annemarie? Hoe kijk jij naar de komst van het nieuwe pensioenstelsel?
“Natuurlijk weet ik vanuit mijn rol al best veel over het nieuwe pensioenstelsel. Nog niet zo lang geleden heb ik samen met onze pensioenadviseur van de AWVN voor de OR een kennissessie over de nieuwe pensioenwet gegeven. We hoeven nu nog niets te implementeren, en pas op 1 juli 2024 vraagt Pensioenfonds PGB van ons een transitieplan, maar we willen op tijd beginnen om iedereen te informeren. We willen straks ook medewerkers informeren en dan is het toch handig om tijdig bij de OR te beginnen. Zodat zij alvast iets meekrijgen over wetgeving, de huidige regeling, de voorlopige productkeuzes van Pensioenfonds PGB, en hoe een pensioenregeling er mogelijk uit gaat zien. Uiteindelijk maken we de afspraken met de vakbonden, want onze pensioenregeling staat in de cao.
Het is ook goed om de tijdslijnen te schetsen naar 2027 toe, wanneer het nieuwe pensioenstelsel wordt ingevoerd. Ik denk dat het op termijn een goede ontwikkeling is, het nieuwe pensioenstelsel. Maar wij moeten nog wel wat hobbels nemen. Denk aan afspraken over het soort regeling (flexibel of solidair), een eventuele compensatie voor de medewerkers die erop achteruitgaan, de franchise, het partnerpensioen, enzovoort.”

Krijg je voldoende informatie als werkgever over alles wat er op je afkomt?
“Ik heb kennissessies van de AWVN gevolgd. Daardoor heb ik wel heel goed de ontwikkelingen meegekregen. Tegelijkertijd vind ik het ook belangrijk dat Pensioenfonds PGB mij als werkgever meeneemt in het tijdspad en de keuzes die we moeten maken: flexibel contract, solidair contract, noem maar op. Juist om de keuzes die wij straks als cao-partijen nog hebben, heel scherp te krijgen. Daarover zijn we met elkaar in gesprek.”

Heb je al een beeld bij hoe je je medewerkers meeneemt op weg naar het nieuwe pensioen?
“We hebben een heel diverse populatie. Twee derde van de medewerkers werkt in de logistieke operatie. Dat zijn er zo’n 1.800. Zij werken niet vanachter een beeldscherm en we zullen hen op een andere manier moeten benaderen dan de mensen die op kantoor werken. Toen we in 2020 overstapten naar Pensioenfonds PGB, maakten we korte animatiefilmpjes van ongeveer anderhalve minuut, waarin heel begrijpelijk pensioenbegrippen werden uitgelegd. Ook hebben we toen een pensioenkrant gemaakt voor alle medewerkers om de nieuwe regeling uit te leggen. Die hebben we naar iedereen toegestuurd, ook als een soort naslagwerk. Ik zeg niet dat we dat straks weer gaan doen, maar het was wel een manier om iedereen dezelfde informatie te verstrekken. We vinden het belangrijk om de mening van de OR, en straks van de medewerkers, mee te wegen in de keuzes die we maken. Dat vraagt om een slimme aanpak.”

Hoe kunnen we jou nog meer helpen om het pensioenverhaal goed uit te leggen?
“Ik heb intern al vaak uitgelegd hoe je pensioen opbouwt. En eigenlijk hoef je niet eens zo heel veel te onthouden. Vaak snappen medewerkers het op dat moment wel, maar een dag later zakt het toch weer weg. En dat is niet erg, maar je merkt hoe goede communicatiemiddelen zo’n complex verhaal kunnen ondersteunen. De duidelijke illustraties die Pensioenfonds PGB heeft gemaakt over bijvoorbeeld de keuze in de verschillende regelingen, over de solidariteitsreserve, over invaren, heeft ons verhaal naar de OR erg ondersteund. Een beeld zegt veel meer dan alleen woorden. Natuurlijk ben ik ook benieuwd of jullie werkgevers gaan adviseren hoe te communiceren naar medewerkers. Als pensioenfonds hebben jullie een grote achterban met veel verschillende werkgevers, die verplicht of niet verplicht zijn aangesloten. Dus ja, elke werkgever zal er op een bepaalde manier mee te maken krijgen.”