Duurzaam beleggen

Pensioenfonds PGB is meer dan geld. Wij vinden het belangrijk dat onze beleggingen een goed rendement hebben. Het is immers onze taak te zorgen voor een goed pensioen voor al onze deelnemers. Maar onze deelnemers willen daar ook van kunnen genieten in een sociale, schone en stabiele samenleving. Daarom beleggen we steeds vaker duurzaam: voor een goed pensioen in een leefbare samenleving.

Duurzaam beleggen betekent voor ons dat we met onze beleggingen rekening houden met milieu en klimaat, arbeids- en mensenrechten en goed bestuur. Met de keuze van onze beleggingen oefenen we invloed uit op de wereld om ons heen. Hoewel die invloed bescheiden is, is het wel onze verantwoordelijkheid die invloed positief te gebruiken.

In 2020 hebben we ons duurzaam beleggingsbeleid naar een hoger niveau getild door te kiezen voor een ‘geïntegreerd beleid’. Dat betekent dat we onze eisen voor duurzaam beleggen gaan gebruiken voor al onze beleggingen. Pensioenfonds PGB gebruikt daarbij 3 hoofdwaardes: beperken, versterken en benutten. Die vatten namelijk goed samen wat we met ons duurzaam beleggingsbeleid willen bereiken. Duurzaamheidsrisico’s beperken, de maatschappelijke verantwoordelijkheid van bedrijven waarin we beleggen versterken, en kansen benutten om bij te dragen aan een maatschappelijk verantwoorde toekomst voor onze deelnemers. Zodat we als pensioenfonds kunnen bijdragen aan een goed pensioen in een leefbare wereld.

Nieuwsgierig geworden? Lees meer over ons duurzaam beleggingsbeleid of bekijk ons filmpje.

 • Beperken: uitsluiten van bedrijven

  Pensioenfonds PGB wil niet beleggen in bedrijven die niet voldoen aan onze eisen voor duurzaam beleggen. Dit sluit aan bij de ‘Tien Principes’ van de Verenigde Naties. En zo houden wij rekening met de wens van onze deelnemers. We beleggen bijvoorbeeld niet meer in tabaksfabrikanten, bedrijven die verboden wapens maken of verhandelen en bedrijven die kinderarbeid toestaan. Ook hebben we in 2018 onze beleggingen in kolen teruggebracht, omdat deze fossiele brandstoffen te veel CO2-uitstoot veroorzaken.

  Deze bedrijven zijn uitgesloten voor onze beleggingen (4e kwartaal 2022). 

 • Versterken: engagement en stemmen

  Pensioenfonds PGB gaat actief in gesprek met bedrijven waarin we beleggen. Of we stemmen op aandeelhoudersvergaderingen. We geloven dat we op deze manier invloed kunnen uitoefenen op het maatschappelijk verantwoord gedrag van deze bedrijven. Omdat we in heel veel bedrijven beleggen, kunnen we die gesprekken en dat stemmen niet zelf doen. We werken hiervoor samen met een gespecialiseerd bureau: Columbia Threadneedle Investments.

  Wil je hier meer over weten? Bekijk dan de resultaten van de engagementactiviteiten. Of bekijk de engagementresultaten van voorgaande kwartalen.

  En bekijk ook onze stemtabel 2021. Hierin zie je hoe er in 2021 gestemd is door Pensioenfonds PGB.

   

 • Benutten: positieve impact

  Duurzaam beleggen gaat wat ons betreft verder dan geen schade willen toebrengen aan mens en milieu. Pensioenfonds PGB pakt kansen om bij te dragen aan een betere wereld. Hoe we dat doen? We hebben ons aangesloten bij het Sustainable Development Investments (SDI) Asset Owner Platform. Dit is een platform dat hoort bij de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. Dit geeft inzicht in hoe groot de positieve impact van onze beleggingen écht is. De doelen zijn ondertekend door vrijwel alle landen in de wereld. Een van die doelen is bijvoorbeeld klimaatverandering tegengaan.

Samenwerkingen

Pensioenfonds PGB heeft als missie om te zorgen voor ‘een goed pensioen in een leefbare wereld’. Dat kunnen we niet alleen. Daarom werken we samen met anderen. Bijvoorbeeld, via het IMVB-convenant dat we hebben ondertekend. Ook zijn we lid van VBDO en UNPRI. Ook zijn we aangesloten bij verschillende (internationale) initiatieven zoals het Commitment Klimaatakkoord van de Pensioenfederatie en Climate Action 100+. En we zijn supporter van de 'Task force on Climate-related Financial Disclosures’ (TCFD) Zo werken we samen aan een betere wereld.

Wil je meer weten over de resultaten van ons duurzaam beleggingsbeleid? Bekijk dan ons jaarverslag over duurzaam beleggen. Of lees hier wat wij belangrijk vinden op het gebied van duurzaam beleggen en waarom.

Ook hebben we een filmpje gemaakt over ons duurzaam beleggingsbeleid. Bekijk het onderstaande filmpje.

Belangrijke documenten