De pensioenpuzzel voor 2024

Jochem Dijckmeester

27 oktober 2023

Nu de dagen korter (en natter) worden, zijn je activiteiten waarschijnlijk vaker binnenshuis. Bij de kachel met een goed boek, een nieuwe serie kijken op een van de streamingdiensten, of een grote legpuzzel maken. Of misschien begin je al vooruit te kijken naar het komende jaar. Wij als bestuur in ieder geval wel. Dit is de tijd van het jaar waarin wij onze eigen legpuzzel maken; we kijken naar het volgende jaar en buigen ons over de ruimte die er is om de pensioenen te verhogen. Niet alleen wij doen dit, ook andere pensioenfondsen denken daar op dit moment over na.

Hoe bepalen we of we kunnen verhogen?
Je hebt het misschien al gehoord of gezien in de media. Daarin verscheen vorige week een bericht dat pensioenverhogingen mogelijk ‘in de ijskast’ worden gezet, ondanks de verbeterde financiële positie van veel pensioenfondsen. Ik begrijp het heel goed als je daar vragen over hebt. Daarom leg ik graag uit welke puzzel wij op dit moment aan het leggen zijn en welke uitdagingen wij daarbij tegenkomen. De hoekjes en randen liggen inmiddels, maar pas als deze puzzel helemaal compleet is, kunnen we zeggen of alle pensioenen bij Pensioenfonds PGB ook komend jaar weer verhoogd worden.

De puzzel die wij leggen om te bepalen of we de pensioenen kunnen verhogen (en zo ja met hoeveel) bestaat uit veel stukjes. 2 hele belangrijke stukjes zijn het zorgen voor het waardevast houden van de pensioenen en onze financiële situatie.

De komende weken kijken we met het bestuur hoe we deze 2 grote stukken passend krijgen in de verhogingspuzzel. Daarom brengen we het effect van het verhogen van de pensioenen op onze financiële situatie in kaart. Hierbij kijken we naar alle deelnemers in ons pensioenfonds. Jong, oud, werknemers, gepensioneerden en mensen die eerder pensioen bij ons hebben opgebouwd.

Op naar 2027
Maar daar blijft het niet bij. De puzzel wordt elk jaar complexer. We moeten namelijk ook rekening houden met de gevolgen van een eventuele verhoging voor onze financiële situatie bij de overgang naar het nieuwe pensioen in 2027. Deze overgang moet natuurlijk voor iedereen eerlijk uitpakken. We kunnen niet in de toekomst kijken, maar zien wel veel onzekerheid over de economie in de komende jaren. Daarom wegen wij heel zorgvuldig af wat we nu voor jou kunnen doen - in het verhogen van de pensioenen - en welke buffer we moeten aanhouden om te zorgen voor een zo zorgeloos mogelijk pensioen voor jou en de volgende generatie straks.

We maken deze puzzel af in november. Zodra we eruit zijn, hoor je dit natuurlijk direct van ons. Wil je nu alvast meer weten over onze afwegingen en uitdagingen? Lees dan dit nieuwsbericht voor meer informatie. 

Reacties

Bevestig je e-mailadres. Daarna wordt jouw reactie definitief geplaatst. Je ziet hieronder een voorbeeld van jouw reactie.
Jan respons on 9 november 2023:
Pensioen is : De betaalde premie plus het behaalde rendement . Dat is gemiddeld 7 % per jaar . Reken voor u zelf uit wat de uitkomst is ! U zult zeer verbaast zijn ! De gepensioneerden hebben nooit gekregen waar ze recht op hadden . Krijgen nu niet waar ze recht op hebben . En zullen het in de toekomst ook nooit krijgen . Met dank aan de regering , Ned. bank . EU en ook WEF ? Zoals eerder gemeld : Telkens een andere smoes ! En de besturen gaan er braaf in mee om ons geld te verkwanselen .
Bevestig je e-mailadres. Daarna wordt jouw reactie definitief geplaatst. Je ziet hieronder een voorbeeld van jouw reactie.
J.E.van de Velde respons on 8 november 2023:
Beste M. de laatste tijd heb ik de media goed gevolgd. Ik krijg de indruk dat ze de pensioenen niet willen verhogen. Eerst gaan ze jaren met een reken rente rekenen die niet uit te leggen is vorig jaar kregen de pensioenfondsen toestemming om dat los te laten en nu gaat het CPB een andere formule toepassen om weer niet te moeten verhogen. Ik krijg hier een raar gevoel van hoelang kunnen ze de gepensioneerden voor de gek houden.
Bevestig je e-mailadres. Daarna wordt jouw reactie definitief geplaatst. Je ziet hieronder een voorbeeld van jouw reactie.
Pensioenfonds PGB respons on 13 november 2023:
Beste J.E. van de Velde, Het bestuur bekijkt op dit moment de mogelijkheden om te verhogen. Want dat doen we graag ook komend jaar weer. Maar dat kan alleen als dit goed uitpakt voor iedereen. In het nieuwsbericht van 27 oktober lees je meer achtergronden bij de afwegingen van het bestuur. Deze maand komt het definitieve besluit, dat lees je uiteraard als eerste op onze website.
Bevestig je e-mailadres. Daarna wordt jouw reactie definitief geplaatst. Je ziet hieronder een voorbeeld van jouw reactie.
Cock respons on 8 november 2023:
Natuurlijk altijd weer een excuus om niet te verhogen. Pensioenfondesen gaan steeds meer op commerciële verzekeringen te lijken. 2 doelen Zo veel mogelijk geld verzamelen Zo min mogelijk uitkeren Rentes stijgen Beurskoersen sinds heugenis stijgen en dalen deze dus netjes gezegd kletsen in de ruimte. PGB staat er als beste bij tegenover de meeste pensioenfondsen Dus geen excuses om niet te verhogen. Doe jullie best als voorheen
Bevestig je e-mailadres. Daarna wordt jouw reactie definitief geplaatst. Je ziet hieronder een voorbeeld van jouw reactie.
Pensioenfonds PGB respons on 13 november 2023:
Beste Cock, Het bestuur bekijkt op dit moment alle mogelijkheden om de pensioenen te verhogen. Dat willen we namelijk ook komend jaar graag weer doen. Maar dat maar dat kan alleen als dit goed uitpakt voor iedereen. In het nieuwsbericht van 27 oktober lees je meer achtergronden bij de afwegingen van het bestuur. Deze maand komt het definitieve besluit, dat lees je uiteraard als eerste op onze website.
Bevestig je e-mailadres. Daarna wordt jouw reactie definitief geplaatst. Je ziet hieronder een voorbeeld van jouw reactie.
Jan respons on 3 november 2023:
Vervolg . Men pakt of de ene of de andere reden om maar niet te indexeren . Al naar gelang het uitkomt ! Sinds 2008 lopen we wel ca. 30 % mis aan indexatie om de wisselende spelregels tijdens het spel . Mede dankzij de Ned. bank en de EU die toestond dat de zuidelijke EU landen de begrotingstekorten zeer ruim boven de afgesproken 3 % zaten . En het bestuur neemt het maar klakkeloos over dat er beslist wordt over onze pensioengelden .
Bevestig je e-mailadres. Daarna wordt jouw reactie definitief geplaatst. Je ziet hieronder een voorbeeld van jouw reactie.
Pensioenfonds PGB respons on 13 november 2023:
Beste Jan, Bedankt voor je reactie. Ook in 2024 willen we graag weer verhogen. maar dat kan alleen als dit goed uitpakt voor iedereen. Het bestuur bekijkt alle mogelijkheden op dit moment. In het nieuwsbericht van 27 oktober lees je meer achtergronden bij de afwegingen van het bestuur. Je ontving hierover ook persoonlijk een bericht. Deze maand komt het definitieve besluit, dat lees je uiteraard als eerste op onze website.
Bevestig je e-mailadres. Daarna wordt jouw reactie definitief geplaatst. Je ziet hieronder een voorbeeld van jouw reactie.
Jan respons on 3 november 2023:
Eerst was de lage rekenrente de reden om niet te indexeren. Ondanks de verdubbeling van de vermogens . Nu is de reden dat beurskoersen zakken en dus ook de vermogens om maar niet te indexeren. Terwijl de rekenrente fors is gestegen . Door een nieuwe berekening van de inflatie is die nu ongeveer nul . Het invaren in het nieuwe stelsel kost vele miljarden . Men het over een onzekere toekomst van de economie . Redenen om maar niet te indexeren . Men houdt ons voor de gek !
Bevestig je e-mailadres. Daarna wordt jouw reactie definitief geplaatst. Je ziet hieronder een voorbeeld van jouw reactie.
j.rejack respons on 21 november 2023:
ja jammer de reactie van pensioenfonds is net een langspeelplaat [ jammer heeft geen zin om hier een reactie de schrijven pff
Bevestig je e-mailadres. Daarna wordt jouw reactie definitief geplaatst. Je ziet hieronder een voorbeeld van jouw reactie.
Filippo Scevola respons on 2 november 2023:
Indexatie ? Gewoon Inflatie compenseren !
Bevestig je e-mailadres. Daarna wordt jouw reactie definitief geplaatst. Je ziet hieronder een voorbeeld van jouw reactie.