Pensioenfonds PGB publiceert jaarverslagen

Vanaf vandaag kun je op onze website ons jaarverslag 2022 én ons jaarverslag duurzaam beleggen 2022 lezen.

8 mei 2023

2022 was een bewogen jaar
Als pensioenfonds zagen we in 2022 veel onrust op de financiële markten. Het rendement op onze beleggingen daalde daardoor. Gelukkig konden we door de gestegen rente de pensioenen voor het eerst sinds 2008 weer verhogen met in totaal 3 procent. In december 2022 pasten we ons toeslagbeleid aan, met het oog op het nieuwe pensioenstelsel en de oplopende inflatie. Daardoor konden we in januari 2023 de pensioenen opnieuw met 7 procent verhogen.

Goed voorbereid op de toekomst
In de aanloop naar het nieuwe pensioenstelsel namen we onze werkgevers en sectoren zo veel mogelijk mee zodat ze, samen met ons, de goede keuzes kunnen maken. En we informeerden natuurlijk onze deelnemers. Zij moeten kunnen vertrouwen op de keuzes die het pensioenfonds maakt en begrijpen wat het voor hun betekent.

Bestuursvoorzitter Jochem Dijckmeester kijkt terug op een jaar waarin veel werk is verzet: “Onze collega’s hebben hard gewerkt om ons pensioenfonds gereed te maken voor de toekomst. Denk bijvoorbeeld aan het investeren in ons pensioen-administratiesysteem, de voorbereiding op de Wet toekomst pensioenen, ons duurzaamheidsbeleid en onze datakwaliteit. Ik ben trots op de betrokkenheid die ik daarbij zie. Vanzelfsprekend investeren we ook in 2023 verder in de begeleiding van onze sociale partners en deelnemers op weg naar het nieuwe pensioenstelsel. We willen niet alleen financieel, maar ook sociaal houvast bieden. We doen het met elkaar en voor elkaar.”

We zetten belangrijke stappen op het gebied van duurzaam beleggen
2022 was ook het jaar waarin we de wensen van onze deelnemers vertaalden naar een beleggingsovertuiging voor duurzaam beleggen. De ambitie die daaruit spreekt, vormt het uitgangspunt voor ons duurzaam beleggingsbeleid voor de toekomst. We vinden duurzaamheid nét zo belangrijk als rendement, risico en kosten. Het gaat immers niet alleen om hoeveel pensioen je krijgt in euro’s, maar ook om de wereld waarin je dat pensioen, nu en in de toekomst kunt uitgeven. Ook publiceerden we een klimaatplan met daarin een concreet actieplan om aan de doelstellingen van het Klimaatverdrag van de Verenigde Naties te voldoen. In 2023 blijven we in gesprek met onze belanghebbenden over duurzaam beleggen. Zo zorgen we ervoor dat ons duurzaam beleggingsbeleid een weerspiegeling blijft van hun voorkeuren. Het pensioengeld dat we beheren is namelijk niet van ons, maar van onze deelnemers, en daar willen we zorgvuldig mee omgaan, nu en in de toekomst.

Wil je meer weten?
Je leest hier ons jaarverslag 2022.
Je leest hier ons jaarverslag duurzaam beleggen 2022.

Ook maken we dit jaar weer een online jaarmagazine waarin we in woord en beeld terugkijken op het afgelopen jaar. Het online magazine publiceren we in mei op onze website.