Ik heb een suggestie of klacht

Wij doen er alles aan om jou zo goed mogelijk van dienst te zijn. Ben je niet helemaal tevreden of is er onverwacht iets misgegaan? Dan horen we het graag. Zo verbeteren we de kwaliteit van onze dienstverlening. Natuurlijk zoeken we graag samen naar een oplossing.
 • Hoe geef je een suggestie of klacht door?

  Je kunt op de volgende manieren een suggestie of klacht aan ons doorgeven:

  Je vult het contactformulier op onze website in
  Noem in het contactformulier jouw suggestie of klacht, je naam, telefoonnummer, e-mailadres en relatienummer.

  Je stuurt ons een e-mail
  Je kunt ook mailen naar onze klantenservice. Je mailt jouw klacht of suggestie naar: ks@pensioenfondspgb.nl.

  Je stuurt ons een brief
  Je kunt jouw klacht of suggestie ook in een brief sturen naar:
  Pensioenfonds PGB
  Klantenservice
  Postbus 2311
  1180 EH AMSTELVEEN

  Je belt ons
  Geef je je klacht of suggestie het liefst telefonisch door? Dan kun je ons bellen op telefoonnummer: 020 541 82 00.

 • Ben je het niet eens met onze aanpak of reactie?

  Ben je het oneens met onze reactie op jouw klacht? Dan verwijzen wij je naar onze klachtencommissie. Bijvoorbeeld als je vindt dat wij onbeleefd met jou en jouw klacht zijn omgegaan.

  Je kunt jouw brief sturen naar:
  Klachtencommissie Pensioenfonds PGB
  Secretaris van de commissie
  Postbus 2311
  1180 EH AMSTELVEEN

  Of stuur ons een e-mail
  Je kunt ook mailen: bestuursbureau@pensioenfondspgb.nl.

 • Ben je nog niet tevreden?

  Is je bezwaar door ons afgewezen én gaat je bezwaar over de uitvoering van het pensioenreglement? Dan is er sprake van een geschil. Je kunt je geschil voorleggen aan Geschilleninstantie Pensioenfondsen (GIP). GIP behandelt jouw geschil dat is ontstaan tussen jou en het pensioenfonds. Het geschil moet dan wel ontstaan zijn na 1 juli 2023.

  Bij GIP kun je kiezen voor een bindende uitspraak. Dat betekent dat zowel wij als jij ons aan de uitspraak moeten houden. Wil je daarna het geschil ook door de rechter laten toetsen? Dan toetst de rechter de uitspraak van GIP alleen marginaal. Dat betekent dat de rechter zich niet meer in alle feiten en omstandigheden verdiept. De rechter kijkt alleen of GIP jouw beroep correct heeft behandeld. Kies je voor een niet-bindende uitspraak dan toetst de rechter de uitspraak compleet.

  Informatie over het proces bij GIP kun je hier vinden.

  Ombudsman Pensioenen
  De Ombudsman Pensioenen hoort vanaf 1 januari 2024 bij GIP. Ben je het niet eens met de beslissing van onze klachtencommissie of Commissie van bezwaar? Dan kun je jouw klacht indienen bij de Ombudsman Pensioenen. De Ombudsman Pensioenen behandelt klachten en geschillen over pensioenen. Meer informatie lees je hier.

  Naar de rechter
  Je kunt in de volgende situaties naar de rechter:

  • Je wilt de klacht direct voorleggen aan de rechter, zonder dat GIP ernaar gekeken heeft. Je slaat dan GIP over.
  • Je hebt het geschil voorgelegd aan GIP en bent het niet eens met de uitspraak van GIP.