Middelloonregeling

De hoogte van het pensioen hangt af van het gemiddelde salaris.

Bij een middelloonregeling bouwen werknemers elk jaar een deel van hun pensioen op. Al die stukjes samen vormen hun uiteindelijk pensioen.

Pensioenfonds PGB voert verschillende middelloonregelingen uit voor aangesloten bedrijfstakken en ondernemingen. De basisregeling kent variabelen voor het opbouwpercentage, partnerpensioen, franchise, loonbegrip en premievrijstelling. Daarnaast zijn er aanvullende collectieve regelingen, een combinatieregeling en aanvullende afspraken mogelijk.

De hoogte van het uiteindelijke pensioen hangt af van:

  • het gemiddelde salaris van een werknemer;
  • het opbouwpercentage ouderdomspensioen;
  • het aantal jaar dat een werknemer pensioen opbouwt;
  • de leeftijd waarop een werknemer met pensioen gaat.

Dit zit ook in de regeling:

Partnerpensioen maximaal 70% van het ouderdomspensioen
Wezenpensioen 14% van het ouderdomspensioen
Premievrije opbouw bij arbeidsongeschiktheid