Beschikbare premieregeling

De hoogte van het pensioen hangt af van de ingelegde premie en het beleggingsrendement. Bij een beschikbare premieregeling bouwen werknemers pensioenkapitaal op. Met dit kapitaal kopen ze pensioen.

Wij beleggen het pensioenkapitaal voor werknemers. Dat doen we met lifecycles. Dat betekent dat hoe ouder de werknemer is, hoe minder risicovol we voor hem of haar beleggen. De werknemer kan ook zelf keuzes maken over hoe wij voor hem of haar beleggen.

Keuze tussen een stabiel en variabel pensioen

Keuze voor een stabiel pensioen

Werknemers met een beschikbare premieregeling kunnen vanaf 10 jaar voor hun pensioendatum pensioen kopen in 10 jaarlijkse stapjes. Ze kopen dan een stabiel pensioen in bij Pensioenfonds PGB. Dit is een pensioen met de ambitie om het te verhogen (indexatie), maar met een risico op verlaging (korten). Verhogen kan als de financiële situatie meezit, verlagen moet als de financiële situatie erg tegen zit.

Keuze voor een variabel pensioen

10 jaar voor hun pensioendatum kunnen werknemers ook besluiten om hun gehele kapitaal door te beleggen, om op hun pensioendatum een variabel pensioen te kunnen kopen bij een andere uitvoerder. Ze kopen dan een pensioen in waarvan de hoogte meebeweegt met de beleggingsresultaten. Het kan elk jaar omhoog of omlaag gaan. Het is mogelijk om tussentijds of vlak voor de pensioendatum alsnog een stabiel pensioen bij Pensioenfonds PGB te kopen.

Let op: deze optie bestaat alleen voor werknemers die vanaf 2020 58 worden of die in of na 2019 deelnemer zijn geworden bij ons pensioenfonds.

Keuze voor een beleggingsprofiel

De werknemer kan in deze regeling zelf kiezen welk beleggingsprofiel hij of zij wil: defensief, neutraal of offensief. De keuze die de werknemer maakt, bepaalt het risico dat hij of zij neemt. Het bepaalt ook zijn of haar kans op een hoger pensioen.

Wij helpen de werknemer om een keuze te maken die bij hem of haar past. We ontwikkelden daarvoor een keuzeadviestool. Werknemers krijgen hierover informatie van ons. Kiest de werknemer niet? Dan beleggen wij volgens het beleggingsprofiel ‘neutraal’. Kiest de werknemer wel? Dan vragen wij hem of haar ieder jaar opnieuw naar de keuze te kijken. Er kan namelijk iets veranderd zijn in zijn of haar persoonlijke situatie waardoor een ander profiel beter bij de werknemer past.

De hoogte van het uiteindelijke pensioen hangt af van:

  • de ingelegde pensioenpremie;
  • het beleggingsrendement dat wij maken;
  • de beleggingskeuze die uw werknemer maakt;
  • de inkooptarieven die gelden wanneer pensioen wordt ingekocht.
           Dit zit ook in de regeling
partnerpensioen  maximaal 70% van het ouderdomspensioen 
wezenpensioen  20% van het partnerpensioen 
premievrije opbouw  bij arbeidsongeschiktheid 
lifecycle  hoe ouder de werknemer, hoe lager het beleggingsrisico