WIA-excedentpensioen

Meer financiële zekerheid voor jouw werknemer als hij of zij arbeidsongeschikt wordt.

Is jouw werknemer voor minimaal 35% arbeidsongeschikt? Dan krijgt hij of zij een WIA-uitkering van het UWV. Hoe hoog die uitkering is, hangt af van:

  • het percentage dat jouw werknemer arbeidsongeschikt is, én;
  • het salaris waarover het UWV de uitkering berekent, tot een maximum van € 71.628 (bedrag 2024).

Dat betekent dat werknemers met een inkomen hoger dan € 71.628 er flink op achteruit gaan als ze arbeidsongeschikt worden. Je kunt bij ons WIA-excedentpensioen verzekeren voor het inkomen boven deze grens.

Hoeveel WIA-excedentpensioen krijgt jouw werknemer?

Het WIA-excedentpensioen is maximaal 70% van het inkomen boven de € 71.628. Bij het berekenen van het WIA-excedentpensioen, gaan wij uit van onderstaande tabel:

mate van arbeidsongeschiktheid uitkeringspercentage hoogte WIA -excedentpensioen
minder dan 35% 0% 0%
35% tot 45% 40% 40% * 70% = 28%
45% tot 55% 50% 50% * 70% = 35%
55% tot 65% 60% 60% * 70% = 42%
65% tot 80% 72,5% 72,5% * 70% = 50,75%
80% tot 100% 100% 100% * 70% = 70%

Stel: jouw werknemer verdient € 80.000 en wordt voor 45 tot 55% arbeidsongeschikt. Dan krijgt hij of zij van ons: (€ 80.000 - € 71.628) x 50% x 70% = € 2.930,20 bruto per jaar. Wij verhogen dit pensioen elk jaar met 1,5%.

Let op: Is jouw werknemer minder of niet meer arbeidsongeschikt? Dan verandert of stopt zijn of haar WIA-excedentpensioen. Wij krijgen dit automatisch door van het UWV. Het pensioen stopt ook als jouw werknemer AOW krijgt.

Wat zijn de kosten?

Je betaalt per werknemer 1,2% van het salaris boven de € 71.628 (bedrag 2024). Deze kosten kun je delen met jouw werknemers. Voorwaarde is wel dat je dit collectief voor al jouw werknemers afspreekt.

Zo regel je WIA-excedentpensioen

Ben je geïnteresseerd in een WIA-excedentpensioen voor jouw werknemers? Neem dan contact met ons op. Ook leggen we uit wat de voorwaarden zijn.

Je kunt ons bellen op: 020 541 83 00
Of je mailt ons via: relatiebeheer@pensioenfondspgb.nl