Aanmelden

Uw pensioenvoorspelling op mijnpensioenoverzicht.nl

De vooruitblik geeft een inschatting
Hoeveel pensioen u later krijgt kunnen we niet met zekerheid zeggen. Er zijn namelijk veel economische ontwikkelingen die daarop van invloed zijn. Bijvoorbeeld beleggingen die mee-of tegenvallen of een daling of stijging van de rente. Om u een inschatting te kunnen geven, berekenen alle pensioenfondsen verschillende economische toekomstscenario’s door. Op basis daarvan kunt u een inschatting krijgen van uw te verwachte pensioen, uw pensioen als het meezit en uw pensioen als het tegenzit.


Wat ziet u in de vooruitblik op mijnpensioenoverzicht.nl?
U ziet een inschatting van uw pensioensituatie. En de mogelijke ontwikkeling van uw pensioen. De bedragen in vooruitblik veranderen steeds. Door ontwikkelingen in de economie. En uw persoonlijke beslissingen die van invloed kunnen zijn op uw pensioen. Bijvoorbeeld deeltijdwerken. Om de bedragen te berekenen gaan pensioenfondsen ervanuit dat u tot uw huidige AOW-leeftijd bij uw huidige werkgever blijft werken en pensioen blijft opbouwen in uw huidige pensioenregeling.


 

Onderstaand een voorbeeld van een vooruitblik:

 

vooruitblik pensioenvoorspelling.jpg
U ziet de volgende bedragen in de vooruitblik:

1. ONDERAAN  
Het pensioen dat u tot nu toe heeft opgebouwd.
Dit bedrag heeft u tot nu toe aan pensioen opgebouwd.

2. BOVENAAN  
Het te verwachten eindresultaat. Dit is het pensioen waar u op dit moment op uit lijkt te komen. Er is op dit moment 50% kans dat uw pensioen lager uitvalt. Er is ook 50% kans dat uw pensioen hoger uitvalt dan dit bedrag.

3. RECHTS  
Uw pensioen als het meezit. Als het economisch goed gaat is dit het bedrag waar u op uit lijkt te komen. In dit geval hebben wij uw pensioen een aantal keren jaarlijks mogen verhogen. Er is een kans van 5% dat u uitkomt op een hoger bedrag.

4. LINKS 
Uw pensioen als het tegenzit. Als het economisch slechter gaat dan verwacht is dit het bedrag waar u op dit moment op uit lijkt te komen. In dit geval hebben wij uw pensioen meerdere keren moeten verlagen. Er is een kans van 5% dat u uitkomt op een lager bedrag.


Wat kunt u met deze bedragen doen?
Op mijnpensioenoverzicht.nl kunt u de toekomstscenario’s bekijken voor uw totale inkomen later. Daar wordt rekening gehouden met de AOW die u van de overheid krijgt en het pensioen dat u eventueel van verschillende pensioenuitvoerders krijgt.

Bent u deelnemer of ex-deelnemer bij ons? Dan ziet u de vooruitblik ook terug op het pensioenoverzicht dat u van ons krijgt.

Krijgt u al ouderdomspensioen? Ook dan ziet u dit plaatje op mijnpensioenoverzicht.nl
U ziet dan hoeveel pensioen u nu bruto per jaar krijgt. En hoe uw pensioen zich de komende 10 jaar kan ontwikkelen.

 


Meer informatie?

Mijnpensioenoverzicht.nl heeft veelgestelde vragen en antwoorden over de vooruitblik op uw pensioen opgesteld. U vindt ze op de website van mijnpensioenoverzicht.nl. Bekijk ook dit filmpje voor meer uitleg. 

 

 

 

 

 Inhoudseditor

Snel naar: