Mijn Pensioenoverzicht

Hoe staat jouw pensioen ervoor? Dat zie je in jouw Uniform Pensioenoverzicht 2023. Op deze pagina lees je wat een Uniform Pensioenoverzicht is. Ook lees je wat je zelf kunt doen voor jouw pensioen.

Jouw Uniform Pensioenoverzicht is een overzicht van jouw pensioengegevens. Je leest hoeveel pensioen je al hebt opgebouwd. Of hoeveel pensioenkapitaal je hebt opgebouwd. Ook zie je hoeveel pensioen je krijgt als je pensioen blijft opbouwen bij jouw werkgever. Of wat er voor jou geregeld is als je arbeidsongeschikt wordt. En wat er voor jouw nabestaanden is geregeld als je overlijdt. Welke belangrijke informatie haal je allemaal uit jouw overzicht? Je ziet het in dit filmpje:

Tip: Via de Pensioen-schijf-van-vijf krijg je meer inzicht in jouw inkomsten en uitgaven na pensionering.

Wat voor een pensioenregeling heb ik?

Bovenaan jouw pensioenoverzicht staat welke pensioenregeling je hebt.
Heb je een bruto uitkeringsovereenkomst? Dan zie je nu al hoeveel pensioen je later van ons kunt krijgen. Heb je een bruto premieovereenkomst? Dan weet je niet hoeveel pensioen je later van ons kunt krijgen. Dat komt omdat je pensioenkapitaal opbouwt. Met dit kapitaal kopen wij pensioen voor jou in. Hoeveel dat is, hangt af van:

  • de hoogte van jouw pensioenkapitaal;
  • het moment waarop je met pensioen gaat;
  • de tarieven voor het kopen van ouderdoms- en partnerpensioen als wij pensioen voor jou inkopen.

Veelgestelde vragen over jouw Uniform Pensioenoverzicht