Pensioenfonds PGB publiceert jaarverslagen

Vanaf vandaag kun je op onze website ons jaarverslag 2023 én ons jaarverslag duurzaam beleggen 2023 lezen.

6 mei 2024

In 2023 verbeterde onze financiële positie opnieuw
Daardoor konden we voor de tweede keer de pensioenen verhogen. En dat deden we op 1 januari 2024 opnieuw. De totale verhoging in de afgelopen twee jaar kwam daarmee uit op 15,2 procent. De pensioenpremie konden we bovendien gelijk houden. En dat is goed nieuws voor al onze deelnemers en werkgevers.

We zijn goed voorbereid op de komst van het nieuwe pensioen
We hebben in 2023 belangrijke stappen gezet op weg naar het nieuwe pensioen. Pensioenfonds PGB gaat naar verwachting op 1 januari 2027 over naar het nieuwe pensioenstelsel. Om onze sociale partners en werkgevers daarin tijdig mee te nemen gingen we afgelopen jaar veel met ze in gesprek. Ook ontwikkelden we speciaal voor hen een nieuw digitaal platform.
Daarnaast bleven én blijven we natuurlijk ook onze deelnemers houvast bieden. We lieten onafhankelijk onderzoeken hoe goed we naar ze luisteren en ontvingen hiervoor in 2023 een Gouden Oor Erkenning.

Duurzaam beleggen is voor ons geen bijzaak meer
In 2023 hebben we ook onze beleggingsovertuigingen en onze risicobereidheid voor duurzaam beleggen opnieuw geformuleerd. In het kort komt het hierop neer: onze belangrijkste taak is om te zorgen voor een goed pensioen in een leefbare wereld. Daarom is duurzaam beleggen noodzakelijk, en geen bijzaak meer. Bij al onze beleggingen maken we een integrale afweging tussen rendement, risico, kosten én duurzaamheid.

Dat willen onze deelnemers ook
We brengen focus aan in de duurzame doelen die we nastreven. In 2023 hebben we een enquête onder de deelnemers gehouden. Op basis daarvan heeft het bestuur drie focusthema’s vastgesteld: klimaat, biodiversiteit en duurzame voeding. Uit het onderzoek bleek ook dat een ruime meerderheid (70 procent) duurzaam beleggen belangrijk vindt. Een kleine minderheid (5 procent) vindt resultaat belangrijker, en 25 procent is neutraal. Verder hebben we in 2023 ons klimaatplan aangescherpt. We zitten nu op koers voor ons doel: halvering van de CO2-voetafdruk van onze beleggingsportefeuille eind 2030.

Onze bestuursvoorzitter Jochem Dijckmeester over 2023:
“Alle ontwikkelingen van het afgelopen jaar laten zien dat we als pensioenfonds wendbaar moeten blijven om snel te kunnen reageren op veranderende omstandigheden. Daar hebben we veel aandacht voor. Net als voor de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel; een grote verandering voor ons, maar ook voor onze deelnemers, werkgevers en sociale partners. Die bieden we in dat proces zoveel mogelijk houvast.

Om dat kracht bij te zetten hebben we in 2023 een belofte geformuleerd: voor elkaar. Die verwijst naar ‘het goed voor elkaar hebben’. Maar ook naar onze lange, sociale traditie: die van ‘zorgen voor elkaar’. Want ondanks alle groei en veranderingen is dat onveranderd gebleven: pensioen doen we samen. Voor elkaar.”

 

Wil je meer weten?

Jaarverslag 2023

Je leest hier ons jaarverslag 2023.

Jaarverslag duurzaam beleggen 2023

Je leest hier ons jaarverslag duurzaam beleggen 2023.

Online jaarmagazine 2023

Ook maakten we dit jaar weer een online jaarmagazine waarin we in woord en beeld terugkijken op het afgelopen jaar én alvast vooruitblikken.

2023 in het kort

Deelnemers die pensioen opbouwen 128.986
Pensioenontvangers       99.917
Gewezen deelnemers 213.156
UFR-dekkingsgraad eind 2023 112,5%
Beleidsdekkingsgraad eind 2023 116,5%
Werkgevers eind 2023   4.049
Belegd vermogen eind 2023 € 32,0 miljard
Rendement over 2023 11,7%