Mijn fossiele dilemma

17 juni 2024

De laatste maanden vroegen meerdere deelnemers mij of Pensioenfonds PGB nog belegt in fossiele brandstoffen zoals aardgas, steenkool en aardolie. Je hebt misschien wel in het nieuws gezien dat er veel te doen is rondom de aandeelhoudersvergaderingen van oliebedrijven zoals Shell. En dat een aantal pensioenfondsen ervoor kiest niet meer in fossiele brandstoffen te beleggen.

Maar wat doet Pensioenfonds PGB?
Het korte antwoord op deze vraag is: wij beleggen nog in de fossiele industrie. Dat doen we omdat wij vinden dat het nuttig is om in gesprek te blijven met bedrijven in de fossiele industrie. Als we stoppen met beleggen in de fossiele industrie, wordt onze beleggingsportefeuille ‘groener’, maar is de wereld dat nog niet. Het is op dit moment nog niet mogelijk om direct te stoppen met het gebruik van fossiele brandstoffen. Sterker nog: we hebben ze nodig om de energietransitie te laten slagen. De gesprekken met bedrijven in de fossiele industrie zijn vooral nuttig als we dat samen met andere partijen doen. We bespreken dan met deze bedrijven hoe zij de energietransitie kunnen helpen of versnellen. Wij hebben als aandeelhouder ook een stem op de aandeelhoudersvergaderingen. Zo kunnen wij onze gesprekken meer gewicht geven. En helpen we de transitie écht vooruit.

We beleggen niet in bedrijven die meer dan 10 procent van hun omzet uit de meest vervuilende fossiele brandstoffen halen 
De meest vervuilende fossiele brandstoffen zijn bijvoorbeeld thermische kolen, schaliegas of teerzandolie. We gaan niet in gesprek met bedrijven die in deze meest vervuilende fossiele industrieën actief zijn. We geloven namelijk dat deze bedrijven niet gaan bijdragen aan de energietransitie.

We sluiten met ons beleid graag aan bij jouw mening
Bij Pensioenfonds PGB hebben wij een brede achterban. Werknemers en werkgevers uit 16 verschillende sectoren hebben hun pensioen bij ons. Dat zijn honderdduizenden werknemers en duizenden werkgevers. Uit het onderzoek over duurzaam beleggen dat wij in 2023 hielden onder onze deelnemers kwam naar voren dat 70% van onze deelnemers duurzaamheid minimaal even belangrijk vindt als financieel resultaat. Deelnemers gaven in dit onderzoek ook aan welke thema’s zij belangrijk vinden voor duurzaam beleggen. Dit hebben wij als bestuur meegenomen in het vaststellen van de focusthema’s: klimaat, biodiversiteit en voeding. Een belangrijk onderdeel van het thema klimaat is de energietransitie. Daarnaast is een deel van onze werkgevers actief in sectoren die afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen. Helemaal niet meer beleggen in fossiele brandstoffen past daarom niet bij ons en onze achterban.

We kijken ook naar het financiële rendement
Iedere belegging die we doen beoordelen we op risico, rendement, kosten en duurzaamheid. Al deze elementen spelen een rol. We kijken dus verder dan alleen het rendement of de duurzaamheid, of in dit geval de bijdrage aan de energietransitie.

In gesprek blijven voor elkaar en de toekomst
Kortom: Wij blijven in gesprek met bedrijven in de fossiele industrie. En we laten onze stem als aandeelhouder horen. En we blijven we graag in gesprek met jou. Zodat we blijven beleggen op een manier die past bij onze deelnemers. En natuurlijk leggen we verantwoording af over de keuzes die we maken. Bijvoorbeeld, in ons jaarverslag duurzaam beleggen. En zo zorgen wij stap voor stap voor een goed pensioen in een leefbare wereld.

Reacties

Bevestig je e-mailadres. Daarna wordt jouw reactie definitief geplaatst. Je ziet hieronder een voorbeeld van jouw reactie.
Jay respons on 14 juli 2024:
Het logo mag dan wel groen zijn, maar PGB is dat dus niet. Het is duidelijk dat hier weinig ambitie zit om te verbeteren. Als je echt iets wil bereiken mik je hoger dan je doel - in de praktijk behaal je altijd minder. Kiezen voor "half werk" is gebrek aan lef. Eigenlijk vraag je met dit beleid aan de relevante bedrijven "Hóe willen jullie minder geld verdienen?". Het antwoord is natuurlijk "Uh, niet..." ook al zullen ze dat nooit zo zeggen. Bespottelijk.
Bevestig je e-mailadres. Daarna wordt jouw reactie definitief geplaatst. Je ziet hieronder een voorbeeld van jouw reactie.
Herman Pinkse respons on 12 juli 2024:
Het is nog jaren niet mogelijk om zonder fossiele brandstoffen te doen. Dus niet nu al afbouwen. Prima beleid van het PGB en goed onderbouwd.
Bevestig je e-mailadres. Daarna wordt jouw reactie definitief geplaatst. Je ziet hieronder een voorbeeld van jouw reactie.
Peter Geitenbeek respons on 8 juli 2024:
Ik ben het helemaal eens met de mening van Anne Kock - De Kreuk over de beleggingsvisie. Dus doorgaan op deze weg!
Bevestig je e-mailadres. Daarna wordt jouw reactie definitief geplaatst. Je ziet hieronder een voorbeeld van jouw reactie.
T.E.H. Botter respons on 6 juli 2024:
Ik ben van mening dat het mogelijke te behalen rendement op onze beleggingsinvesteringen, het belangrijkste beslissingscriterium moet zijn! Dit om de pensioenen van onze deelnemers zo zeker als mogelijk te stellen.
Bevestig je e-mailadres. Daarna wordt jouw reactie definitief geplaatst. Je ziet hieronder een voorbeeld van jouw reactie.
Hans respons on 6 juli 2024:
Natuurlijk is het voor de zekerheid van inkomens belangrijk rendement te halen. Maar of dat het onderste uit de kan moet zijn?! Er is meer waarvoor werken als deelnemers en gewerkt hebben als gepensioneerden zoals een betere wereld voor onze kinderen en kleinkinderen.
Bevestig je e-mailadres. Daarna wordt jouw reactie definitief geplaatst. Je ziet hieronder een voorbeeld van jouw reactie.
Test van der User respons on 6 juli 2024:
Zwaar oneens. In het leven gaat het om meer dan alleen maar geld. We horen ook nog wat voor wie na ons komen achter te laten.
Bevestig je e-mailadres. Daarna wordt jouw reactie definitief geplaatst. Je ziet hieronder een voorbeeld van jouw reactie.
Hans respons on 6 juli 2024:
Oneens, het hoort niet alleen om de knikkers te gaan. Jaren hebben we geen indexering gehad, nu weer wel. En het PGB staat er goed voor. Meer, meer hoeft beslist niet.
Bevestig je e-mailadres. Daarna wordt jouw reactie definitief geplaatst. Je ziet hieronder een voorbeeld van jouw reactie.
Theo Kortekaas respons on 6 juli 2024:
Naar aanleiding van bovenstaande uitleg en het waarom kan ik me hier goed in vinden. Het te snel stoppen en helemaal overgaan in groen zie ik dat dit, ook wereldwijd, nog te grote problemen met zich mee brengt. Ik denk dat we hier nog niet klaar voor zijn en dit op een wat rustiger manier moeten aanpakken en begeleiden.
Bevestig je e-mailadres. Daarna wordt jouw reactie definitief geplaatst. Je ziet hieronder een voorbeeld van jouw reactie.
Peter Geul respons on 6 juli 2024:
De aarde is niet alleen van ons en niet alleen van de mensen die nu leven. Kijk verder dan alleen jezelf en kijk verder dan alleen vandaag. Juist een organisatie als een pensioenfonds, van oudsher gericht op de toekomst en op de lange termijn, zou dat als leidraad moeten nemen. PGB handel daarnaar, investeer in groene energie en bouw fossiel zo snel mogelijk af.
Bevestig je e-mailadres. Daarna wordt jouw reactie definitief geplaatst. Je ziet hieronder een voorbeeld van jouw reactie.
Hans respons on 6 juli 2024:
Goed geschreven maar Bij deze uiteenzetting van Anne mis ik voor m’n beeldvorming het overzicht van de beleggingen.
Bevestig je e-mailadres. Daarna wordt jouw reactie definitief geplaatst. Je ziet hieronder een voorbeeld van jouw reactie.
Dee de Korte respons on 6 juli 2024:
Ik maak me zorgen om de generaties die na ons komen. Dus ik ben voorstander van het afbouwen van beleggen in fossiele brandstoffen.
Bevestig je e-mailadres. Daarna wordt jouw reactie definitief geplaatst. Je ziet hieronder een voorbeeld van jouw reactie.
Reinier Grimm respons on 6 juli 2024:
Ik ben het helemaal eens met het beleggingsbeleid van PGB.
Bevestig je e-mailadres. Daarna wordt jouw reactie definitief geplaatst. Je ziet hieronder een voorbeeld van jouw reactie.
M. Zernitz respons on 6 juli 2024:
Blij dit te horen het is de bedoeling zoveel mogelijk rendement te halen daar hoort fossiel ook bij.
Bevestig je e-mailadres. Daarna wordt jouw reactie definitief geplaatst. Je ziet hieronder een voorbeeld van jouw reactie.