Een bedankje aan onze deelnemers!

23 april 2024

We beleggen bij Pensioenfonds PGB het pensioengeld van ongeveer 450.000 mensen. Dat zijn er net zoveel als alle inwoners van Flevoland! Hoe beleg je het geld van zoveel mensen, met zoveel verschillende achtergronden en wensen? Om daar antwoord op te krijgen, houden we om de paar jaar een onderzoek: een zogenaamd ‘risicopreferentieonderzoek’. Met behulp van de antwoorden die we van deelnemers krijgen, kunnen we onze beleggingen zo goed mogelijk laten aansluiten bij de wensen en de situatie van onze deelnemers – jong en oud!

Eind 2023 hielden we zo’n risicopreferentieonderzoek onder alle deelnemers van Pensioenfonds PGB. Bijna 23.000 deelnemers deden hieraan mee. Daar zijn wij als bestuur superblij mee. Om een beeld te geven: dat voelt alsof bijna alle inwoners van een stad als Emmeloord ons lieten weten hoe ze over beleggen en hun pensioen denken. Een hartelijk bedankje aan onze deelnemers is dus wel op zijn plaats!

Wij zijn nog druk bezig met het analyseren van de antwoorden. De uitkomsten bespreken we samen met het verantwoordingsorgaan en de raad van toezicht. Ik vertel graag op een later moment meer over wat we met de uitkomsten gaan doen, maar ondertussen kan ik wel alvast wat eerste resultaten delen:

 • Hoeveel pensioen hebben deelnemers nodig?
  We zagen dat de grootste groep deelnemers (34%) tussen de €2.000 en €2.900 aan pensioen nodig denkt te hebben, inclusief AOW. Jongere leeftijdsgroepen geven juist aan nog niet te weten hoeveel pensioen ze later nodig hebben.

 • Stabiele pensioenuitkeringen?
  Uit het onderzoek blijkt dat het merendeel van de deelnemers (66%) het niet zo erg vindt als de pensioenuitkeringen een klein beetje meebewegen met de rendementen op de beleggingen. Een kleiner deel van de deelnemers (12%) wil liever een stabiele pensioenuitkering. 

 • Wat als het tegenzit?
  In het onderzoek vroegen we onze deelnemers of zij een periode waarin het pensioen lager uitvalt, kunnen opvangen met eigen geld. Door spaargeld, beleggingen, overwaarde op een eigen woning, andere pensioenproducten of door langer door te werken. Zij gaven aan gemiddeld €180 per maand hiervoor beschikbaar te hebben. Voor gepensioneerden is dit bedrag gemiddeld iets lager. Tegenover de kans dat het tegenzit en het pensioen lager uitvalt, bestaat ook de kans dat het meezit en het pensioen hoger uitvalt. We kunnen met onze beleggingen rekening houden met de mogelijke verlagingen en verhogingen van pensioen die deelnemers kunnen en willen dragen.

 • Wat is de invloed van de leeftijd van deelnemers?
  Hoe ouder de deelnemer, hoe minder pensioen deze verwacht nodig te hebben. En hoe ouder de deelnemer, hoe minder onzekerheid deze wil in de pensioenuitkeringen.

Met de uitkomsten van dit onderzoek kunnen wij als bestuur betere keuzes maken. Zo weten wij dat oudere deelnemers behoefte hebben aan beleggingen die een zekere opbrengst hebben, ook als ze op de lange termijn misschien wat minder opbrengen dan aandelen. Door voor oudere deelnemers iets meer in leningen aan de overheid te beleggen, zorgen we voor meer zekerheid. Voor jongere deelnemers beleggen we dan weer meer in aandelen. We zagen vergelijkbare uitkomsten in vorige onderzoeken. We kunnen met  de nieuwe regels voor pensioen onze beleggingen nog meer dan nu toespitsen op verschillende leeftijden van deelnemers. Hier gaan we mee aan de slag. Ik hou jullie op de hoogte van het vervolg!

Reacties

Bevestig je e-mailadres. Daarna wordt jouw reactie definitief geplaatst. Je ziet hieronder een voorbeeld van jouw reactie.
Peter Wokke respons on 12 mei 2024:
Gaat de regering toch niet stiekem afromen, zo'n grote pot is erg aantrekkelijk.
Bevestig je e-mailadres. Daarna wordt jouw reactie definitief geplaatst. Je ziet hieronder een voorbeeld van jouw reactie.
Jack Tuip respons on 7 mei 2024:
Wel goed te weten dat de meerderheid van diegene die al pensioen ontvangt een stabiele toekomst wil en dat daar ook rekening mee wordt gehouden. De verschillen zitten hem in hun achtergrond en of ze buffer hebben opgebouwd.
Bevestig je e-mailadres. Daarna wordt jouw reactie definitief geplaatst. Je ziet hieronder een voorbeeld van jouw reactie.
Koos de Bruin respons on 7 mei 2024:
Ik wil graag weten hoe het mislopen van vroegere indexering wordt gecompenseerd
Bevestig je e-mailadres. Daarna wordt jouw reactie definitief geplaatst. Je ziet hieronder een voorbeeld van jouw reactie.
Anne Kock respons on 14 mei 2024:
We kunnen de pensioen alleen verhogen als onze financiële situatie goed genoeg is. Pensioenfonds PGB werkt niet met een zogenaamde ‘inhaalindexatie’. Dat komt omdat er veel verschillende sectoren bij ons zijn aangesloten. Hierdoor kunnen we eerdere jaren zonder verhoging, niet compenseren. Dit zou namelijk niet evenwichtig uitpakken voor al onze deelnemers. Wel hebben we de afgelopen jaren de pensioenen met in totaal 15,2% verhoogd.
Bevestig je e-mailadres. Daarna wordt jouw reactie definitief geplaatst. Je ziet hieronder een voorbeeld van jouw reactie.