Pensioen in het buitenland

Als je in het buitenland woont, moet je een aantal dingen zelf regelen. Dit moet je zelf regelen:

1. Bewijs van in leven zijn
Wij hebben elk jaar bewijs nodig dat je nog leeft. Dat komt omdat jouw gemeente het niet aan ons doorgeeft als je overlijdt. Daarom sturen wij je elk jaar het formulier ‘Bewijs van in leven zijn’. Je laat dit formulier invullen door de notaris, het bevolkingsregister of de politie en stuurt het naar ons terug.

Wij hebben een samenwerking met de Sociale Verzekeringsbank (SVB), waarvan je jouw AOW krijgt. Heb je onlangs al een bewijs van in leven zijn opgestuurd naar de SVB en is dit verwerkt in de 'Registratie Niet Ingezetene'? Dan krijgen wij deze informatie automatisch door. Je hoeft dan dus niet ook nog aan ons een 'bewijs van in leven zijn' te sturen. Je doet dit alleen als wij dit specifiek bij je opvragen.

2. Vrijstelling van de Belastingdienst
Betaal je belasting in het land waar je woont en heb je nog geen vrijstelling van de Belastingdienst? Dan is het belangrijk dat je die alsnog aanvraagt bij de Belastingdienst. Anders houden wij ook belasting in op jouw pensioen en betaal je dus dubbel belasting.

3. Wijzigingen doorgeven
Deze wijzigingen moet je zélf aan ons doorgeven:
- Je gaat verhuizen.
- Je hebt een nieuw rekeningnummer.
- Je woont niet meer samen.
- Je gaat scheiden.
- Jouw partner overlijdt.