Jouw pensioen te hoog of te laag vastgesteld?

Jouw pensioen is bij ons in goede handen. Ga je met pensioen? Dan berekenen wij zorgvuldig hoeveel pensioen je krijgt. Toch kan het helaas een enkele keer voorkomen dat jouw pensioen bij ons niet helemaal juist is vastgesteld. Bijvoorbeeld omdat jouw werkgever of het UWV achteraf andere gegevens aan ons doorgeeft. Hierdoor krijg je dan misschien een te hoog of een te laag pensioen.

Wij herstellen jouw pensioen als het te hoog of te laag is vastgesteld 

De hoogte en de duur van jouw pensioen worden bepaald door het pensioenreglement. Dat is dan ook het uitgangspunt bij iedere vaststelling van pensioen. Het vermogen van Pensioenfonds PGB is bestemd voor alle deelnemers. Als een deelnemer ten opzichte van het pensioenreglement te veel krijgt, dan worden andere deelnemers daarmee benadeeld. Zien wij dat jouw pensioen niet klopt? Dan moeten wij dat herstellen. Dan krijg je bericht van ons en passen wij jouw pensioen aan. Hiervoor hebben wij speciale regels. Ons ‘herzieningsbeleid’ heet dat. Op deze pagina lees je welke regels wij in bepaalde situaties toepassen en wat de gevolgen hiervan zijn voor jouw pensioen.

 

Ben je het niet eens met de aanpassing van je pensioen?

Dan kan je jouw klacht (geschil) voorleggen aan het bestuur van Pensioenfonds PGB. Meer informatie hierover vind je hier.

Pensioen dat te hoog is berekend kan gaan over pensioen dat je al kreeg. Maar het kan ook gaan over pensioen dat je in de toekomst nog krijgt.

Pensioen over het verleden
Blijkt dat je eigenlijk recht hebt op minder pensioen dan je kreeg? Dan vordert Pensioenfonds PGB het pensioen dat je te veel kreeg terug en moet je dit terugbetalen. Wij kunnen dit ook verrekenen met het pensioen dat je van ons krijgt. Of je kunt dit zelf in één keer aan ons terugbetalen. Voor een betalingsregeling maak je met ons een afspraak.

Pensioenfonds PGB houdt rekening met jouw persoonlijke situatie. Had je niet kunnen weten dat je te veel pensioen kreeg? Of is er sprake van zeer bijzondere omstandigheden (bijvoorbeeld: je hebt ons laten weten dat het pensioen te hoog was en wij hebben niets met deze informatie gedaan)? Dan kan het zijn dat je het te veel ontvangen pensioen niet (volledig) hoeft terug te betalen. Krijg je al langer dan 5 jaar een te hoog pensioen? Dan betaal je alleen terug wat je in het lopende kalenderjaar en de 5 jaren daarvoor te veel kreeg.

Toekomstig pensioen
Je ontvangt voor de toekomst het pensioen waar je volgens het pensioenreglement recht op hebt. Dit pensioen is lager dan dat je daarvoor kreeg.

Pensioenfonds PGB houdt rekening met jouw persoonlijke situatie. Is er sprake van zeer bijzondere omstandigheden (bijvoorbeeld: ernstige lichamelijke/geestelijke gezondheidssituatie of schade die aantoonbaar aan Pensioenfonds PGB kan worden toegerekend)? Dan kan in de toekomst de verlaging van het pensioen voor een deel niet worden verrekend met je maandelijkse uitkering.

Heb je eigenlijk recht op een hoger pensioen dan dat je van ons krijgt? Dan passen wij jouw pensioen aan. Je krijgt dan vanaf dat moment maandelijks een hoger pensioen van ons. En je krijgt het totaal dat je te weinig kreeg van ons via een eenmalige nabetaling terug.

Let op: Deze nabetaling kan gevolgen hebben voor je belastingaangifte of -toeslagen. Dat komt omdat je in het jaar waarin je deze nabetaling krijgt meer inkomen hebt dan in andere jaren.