Keuzes voor het nieuwe pensioen

Sociale partners van de sector of jouw werkgever zelf maken keuzes voor het nieuwe pensioen. Het hangt af van het soort aansluiting van je werkgever welke keuzes er zijn en wie afspraken maakt over het nieuwe pensioen.

Je werkgever maakt keuzes

Je werkgever maakt zelf afspraken over het pensioen als hij zelf koos om het pensioen bij ons te regelen.

Je sector maakt keuzes

Bij sommige sectoren is het pensioen automatisch bij ons geregeld. Dan maken sociale partners afspraken over het nieuwe pensioen.

Sociale partners maken afspraken over het nieuwe pensioen

Sociale partners uit de sector maken afspraken over het nieuwe pensioen. Zij maken een plan voor de hele sector en maken keuzes voor het nieuwe pensioen. Ze beslissen over:

  • de hoogte van de premie
  • het percentage van het partnerpensioen
  • eventuele compensatie voor bepaalde leeftijdsgroepen
  • eventuele aanvullende regelingen zoals een excedentregeling of tijdelijk extra partnerpensioen

Het soort premieregeling staat al vast. Iedereen krijgt een solidaire premieregeling. Ook is het uitgangspunt dat alle opgebouwde pensioenen over worden gezet in de nieuwe regeling. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan de sector kiezen om de opgebouwde pensioenen niet over te zetten. Bijvoorbeeld als de omzetting heel slecht uitpakt voor bepaalde groepen.

Bekijk de verschillen tussen het oude en nieuwe pensioen

Wil je meer weten over het verschil tussen je huidige pensioen en het nieuwe pensioen? Lees dan onze brochure. In deze brochure zetten we de verschillen voor jou een op rij.

Je werkgever maakt zelf afspraken voor het nieuwe pensioen

Jouw werkgever maakt afspraken voor jouw nieuwe pensioen samen met vertegenwoordigers van werknemers. Bijvoorbeeld vakbonden of een ondernemersraad. Dit verschilt per werkgever. Samen beslissen ze over:

  • het soort premieregeling: solidair of flexibel
  • de hoogte van de premie
  • het percentage van het partnerpensioen
  • eventuele compensatie voor bepaalde leeftijdsgroepen
  • eventuele aanvullende regelingen zoals een excedentregeling of tijdelijk extra partnerpensioen

Het uitgangspunt is dat alle opgebouwde pensioenen worden omgezet naar de nieuwe regeling. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan je werkgever kiezen om de opgebouwde pensioenen niet over te zetten. Bijvoorbeeld als de omzetting heel slecht uitpakt voor bepaalde groepen.

Wil je nog meer weten over de keuzes die je werkgever moet maken? Lees dan de informatie voor werkgevers.

Bekijk de verschillen tussen het oude en nieuwe pensioen

Wil je meer weten over het verschil tussen je huidige pensioen en het nieuwe pensioen? En over de solidaire en flexibele premieregeling? Wil je meer weten over het verschil tussen je huidige pensioen en het nieuwe pensioen? Lees dan onze brochure. In deze brochure zetten we de verschillen voor jou een op rij.