Wat betekent het voor mijn pensioen?

Wat er precies voor jouw pensioen verandert, weten we nu nog niet. Dat is afhankelijk van hoe jouw pensioenregeling er straks uitziet. En van de regeling die je nu hebt.

In het nieuwe stelsel is er keuze tussen twee verschillende premieregelingen

Sociale partners (vertegenwoordigers van werknemers en werkgevers) maken afspraken over jouw nieuwe regeling. Ben je via een vrijwillige pensioenregeling bij ons aangesloten? Dan maakt jouw werkgever afspraken over jouw pensioenregeling met een vertegenwoordiging van werknemers. Bijvoorbeeld de ondernemingsraad en/of vakbonden. In het nieuwe stelsel bouw je straks pensioenkapitaal op in plaats van pensioenaanspraken. Dat kapitaal beleggen we om er voor te zorgen dat het meer waard wordt. Het pensioenvermogen beweegt mee met de beleggingsrendementen. Hierdoor komen zowel mee- als tegenvallers sneller terecht bij deelnemers en pensioenontvangers.


Een deel van de bij ons aangesloten werkgevers heeft nu al een regeling waarbij de werknemers pensioenkapitaal opbouwen. Werknemers in de sector zeevisserij en de groothandel in bloemen en planten zijn daar voorbeelden van. Zij bouwen al pensioenkapitaal op. Andere werknemers hebben een pensioenregeling waarbij ze nu nog aanspraken opbouwen.

Zodra we weten wat de wijzigingen voor jou inhouden, informeren wij jou hierover.