Meepraten over het nieuwe pensioen

Door de nieuwe regels voor pensioen gaat er veel veranderen. Wil jij meepraten over de keuzes van sectoren en werkgevers? Dat kan. Je leest hier hoe jij je stem kunt laten horen.

Tijdlijn-nieuwe-pensioen-PGB-hoorrecht_2023.jpg

 

 

Meepraten kan in 2024

Vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers in een bedrijfstak of bedrijf geven hun keuzes uiterlijk 1 december 2024 aan ons door. In een aantal sectoren moet dat al voor 1 juli 2024. Wacht dus niet te lang als je je mening wilt geven.

Vakbonden, vakvereniging of ondernemingsraad

Je kunt je mening laten horen via een vakbond, vakvereniging of de ondernemingsraad. Of vraag bij personeelszaken in je bedrijf wie namens de werknemers beslist over het nieuwe pensioen. Je kunt ook altijd contact met ons opnemen als je niet weet welke vakbonden of vakverenigingen meebeslissen over het nieuwe pensioen.

Verantwoordingsorgaan van Pensioenfonds PGB

Je kunt ook je mening laten horen via het verantwoordingsorgaan van Pensioenfonds PGB. Stuur hiervoor een mail naar bestuursbureau@pensioenfondspgb.nl.

Het verantwoordingsorgaan gaat na of er bij het plan voor de omzetting voldoende rekening is gehouden met de belangen van iedereen: werknemers, oud-werknemers en mensen die pensioen krijgen. Het duurt nog wel even voor het verantwoordingsorgaan dit kan toetsen en hierover kan adviseren. Dat is naar verwachting in 2025. In de aanloop daarnaartoe wordt het verantwoordingsorgaan voortdurend door het bestuur van het pensioenfonds op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.

Vereniging voor gepensioneerden (VVG-PGB)

Krijg jij op dit moment pensioen van ons? Dan kun je ook contact opnemen met de VVG-PGB. De VVG komt op voor de belangen van gepensioneerden. De VVG praat met het bestuur van Pensioenfonds PGB over het nieuwe pensioen en laat de sociale partners weten wat ze van hun keuzes vindt.

Hoorrecht via een vereniging van oud-werknemers of gepensioneerden

Via de VVG van PGB kun je samen met anderen je mening geven aan werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers die beslissen over de overgang. Dit heet een collectief hoorrecht. De VVG-PGB maakt gebruik van het hoorrecht voor zijn bijna 15.000 leden.

Je kunt ook een eigen vereniging van oud-werknemers of gepensioneerden oprichten. Verenigingen moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • De vereniging is een rechtspersoon.
  • In de statuten moet staan dat de vereniging de belangen van gepensioneerden en/of oud-deelnemers behartigt.
  • De vereniging vertegenwoordigt minimaal 1.000 oud-deelnemers en/of gepensioneerden, of 10% van de oud-deelnemers en/of gepensioneerden aan de regeling.

Ben je bezig met het oprichten van een vereniging voor hoorrecht in een bepaalde bedrijfstak of een specifiek bedrijf? Stuur een mail naar bestuursbureau@pensioenfondspgb.nl. Dan helpen wij je graag verder.