Werkloos

Als je werkloos wordt, heeft dat gevolgen voor jouw pensioen. Ben je werkloos? Dan bouw je geen pensioen meer bij ons op. Het pensioen dat je al hebt opgebouwd, blijft gewoon van jou.

Als je werkloos wordt, stopt je pensioenopbouw bij ons. Je hoeft dit niet aan ons door te geven. Je krijgt dan een brief van ons met informatie. Hierin staat onder andere hoeveel pensioen je hebt opgebouwd en wat je nabestaanden krijgen als je overlijdt. Het pensioen dat je al hebt opgebouwd, blijft gewoon van jou.

Wil je pensioen bij ons blijven opbouwen?

Dat kan. Je kunt onder bepaalde voorwaarden maximaal 3 jaar pensioen bij ons blijven opbouwen. Deze keuze maak je binnen 9 maanden nadat je werkloos wordt. Je leest hier hoe dat werkt.

Dit verandert er nog meer:

  • Overlijd je? Dan krijgt jouw partner minder of geen partnerpensioen van ons.
  • Word je arbeidsongeschikt? Dan betalen wij niet voor de opbouw van jouw pensioen. Behalve als je al ziek was voordat je werkloos werd. Je bouwt dan op onze kosten pensioen op voor het deel dat je arbeidsongeschikt bent.