Informatie over aansluiten voor adviseurs

Ben je pensioenadviseur en geïnteresseerd in onze regelingen? Vraag dan onze productencatalogus op. Hierin staan alle mogelijkheden en technische specificaties uitgelegd. Je stuurt hiervoor een e-mail naar: aansluiting@pensioenfondspgb.nl.

Wil je een offerte?

Dat kan! We begrijpen namelijk dat het lastig is een keuze te maken zonder dat je concreet ziet wat het betekent voor de organisatie die je adviseert. Om je meer inzicht te geven, maken wij graag een duidelijke en overzichtelijke berekening.

Om de berekening te maken, stuur je een e-mail naar aansluiting@pensioenfondspgb.nl.

 • Je vermeldt het KVK-nummer en UWV-sector van jouw bedrijf.
 • Je geeft aan of je geïnteresseerd bent in een middelloonregeling of in een beschikbare premieregeling.
 • Je stuurt als bijlage een actueel en geanonimiseerd Excel-bestand met daarin de volgende gegevens van jouw werknemers:
  - de geboortedatum;
  - het geslacht;
  - het fulltime (pensioengevend) jaarsalaris;
  - het parttimepercentage.

Wij maken een berekening waarbij je zelf ‘aan de knoppen kunt draaien’. Je ziet dan meteen hoeveel premie je betaalt voor een pensioenregeling.
En wat een aanpassing in deze regeling betekent voor de premie. Je kunt deze berekening ook naar jouw werknemers (-vertegenwoordiging), ondernemingsraad (OR) of vakbonden sturen.