Extra partnerpensioen voor jouw werknemers

Meer financiële zekerheid voor de partner als jouw werknemer overlijdt.

Standaard is in al onze pensioenregelingen het partnerpensioen voor 70% verzekerd op risicobasis. Jouw werknemers zijn daarmee verzekerd bij overlijden, zolang zij nog bij je werken. Een eventueel achterblijvende partner krijgt daarmee 70% van het ouderdomspensioen dat de werknemer had kunnen opbouwen tot AOW-datum. Maar zodra een werknemer uit dienst gaat, of met pensioen gaat, vervalt deze verzekering. Komt jouw werknemer te overlijden nadat hij uit dienst is gegaan. En is het partnerpensioen alleen op risicobasis verzekerd? Dan is er geen uitkering voor de partner. Daarom kun je bij ons ook opbouw van het partnerpensioen regelen.

Je kunt partnerpensioen op opbouwbasis regelen als je werknemer een middelloonregeling heeft. Voorwaarde is wel dat het op te bouwen partnerpensioen maximaal 70% van het ouderdomspensioen is. En dat je dit collectief voor jouw werknemers afspreekt.

Je hebt 2 keuzes voor de opbouw van partnerpensioen

Afhankelijk van jouw pensioenregeling kun je 2 keuzes maken:

  1. Jouw werknemers kunnen 35% partnerpensioen opbouwen. De overige 35% blijft op risicobasis verzekerd.
  2. Jouw werknemers kunnen 70% partnerpensioen opbouwen.

Afhankelijk van het percentage dat je kiest, zetten wij ieder jaar 35% of 70% van het opgebouwde ouderdomspensioen opzij. In tegenstelling tot de risicoverzekering, blijft dit geld ook beschikbaar zodra een werknemer uit dienst gaat, of met pensioen gaat. Een werknemer kan dit geld op de datum dat hij of zij met pensioen gaat zelf uitruilen voor een hoger ouderdomspensioen.

Zo regel je extra partnerpensioen

Ben je geïnteresseerd in de opbouw van extra partnerpensioen voor jouw werknemers? Neem dan contact met ons op. Dan berekenen wij de kosten voor je. Ook leggen we uit wat de voorwaarden zijn.

Je kunt ons bellen op: 020 541 83 00
Of je mailt ons via: relatiebeheer@pensioenfondspgb.nl