Ministerie SZW op werkbezoek bij PGB

Onlangs was het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) op werkbezoek bij Pensioenfonds PGB in Amstelveen. 

19 oktober 2023

Een aantal vertegenwoordigers van de Programmadirectie Pensioenen kwamen op bezoek. Zij zijn direct betrokken bij het maken en invoeren van de nieuwe regels voor pensioen, samengebracht in de Wet toekomst pensioenen. Die nieuwe wet ging op 1 juli in. De komende jaren maken werkgevers en werknemers met elkaar afspraken over het aanpassen van hun pensioenregeling. Uiterlijk 1 januari 2028 zijn de nieuwe regels voor pensioen overal ingevoerd.

Ervaringen uitwisselen en kennis delen
Het werkbezoek was voor beide partijen erg leerzaam. Pensioenfonds PGB werkt voor 16 verschillende sectoren, van grafimedia tot zeevisserij. En van groothandel in bloemen en planten tot reisbranche. Dat betekent wel iets voor onze aanpak en ambities bij de overgang naar het nieuwe pensioen. En voor onze communicatie naar alle verschillende belanghebbenden. Daarover gingen we in gesprek met onze gasten van SZW. We vertelden ze over de verschillende keuzes die onze sociale partners, werkgevers en sectoren de komende jaren moeten maken. En hoe wij ze daarbij houvast bieden en ondersteunen. Maar ook hoe we onze deelnemers meenemen en begeleiden op weg naar het nieuwe pensioen.

Ook aandacht voor onze wensen voor de toekomst
We vertelden welke uitdagingen en mogelijkheden we nog zien voor de komende jaren. Die zetten we op een rij. In ons Position Paper dat wij aan SZW hebben meegegeven lees je hier meer over.
We kijken terug op een zeer geslaagd werkbezoek en zullen elkaar ook in de toekomst blijven vinden voor overleg en uitwisseling van kennis en ideeën.

Wil jij meer weten over het nieuwe pensioen en wat dat voor jou betekent?
Kijk dan op onze speciale pensioenpagina