Uitkomsten deelnemersonderzoek: klimaat, biodiversiteit en voeding in top 3

Als pensioenfonds hebben we een belangrijke maatschappelijke taak. We beheren het geld van onze deelnemers. Zodat ze kunnen genieten van een goed pensioen in een leefbare wereld. Nu en in de toekomst. En precies daarom beleggen we duurzaam. We zijn ervan overtuigd dat duurzaam beleggen op termijn een beter rendement heeft én bijdraagt aan een betere wereld.

22 december 2023

Maar wat verstaan we onder duurzaam?
Nu is duurzaamheid een ruim begrip. Het gaat om meer dan het klimaat. Het gaat ook om mensenrechten, arbeidsrechten, inclusie en gelijkwaardigheid. Om eerlijk bestuur. En biodiversiteit. Om gezonde voeding. En goed wonen. Al die thema’s dragen bij aan een leefbare wereld. En daar willen we dus graag in investeren.  Daarom vroegen we onze deelnemers een tijdje geleden welke van die thema’s zij het belangrijkst vinden. Zodat we hun ideeën kunnen meenemen in ons duurzaam beleggingsbeleid.

Welke duurzame thema’s passen volgens onze deelnemers bij Pensioenfonds PGB?
We stuurden circa 43.000 deelnemers een uitnodiging voor het onderzoek. Bijna 1.400 personen vulden onderzoek in. Die respons is voldoende representatief om de uitkomsten te kunnen gebruiken. Het leverde een aantal belangrijke inzichten op:

  • Een ruime meerderheid (ca. 70%) vindt het belangrijk dat Pensioenfonds PGB duurzaam en verantwoord belegt.
  • Het beperken van de opwarming van de aarde staat bij alle doelgroepen (actieve deelnemers, ex-deelnemers en gepensioneerden) in de top-3 van belangrijkste doelen waarop Pensioenfonds PGB zich moet richten.
  • Actieve deelnemers en ex-deelnemers leggen daarnaast meer nadruk op doelen die een positieve invloed hebben op de natuur, onszelf en onze planeet, zoals het mogelijk maken van de energietransitie.
  • Gepensioneerden leggen meer nadruk op maatschappelijke doelen, met name betaalbare basiszorg en huisvesting.

We kozen 3 focusdoelen
Uiteindelijk heeft het bestuur 3 focusdoelen overgenomen die het beste passen bij Pensioenfonds PGB én bij onze deelnemers. Dat zijn: klimaat, biodiversiteit en voeding. We bekijken nu hoe we deze doelen het beste in ons duurzaam beleggingsbeleid kunnen toepassen. En hoe, en in welke bedrijven of fondsen we het beste kunnen beleggen. Daarnaast gaan we nader onderzoek doen naar de thema’s wonen en gezondheidszorg, die ook hoog scoorden in het onderzoek. Het is mogelijk dat we een of beide thema’s nog toevoegen als extra focusdoel(en).

Hoe gaan we verder?
Dit alles gaat niet van vandaag op morgen, en zetten we het kleine stapjes. Want als het gaat om duurzaamheid zijn de keuzes complex; simpele antwoorden bestaan niet. Maar de uitkomsten van dit onderzoek geven ons richting én de wetenschap dat onze keuzes worden gesteund door onze deelnemers. Ook in 2024 houden we je op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van duurzaam beleggen. Zo werken we samen aan een goed pensioen in een leefbare wereld. Vandaag en morgen. Voor elkaar.