Bestuursvoorzitter Jochem Dijckmeester herbenoemd voor derde termijn

Het bestuur van Pensioenfonds PGB heeft unaniem besloten om Jochem Dijckmeester (1982) te herbenoemen voor een derde termijn.

18 december 2023

De herbenoeming als onafhankelijk bestuursvoorzitter is per 1 januari 2024 en is goedgekeurd door De Nederlandsche Bank. Het bestuur is erg blij met deze herbenoeming en de plezierige en constructieve samenwerking in de afgelopen jaren. Met de voordracht voor een derde termijn spreekt het bestuur zijn vertrouwen uit in Jochem. Zijn aanblijven zorgt voor continuïteit en dat is zeker met de overgang naar het nieuwe pensioen winst voor deelnemers, werkgevers en andere belanghebbenden van Pensioenfonds PGB.

Grote betrokkenheid bij Pensioenfonds PGB
Met zijn keuze voor een derde termijn onderstreept Jochem van zijn kant de verbondenheid met Pensioenfonds PGB: “Met veel plezier heb ik de afgelopen jaren als bestuurslid en later als bestuursvoorzitter op verschillende manieren mijn steentje bijgedragen aan een goed pensioen voor al onze deelnemers. Als bestuur zijn we steeds in gesprek met sociale partners en werkgevers om te komen tot goede afspraken voor de lange termijn. Met de komst van het nieuwe pensioen is er nog veel werk te verzetten. Pensioenfonds PGB verwacht per 1 januari 2027 over te gaan naar het nieuwe pensioen. Tot die tijd, maar ook daarna, is er nog veel te doen. Voor een multisectoraal fonds zoals het onze brengt dat zeker kansen en uitdagingen met zich mee. Ik ben blij dat ik mij hiervoor als bestuursvoorzitter opnieuw mag inzetten in de komende bestuursperiode.”

Jochem Dijckmeester zit vanaf 2016 in het bestuur van Pensioenfonds PGB. Hij begon als bestuurslid strategische communicatie, werd in 2019 vicevoorzitter en is sinds 1 februari 2020 bestuursvoorzitter. In die functie is hij onder meer eindverantwoordelijk voor de overgang naar het nieuwe pensioen. Naast bestuurslid bij Pensioenfonds PGB, is hij ook bestuurslid bij BPF Schilders en als pensioenfondsbestuurder actief binnen de Pensioenfederatie en kennisinstituut Netspar.