2022 was een turbulent jaar

In ons 4e kwartaalbericht van 2022 zegt bestuursvoorzitter Jochem Dijckmeester hierover:

“De oorlog in Oekraine kent helaas veel menselijk leed en duurt intussen al bijna een jaar. Dichterbij huis merkten onze deelnemers de effecten van de hoge inflatie, met duurdere boodschappen en stijgende energieprijzen. Als pensioenfonds zagen wij veel onrust op de financiële markten. Het was een slecht jaar voor ons vermogen. Dat werd grotendeels veroorzaakt door de sterk stijgende rente. Maar die stijgende rente had ook een ander effect. Want hierdoor hoeven we minder geld te reserveren voor de pensioenen van nu en straks. Voor het eerst sinds de economische crisis van 2008 konden we de pensioenen in korte tijd 2 keer verhogen. De totale verhoging kwam in 2022 uit op 3%. Om de aanhoudende inflatie beter te kunnen compenseren besloot het bestuur in december om het toeslagbeleid aan te passen. Hierdoor kwam er ruimte om alle pensioenen per 1 januari 2023 met 7% te verhogen.”

9 februari 2023

Beleidsdekkingsgraad 31 december 2022: 118,7%
De financiële situatie van de afgelopen maanden is terug te zien in de beleidsdekkingsgraad, die een gemiddelde is over 12 maanden. Deze dekkingsgraad steeg in het vierde kwartaal van 117,7% naar 118,7% op 31 december 2022.

Actuele UFR-dekkingsgraad 31 december 2022: 113,2%
De actuele dekkingsgraad daalde in het derde kwartaal van 118,5% naar 113,2%. Het gaat hierbij om de zogenaamde UFR-dekkingsgraad, die een momentopname is van het einde van de maand.

Hier lees je meer over de ontwikkeling van de UFR-dekkingsgraad en de beleidsdekkingsgraad.

Rendement beleggingen tot en met 31 december 2022: -25,3%
Het rendement was tot en met het vierde kwartaal -25,3%. De beleggingen voor afdekking van het renterisico (Matching) hebben tot en met het vierde kwartaal een rendement van -44,7% opgeleverd. De beleggingen om een extra rendement te behalen (Return), zoals aandelen, behaalden tot en met het vierde kwartaal een rendement van -10,1%.

Beleggingsrendementen beschikbare premieregelingen 2022
De rendementen van onze beschikbare premieregelingen zijn voor alle leeftijdsgroepen negatief tot en met het vierde kwartaal: -15,2% voor deelnemers t/m 49 jaar, -18,7% voor deelnemers van 50 t/m 55 jaar, -22,1% voor deelnemers van 56 t/m 61 jaar en -25,6% voor deelnemers vanaf 62 jaar.

Wil je meer weten? Lees dan ons kwartaalbericht.

Wil je meer weten over de achtergronden van de verhoging?
Ga naar de veelgestelde vragen.