Anw-Plusverzekering

Je kunt ervoor kiezen om Anw-Pluspensioen te verzekeren voor jouw partner. Elke maand betaal je ons (via jouw werkgever) een bedrag om Anw-Pluspensioen te verzekeren. Jouw partner krijgt dit pensioen als je overlijdt, bovenop het partnerpensioen. Het pensioen stopt als jouw partner AOW krijgt.

Wat is Anw-pensioen?
Anw staat voor Algemene nabestaandenwet. Dit is het partnerpensioen van de overheid. Het is bedoeld voor jouw partner als je overlijdt. Dit zijn de voorwaarden:

  • Jouw partner krijgt nog geen AOW van de overheid, én;
  • Jouw partner zorgt voor één of meer kinderen die jonger zijn dan 18 jaar, of;
  • Jouw partner is voor meer dan 45% arbeidsongeschikt.

Helaas krijgen maar weinig mensen Anw van de overheid. Dat komt omdat er ook een inkomensgrens is. Daarom kun je bij ons ook Anw-Pluspensioen verzekeren.

Je kiest zelf hoeveel Anw-Pluspensioen je verzekert
Je kan maximaal € 21.805 bruto per jaar (bedrag 2024) verzekeren. Dat is de wettelijke grens. Maar een lager bedrag kan natuurlijk ook. Je Anw-Pluspensioen gaat in vanaf het moment dat je overlijdt totdat jouw partner AOW krijgt.

Je betaalt maandelijks premie
Elke maand betaal je ons een bedrag om jouw Anw-Pluspensioen te verzekeren: de premie. Jouw werkgever houdt deze premie in op jouw bruto salaris. Wil je weten hoeveel premie je ongeveer gaat betalen? Kijk voor de tarieven en een voorbeeldberekening op de laatste pagina van ons pensioenreglement

Jouw premie stellen we ieder jaar opnieuw vast
De premie voor deze verzekering is afhankelijk van jouw leeftijd en de leeftijd van jouw partner. Het bestuur van Pensioenfonds PGB stelt jaarlijks de premie vast. Dit bedrag kan dus veranderen. Wij informeren jou en jouw werkgever ieder jaar over de nieuwe premie.

Wij verlengen jouw deelname aan de regeling automatisch elk jaar
Per 1 januari van ieder jaar verlengen wij automatisch jouw deelname aan de Anw-Plusverzekering. Je krijgt jaarlijks een nieuwe opgave van jouw verzekering. In deze opgave staan de nieuwe hoogte van jouw premie en de verzekerde bedragen.

Zo regel je de verzekering voor Anw-Pluspensioen
Je regelt de Anw-Plusverzekering via onze Klantenservice. Je stuurt een e-mail naar: ks@pensioenfondspgb.nl met de volgende gegevens:

1. Jouw relatienummer bij Pensioenfonds PGB (bestaat uit 11 cijfers);
2. Ingangsdatum Anw-Plusverzekering;
3. Hoogte direct ingaande uitkering per maand bij overlijden.

Je krijgt daarna binnen 2 weken een voorstel van ons. Je kan altijd een voorstel voor de Anw-Plusverzekering opvragen, zolang je nog pensioen bij ons opbouwt. Dat doe je binnen 3 maanden nadat je:

  • bent begonnen met jouw nieuwe baan;
  • bent getrouwd of jouw partnerschap hebt geregistreerd;
  • jouw partner met wie je samenwoont bij ons hebt aangemeld.

Let op: Sluit je de verzekering later af? Dan moet je een medische vragenlijst invullen. Het kan zijn dat je daardoor geen Anw-Pluspensioen kunt verzekeren of dat je meer premie betaalt.

Zo stop je jouw verzekering
Jouw Anw-Plusverzekering stopt automatisch als:

  • je weggaat bij jouw werkgever, of;
  • jij en jouw partner uit elkaar gaan, of;
  • jouw partner voor het eerst AOW krijgt.

Wil je de verzekering voor het Anw-Pluspensioen eerder stoppen? Dan zeg je de verzekering schriftelijk op. De opzegtermijn is 2 maanden. Je stuurt ons een e-mail: ks@pensioenfondspgb.nl
Of je stuurt ons een brief. Je vindt ons adres op de contactpagina.

Wil je meer weten over Anw-Pluspensioen?
In onze leaflet lees je meer over wat Anw-Pluspensioen inhoudt, hoe je Anw-Pluspensioen verzekert en wat goed is om te weten. 

Vind je het lastig om een keuze te maken?

Dat snappen wij. Goed te weten: wij helpen je graag.  Je kunt ons bellen op 020 541 82 00 of mailen via ks@pensioenfondspgb.nl om een afspraak te maken voor een persoonlijk gesprek. Laat je ons dan ook weten of je met ons wilt bellen of dat je ons graag wilt bezoeken? Wij maken dan graag een afspraak met je.