Aanmelden

Scheiden

​Als u en uw partner uit elkaar gaan, heeft dat gevolgen voor uw pensioen.

 

 PGB Video

Uw partnerpensioen is voor uw ex-partner
Uw ex-partner krijgt het partnerpensioen dat u opbouwde totdat u uit elkaar ging. Uw nieuwe partner krijgt daardoor minder pensioen van ons als u overlijdt.
Willen u en uw ex-partner dat niet? Dan kan uw ex-partner afstand doen van het partnerpensioen.

Werkt u in de zeevisserij, de groothandel bloemen en planten of bij RELX? Dan gebruikt u dit formulier. Werkt u in een andere bedrijfstak? Dan gebruikt u dit formulier.

U kunt uw ouderdomspensioen op 4 manieren verdelen
Samen met uw ex-partner spreekt u af hoe u uw ouderdomspensioen verdeelt. Dat kan op 4 manieren:

 


Wij kunnen u een berekening toesturen
Wilt u weten wat de verdeling van uw ouderdomspensioen voor u en uw ex-partner betekent? Dan kunnen we u een berekening sturen. De kosten hiervan zijn € 50,00. Wilt u hier gebruik van maken?
Maakt u dan € 50,00 over op IBAN-rekeningnummer NL16 KASA 0223 7085 18 t.n.v. Pensioenfonds PGB in Amsterdam onder vermelding van ‘pensioenverdeling’ en uw relatienummer.

Bij betaling vanuit het buitenland gebruikt u BIC-code KASANL2A. U krijgt dan binnen 4 weken een berekening.

Zo regelt u de verdeling van uw ouderdomspensioen
Het is belangrijk dat u de verdeling van uw ouderdomspensioen binnen 2 jaar aan ons doorgeeft. Alleen dan kunnen wij later uw ouderdomspensioen volgens de verdeling uitbetalen aan u en uw ex-partner. 
 


Er zijn 2 uitzonderingen voor de verdeling van uw pensioen

U leest hierna wat de 2 uitzonderingen zijn.

 

U heeft maar weinig pensioen opgebouwd
Is uw ouderdomspensioen na de verdeling minder dan € 474,11 bruto per jaar (bedrag 2018)? Dan hoeft u uw ouderdomspensioen niet te verdelen.
Is het opgebouwde partnerpensioen minder dan € 474,11 bruto per jaar (bedrag 2018)? Dan krijgt uw ex-partner een voorstel om het partnerpensioen in 1 keer uitbetaald te krijgen. Dit heet afkoop.