Aanmelden

Pensioen afkopen

Soms is het mogelijk dat uw pensioen in 1 keer wordt uitbetaald. Dit noemen we pensioen afkopen.

Is uw pensioen lager dan € 484,09 bruto per jaar (bedrag 2019)? Dan kunt u misschien uw pensioen in 1 keer laten uitbetalen. U krijgt daarna geen pensioen meer van ons. Dat noemen we afkoop.

 

Uw pensioen kan op 2 momenten worden afgekocht
 - als u met pensioen gaat;
-  als u 2 jaar of langer geen pensioen meer bij ons opbouwt.

Als u met pensioen gaat, geeft u in mijnpgbpensioen.nl aan dat u het bedrag in 1 keer wil laten uitbetalen.
Bouwt u al 2 jaar of langer geen pensioen meer bij ons op? Dan kunt u tot 1 januari 2019 uw pensioen laten afkopen door ons. Daarna dragen wij automatisch uw kleine pensioen over naar uw huidige pensioenuitvoerder. 

Voor afkoop gelden 3 voorwaarden
- U bouwt 2 jaar of langer geen pensioen meer bij ons op.
- Uw pensioen is lager dan € 484,09 bruto per jaar (bedrag 2019).
- U heeft geen voorstel voor waardeoverdracht aangevraagd bij uw nieuwe pensioenfonds.

Dit zijn de gevolgen van afkoop
- U krijgt geen maandelijks pensioen van ons als u met pensioen bent.
- Heeft u recht op kwijtschelding van gemeentelijke belastingen? Dan kan dit recht vervallen.
- U betaalt meer belasting over uw pensioen als u uw pensioen voor uw pensioendatum laat uitbetalen

U kunt uw pensioen ook meenemen naar uw nieuwe pensioenfonds of verzekeraar

 

 

 

 Inhoudseditor