Terugblik Q1: een goede start en verhoging van de pensioenen

In ons eerste kwartaalbericht van 2024 zegt bestuursvoorzitter Jochem Dijckmeester hierover: “Ik kijk terug op een goed eerste kwartaal van 2024. Per 1 januari verhoogden we de pensioenen met 5,2%. Het is het 3e jaar op rij dat we de pensioenen konden verhogen. De totale verhoging over die periode kwam daarmee uit op 15,2%. En dat is goed nieuws voor al onze deelnemers. Financieel zitten we aan het einde van dit kwartaal weer wat ruimer in ons jasje. Onder meer door goede beleggingsrendementen. We sloten het eerste kwartaal af met een positief rendement van 3,3%.”

2 mei 2024

Beleidsdekkingsgraad 31 maart 2024: 116,4%
De financiële situatie van de afgelopen maanden is terug te zien in de beleidsdekkingsgraad, die een gemiddelde is over 12 maanden. Deze dekkingsgraad daalde licht in het eerste kwartaal van 116,5% naar 116,4% op 31 maart 2024.

Actuele UFR-dekkingsgraad 31 maart 2024: 115,7%
De actuele dekkingsgraad steeg in het eerste kwartaal van 112,5% naar 115,7%. Het gaat hierbij om de zogenaamde UFR-dekkingsgraad, die een momentopname is van het einde van de maand.
Hier lees je meer over de ontwikkeling van de UFR-dekkingsgraad en de beleidsdekkingsgraad.

Rendement beleggingen tot en met 31 maart 2024: 3,3%%
Het rendement van de beleggingen over het eerste kwartaal is 3,3%. De beleggingen voor afdekking van het renterisico (Matching) tot en met het eerste kwartaal kwamen uit op een rendement van
-1,2%. De beleggingen om een extra rendement te behalen (Return), zoals aandelen, behaalden tot en met het eerste kwartaal een rendement van 6,6%.

Beleggingsrendementen beschikbare premieregelingen
De rendementen van onze beschikbare premieregelingen tot en met het eerste kwartaal zijn als volgt: 5,4% voor deelnemers t/m 49 jaar, 4,7% voor deelnemers van 50 t/m 55 jaar, 3,9% voor deelnemers van 56 t/m 61 jaar. Het rendement voor deelnemers vanaf 62 jaar kwam tot en met het derde kwartaal uit op 3,1%.

Wil je meer weten?
Lees dan ons kwartaalbericht.