Beëindiging zittingstermijn bestuurslid namens gepensioneerden

De eerste zittingstermijn van ons bestuurslid Ronald Heijn loopt af op 1 mei 2024. Hij zit in het bestuur namens de gepensioneerden. Ronald heeft al aangegeven dat hij beschikbaar is voor een tweede termijn.

19 maart 2024

Ook andere kandidaten kunnen zich verkiesbaar stellen voor deze functie. Zij moeten kunnen aantonen dat hun kandidatuur door minimaal 25 kiesgerechtigden wordt gesteund en daarnaast voldoen aan het gestelde functieprofiel. Zijn er meerdere geschikte kandidaten? Dan wordt door een verkiezing bepaald welke kandidaat gekozen wordt. 

Meer informatie?

Voor het functieprofiel of voor meer informatie kun je contact opnemen met de bestuurssecretaris Elske Heringa via e.heringa@pensioenfondspgb.nl. De functie blijft tot 9 april open voor eventuele kandidaten.