Goed rendement en verhoging van de pensioenen

In ons laatste kwartaalbericht van 2023 zegt bestuursvoorzitter Jochem Dijckmeester hierover: Het 4e kwartaal was voor onze beleggingen een goed kwartaal. We sloten 2023 af met een rendement van 11,7%. Toch daalde in het 4e kwartaal onze dekkingsgraad licht ten opzichte van het 3e kwartaal, van 117,3% naar 116,5%. Dit kwam door de scherpe rentedaling in het laatste kwartaal en de verhoging van de pensioenen per 1 januari 2024 met 5,2%. 

8 februari 2024

Beleidsdekkingsgraad 31 december 2023: 116,5%
De financiële situatie van de afgelopen maanden is terug te zien in de beleidsdekkingsgraad, die een gemiddelde is over 12 maanden. Deze dekkingsgraad daalde licht in het vierde kwartaal van 117,3% naar 116,5% op 31 december 2023.

Actuele UFR-dekkingsgraad 31 december 2023: 112,5%
De actuele dekkingsgraad daalde in het vierde kwartaal van 120,7% naar 112,5%. Het gaat hierbij om de zogenaamde UFR-dekkingsgraad, die een momentopname is van het einde van de maand.

Hier lees je meer over de ontwikkeling van de UFR-dekkingsgraad en de beleidsdekkingsgraad.

Rendement beleggingen tot en met 31 december 2023: 11,7%
Het rendement van de beleggingen is 11,7% over 2023. De beleggingen voor afdekking van het renterisico (Matching) tot en met het vierde kwartaal kwamen uit op een rendement van 12,8%. De beleggingen om een extra rendement te behalen (Return), zoals aandelen, behaalden tot en met het vierde kwartaal een rendement van 10,5%.

Beleggingsrendementen beschikbare premieregelingen 2023
De rendementen van onze beschikbare premieregelingen tot en met het vierde kwartaal zijn als volgt: 10,8% voor deelnemers t/m 49 jaar, 11,1% voor deelnemers van 50 t/m 55 jaar, 11,3% voor deelnemers van 56 t/m 61 jaar. Het rendement voor deelnemers vanaf 62 jaar kwam tot en met het vierde kwartaal uit op 11,5%.

Wil je meer weten? Lees dan ons kwartaalbericht.