Opnieuw verbetering van onze financiële positie, ondanks negatief rendement

In ons 3e kwartaalbericht van 2023 zegt bestuursvoorzitter Jochem Dijckmeester hierover: Het 3e kwartaal zagen wij negatieve resultaten op de financiële markten. Ook onze beleggingen hadden daar last van waardoor we een negatief rendement haalden over het 3e kwartaal. Toch verbeterde onze financiële situatie door de stijgende rente.

7 november 2023

Beleidsdekkingsgraad 30 september 2023: 117,3% 
De financiële situatie van de afgelopen maanden is terug te zien in de beleidsdekkingsgraad, die een gemiddelde is over 12 maanden. Deze dekkingsgraad steeg licht in het derde kwartaal van 117,1% naar 117,3 % op 30 september 2023. 

Actuele UFR-dekkingsgraad 30 september 2023: 120,7% 
De actuele dekkingsgraad steeg in het derde kwartaal van 117,0% naar 120,7%. Het gaat hierbij om de zogenaamde UFR-dekkingsgraad, die een momentopname is van het einde van de maand. 

Hier lees je meer over de ontwikkeling van de UFR-dekkingsgraad en de beleidsdekkingsgraad. 

Rendement beleggingen tot en met 30 september 2023: -0,4% 
Het rendement tot en met 30 september was -0,4%. De beleggingen voor afdekking van het renterisico (Matching) tot en met het derde kwartaal kwamen uit op een rendement van -8,1%. De beleggingen om een extra rendement te behalen (Return), zoals aandelen, behaalden tot en met het derde kwartaal een rendement van 4,5%. 

Beleggingsrendementen beschikbare premieregelingen 2023 
De rendementen van onze beschikbare premieregelingen tot en met het derde kwartaal zijn als volgt: 2,6% voor deelnemers t/m 49 jaar, 1,4% voor deelnemers van 50 t/m 55 jaar, 0,1% voor deelnemers van 56 t/m 61 jaar. Het rendement voor deelnemers vanaf 62 jaar kwam tot en met het derde kwartaal uit op -1,2%. 

Wil je meer weten? Lees dan ons kwartaalbericht.