Samenwerken voor meer pensioenduidelijkheid

De meeste mensen werken tegenwoordig niet meer 40 jaar voor één baas en hebben dus ook pensioen op verschillende plekken. Maar deelnemers verwachten op hun beurt dat hun gegevens compleet en actueel zijn wanneer zij daarvoor aankloppen bij hun pensioenfonds. Daarom is het belangrijk dat pensioenfondsen en pensioenuitvoerders nog meer gaan samenwerken bij het delen van pensioendata. Zodat zij hun deelnemers zo goed mogelijk kunnen voorzien van relevante (digitale) informatie.

15 december 2023

Daarom ondertekende PGB Pensioendiensten samen met een aantal andere partijen uit de pensioensector (APG, PFZW, PGGM, PMT) én de overkoepelende Pensioenfederatie onlangs het Afsprakenstelsel Pensioenservices. Samen deden zij de oproep aan de rest van de pensioensector om zich aan te sluiten en mee te werken aan een succesvol Afsprakenstelsel.

Door samen te werken en pensioendata te delen kunnen de verschillende digitale diensten voor deelnemers laagdrempelig en tegen lage kosten ontwikkeld worden. Zo krijgen deelnemers beter inzicht in hun pensioen en kunnen zij verstandige keuzes maken voor hun pensioen. Uiteraard worden alle persoonsgegevens steeds goed beschermd, zoals vastgelegd is in de privacywet AVG. In de eerste versie van het Afsprakenstelsel zijn afspraken gemaakt over het delen van data rondom de pensioenservice ‘scheiden’.

Financieel en sociaal houvast bieden
Deze branche-brede samenwerking sluit naadloos aan bij de werkwijze van Pensioenfonds PGB, dat financieel en sociaal houvast biedt aan zijn deelnemers. Door houvast te bieden, nemen we onzekerheden weg bij onze deelnemers over belangrijke thema’s zoals echtscheiding.