Lichte verbetering financiële positie

In ons 1e kwartaalbericht van 2023 zegt bestuursvoorzitter Jochem Dijckmeester hierover: “Ondanks de onrustige economische situatie verbeterde onze financiële positie licht in het eerste kwartaal van 2023. We behaalden een positief beleggingsresultaat van 3% en onze actuele dekkingsgraad steeg licht. En dat is goed nieuws voor onze deelnemers. Zeker ook omdat we dankzij de stijgende rente vanaf 1 januari 2023 de pensioenen met 7% konden verhogen. In 2022 verhoogden we de pensioenen in korte tijd al met in totaal 3%.”

9 mei 2023

Beleidsdekkingsgraad 31 maart 2023: 118,6%
De financiële situatie van de afgelopen maanden is terug te zien in de beleidsdekkingsgraad, die een gemiddelde is over 12 maanden. Deze dekkingsgraad daalde in het eerste kwartaal van 118,7% naar 118,6% op 31 maart 2023.

Actuele UFR-dekkingsgraad 31 maart 2023: 114,7%
De actuele dekkingsgraad steeg in het eerste kwartaal van 113,2% naar 114,7%. Het gaat hierbij om de zogenaamde UFR-dekkingsgraad, die een momentopname is van het einde van de maand.
Hier lees je meer over de ontwikkeling van de UFR-dekkingsgraad en de beleidsdekkingsgraad.

Rendement beleggingen tot en met 31 maart 2023: 3%
Het rendement was tot en met het eerste kwartaal 3%. De beleggingen voor afdekking van het renterisico (Matching) hebben tot en met het eerste kwartaal een rendement van 2,1% opgeleverd. De beleggingen om een extra rendement te behalen (Return), zoals aandelen, behaalden tot en met het eerste kwartaal een rendement van 3,1%.

Beleggingsrendementen beschikbare premieregelingen 2023
De rendementen van onze beschikbare premieregelingen zijn voor alle leeftijdsgroepen positief tot en met het eerste kwartaal: 3,0% voor deelnemers t/m 49 jaar, 2,9% voor deelnemers van 50 t/m 55 jaar, 2,8% voor deelnemers van 56 t/m 61 jaar en 2,7% voor deelnemers vanaf 62 jaar.

Wil je meer weten?
Lees dan ons kwartaalbericht.