Afscheid bestuurders Maarten Jansen en Rob Heerkens

Op 1 april verlieten Maarten Jansen en Rob Heerkens het bestuur van Pensioenfonds PGB. Beiden waren hierin sinds 2011 actief. Als bestuurder kun je maximaal 3 termijnen actief zijn bij het pensioenfonds. Rob en Maarten hebben daarom na 12 jaar hun taken als bestuurder afgerond

4 april 2023

Terugkijken met trots

In de 12 jaar dat zij in het bestuur zaten, hebben de beide bestuursleden het fonds professioneel zien opbloeien. Zij zagen Pensioenfonds PGB uitgroeien tot het multisectorale fonds dat het nu is. Jansen: “Ik heb Pensioenfonds PGB zien ontwikkelen van een wat naar binnen gekeerd pensioenfonds dat zich puur richtte op de grafimedia branche, naar een naar buiten gericht pensioenfonds met verschillende sectoren en ondernemingen. Een fonds dat goed luistert naar de veelheid van de klanten.” Heerkens: “Ik ben ook trots op de samenwerking met de medewerkers. Hun betrokkenheid en deskundigheid zijn bepalend voor de kwaliteit van de organisatie en dus voor de kwaliteit van het fonds. Zij moeten het sociale hart hebben, houvast bieden aan deelnemers en werkgevers, dat is wat Pensioenfonds PGB bijzonder maakt. Net als het innovatieve en ondernemende karakter van het fonds. En daar kun je als bestuur heel veel invloed op hebben.”

Bestuursvoorzitter Jochem Dijckmeester kijkt terug op een fijne en constructieve samenwerking: “Ik wil Maarten en Rob bedanken voor hun jarenlange inzet voor Pensioenfonds PGB. Ik heb ze leren kennen als zeer betrokken bestuursleden die hun stempel wisten te drukken op onderwerpen die ertoe doen voor onze deelnemers. Ik wens ze heel veel succes en plezier bij alle nieuwe uitdagingen op hun pad.”

Over Maarten Jansen en Rob Heerkens

Maarten Jansen was binnen het bestuur onder andere verantwoordelijk voor de aandachtsgebieden juridische zaken en compliance. Ook zat hij in verschillende commissies. En was hij een tijd lang voorzitter van de klachtencommissie. Rob Heerkens was voorzitter van de commissie balansbeheer en lid van de stuurgroep die zich bezighoudt met het nieuwe administratiesysteem. Jansen gaat genieten van een welverdiend pensioen en Heerkens zet zijn talent in aan andere bestuurstafels.